pirman's blog

Kemija

Skladišče za kemikalije je slabo varovano, skupaj so skladiščene kemikalije tako, da ob morebitnem razlitju med seboj reagirajo. Z ogrado je potrebno preprečiti dostop nepooblaščenim osebam.

Vir: Zapisnik občinske Sanitarne in Vodnogospodarske inšpekcije o opravljenem inšpekcijskem pregledu v Tovarni dvokoles in opreme ROG dne 24. 11. 1992

Za komentiranje se prijavi oz. registriraj

Škandal

Med nami so taki, ki sploh ne ločijo tipe koles med seboj, niti iz kakšnih delov je kolo sestavljeno.

Vir: Prošnja P. L. Komisiji za ocenjevanje osebnih dohodkov (15. 11. 1980)

Za komentiranje se prijavi oz. registriraj

Kriteriji in merila za ugotavljanje presežnih delavcev

Poleg ocenjevanja delovne uspešnosti se upošteva še:

 • Strokovna izobrazba
  • I. NK
  • II. PK
  • III. PU
  • IV. KV ima - nima
  • V. VK, SS
  • VI. VŠ
  • VII. VS
  • VII. VS
  • VIII. MAGISTER
  • IX. DOKTORAT
 • Delovne izkušnje
  • za vsako leto dela na delovnem mestu, ki ga ocenjujemo - 1 točka

 • Delovna doba (prvi prišel - zadnji odšel)
  • vsako leto dela v podjetju - 1 točka
 • Zdravstveno stanje delavca
  • A - nesreča pri delu ali poklicno obolenje - 5 točk
  • B - kronična obolenja - 5 točk
  • C - izčrpanost - 5 točk
 • Socialno stanje delavca
  • A- delavci, ki vzdržujejo in skrbijo za invalidno osebo - 5 točk
  • B - število nepreskrbljenih otrok, vsak otrok - 1 točka
  • C - nezaposlen zakonec
  • D - če zakonec ali ožji družinski član opravlja obrtno, kmetijsko ali druge dejavnosti

Delavci, ki imajo registrirano svoje podjetje oz. so partner ali solastnik podjetja neodvisno od prej naštetih kriterijev avtomatsko postanejo trajni presežek (konkurenčna klavzula).

Vir: Program določanja in reševanja presežnih delavcev, Tovarna dvokoles in opreme R O G (2. 9. 1994)

Za komentiranje se prijavi oz. registriraj

Disciplina 5.0

B. V. ni izvršil nalog, ki mu jih je odredil predpostavljeni, poleg tega pa večkrat ponavlja kršitve delovnih obveznosti, kar povzroča zastoj in nered v proizvodnji.

Dne 10. 5. 1989 je koristil redni dopust, 11. 5. pa je bil zaradi popivanja prejšnjega dne nezmožen za delo v popoldanski izmeni. Na opozorilo izmenovodje, da je potrebno delati, se je pritoževal, da je bolan. Nad njegovim delom se pritožujejo tudi njegovi sodelavci, ker imajo v drgalnici skupno normo.

V svoj zagovor je imenovani izjavil, da je 11. 5. 1989 prišel v službo in normalno opravljal svoje delo. Res pa je, da je prejšnjega dne dopoldan pil in ker je vedel, da je tega dne nezmožen za delo, je prosil oddelkovodjo T. G., če lahko koristi dopust, kar mu je ona tudi odobrila (delati bi moral v popoldanski izmeni). Kot rečeno, pa je naslednjega dne normalno prišel na delo in ga tudi normalno opravljal.

Po razgovoru z vodjem izmene F. P. je imenovani izvedel, da je njegov sodelavec A. izjavil, da B. tega dne ni opravljal svojega dela. Ko pa je kasneje B. o tej izjavi vprašal A., je le-ta zanikal in rekel ravno nasprotno, češ da je rekel vodji izmene, da je B. tega dne normalno opravljal svoje delovne dolžnosti.

Kazen: Prenehanje delovnega razmerja s pogojnim odlogom ukrepa za dobo enega leta, če do dokončnosti sklepa ne bo ponovno huje kršil delovnih obveznosti.

Vir: Sklep Disciplinske komisije Tovarne dvokoles in opreme "Rog" št. 71/89 (22. 5. 1989)

Za komentiranje se prijavi oz. registriraj

Disciplina 4.2

B. V. se je netovariško obnašal do sodelavke in neupravičeno odklonil delo v rednem delovnem času.

B. V. trdi, da mu je J. L. dne 1. 4. 1989 ukradla blokce za malico ter jih dala prevozniku. Med njima je prišlo do zmerjanja, B. pa je L. tudi udaril.
B. M. pa je B. naročil, naj popoldan popravi raztreseno kalcijevo sodo, le-ta pa je pred vsemi ljudmi to delo odklonil.

V svoj zagovor je imenovani izjavil sledeče:
1. 4. 1989 je dobil blokce za malico. Blokce je takoj odnesel v svojo omarico, vendar je ni zaklenil. J. L. je prišla za njim, odprla njegovo omarico in vzela blokce. Imenovani je stal cca 2-3 metre stran in ji rekel, naj vrne blokce, ona pa se je le zasmejala in rekla, da ni vzela nobenih blokcev.
Blokce je dala prevozniku, kasneje pa sta malico (hladno) pojedla skupaj (s svojima blokcema hodita oba na toplo malico). Že pred tem je L. jemala blokce iz predala v pisarni galvane. Najverjetneje so bili blokci stari, vendar je vseeno dobila malico. Blokce naj bi L. jemala iz predalov V., kar so V. tudi povedali, vendar ni ta rekla ničesar.

V predhodnem postopku je bila zaslišana tudi poenterka galvane V. in pojasnila, da ji nikdar niso zmanjkali blokci, stare pa vedno uniči.

Imenovani je pojasnil, da je med njim in L. res prišlo do zmerjanja, udaril pa je ni. Bilo je nekaj minut pred drugo uro, ko so delavci pili kavo, nakar je L. prišla do njega, začela preklinjati, on pa jo je odrinil od sebe.

Glede odklonitve dela je B. izjavil, da je bil zelo jezen spričo prejšnjega dogodka (prepir z J.) in je v naglici delo odklonil, kasneje pa je, kot mu je bilo naročeno, kalcijevo sodo pospravil.

Kazen: Denarna kazen v višini desetih odstotkov osebnega dohodka.

Vir: Sklep Disciplinske komisije Tovarne dvokoles in opreme "Rog" št. 57/89 (16. 5. 1989)

Za komentiranje se prijavi oz. registriraj

Disciplina 4.1

J. L. je zamujala na delo in se nemoralno obnašala. Dne 3. 4. 1989 je zamudila na delo 55 minut, dne 6. 4. 1989 pa 15 minut. Poleg tega se je 6. 4. 1989 prepirala z B. V., kar je povzročilo splošen nered na oddelku.

Imenovana je v svoj zagovor izjavila, da zjutraj zamudi, ker zaspi, oz. ne sliši ure.
Glede prepira z B. pa je izjavila, da jo je le-ta obtožil, da mu je ukradla blokce za malico, kar pa ni bilo res. B. ima namreč blokce v svoji omarici, ključ pa ima le on. Pred tem z B. nista imela nobenih konfliktov, od tedaj pa jo je neprestano zmerjal in ji celo grozil.

V predhodnem postopku so bili kot priče zaslišani C. N., P. M. in A. M.
A. M. je izjavil, da je do prepira prišlo zaradi blokcev. J. L. je prišla v galvano in dejala B., da se mu bo že še maščevala, ker jo je prijavil za krajo blokcev. Potem sta se prepirala in medsebojno zmerjala, na koncu pa jo je B. odrinil od sebe, udaril pa je ni.
P. M. je bila prisotna pri prepiru, slišala je njuno medsebojno zmerjanje, videla pa je tudi, da je B. udaril L.
C. N. pa je izjavila, da je sicer bila prisotna na kraju prepira, vendar si je umivala roke in omenjenemu dogodku ni posvečala nobene pozornosti.

Kazen: Denarna kazen v višini deset odstotkov osebnega dohodka.

Vir: Sklep Disciplinske komisije Tovarne dvokoles in opreme "Rog" št. 56/89 (16. 5. 1989)

Za komentiranje se prijavi oz. registriraj

Disciplina 3.0

B. V. je kljub večkratnim opozorilom dvakrat predčasno zapustil delovno mesto. 24. 11. 1988 je z oddelka odšel 15, 13. 1. 1989 pa 20 minut predčasno.

V zagovoru je imenovani navedel, da je 13. 1. 1989 z oddelka res odšel nekoliko preje, vendar ne toliko, kolikor mu je očitano. Odšel pa je zato, ker se mu je zelo mudilo (moral se je še stuširati), saj je imel že ob 14.15 uri avtobus za domov. Poudaril je, da je imel naslednji avtobus šele ob 23. uri.

Predčasnega odhoda z dne 24. 11. 1988 se imenovani ne spominja, najverjetneje pa je oddelek zapustil iz istega razloga.

Imenovani je izjavil, da je že večkrat prosil vodjo oddelka galvane, da bi se tudi oni, tako kot brusilci, zaradi izredno umazanega dela hodili tuširat 15 minut pred koncem delovnega časa, seveda bi zjutraj toliko preje pričeli z delom, vendar jim to ni bilo odobreno.

Kazen: Javni opomin in denarna kazen v višini dvakratnega zneska osmine povprečnega dnevnega bruto osebnega dohodka.

Vir: Sklep Disciplinske komisije Tovarne dvokoles in opreme "Rog" št. 7/89 (8. 2. 1989)

Za komentiranje se prijavi oz. registriraj

Disciplina 2.0

Š. M. je dne 6. 2. in 20. 3. 1989 v dopoldanski izmeni zamudil na delo. Imenovani je v svoj zagovor izjavil, da izredno študira na srednji verski šoli - MEDRESA, katera je dokaj zahtevna in zato mora precej študirati. Včasih študira pozno v noč in tako zjutraj zaspi, kar je tudi vzrok njegovim občasnim zamudam.

Kazen: Javni opomin in denarna kazen v višini dvakratnega zneska osmine povprečnega dnevnega bruto osebnega dohodka.

Vir: Sklep Disciplinske komisije Tovarne dvokoles in opreme "Rog" št. 50/89 (16. 5. 1989)

Za komentiranje se prijavi oz. registriraj

Špijonaža

Med 11. in 15. majem sta bila predstavnika tovarne Rog na obisku v tovarni Puch v Gradcu. Ogledala sta si obrat stare tovarne in vse tri hale v novi tovarni, poleg tega pa še tehnološki oddelek, preizkusni laboratorij in IBM center. Čeprav je šlo le za obhod skozi prostore, sta napisala izčrpno poročilo na trinajstih straneh. V njem, med drugim, piše, da

 • je en delavec v osmih urah privil vijake in montiral gumo na 240 koles
 • so pri pakiranju v škatle za ladijski prevoz zaščitili zadnjo luč in blatnik s polaganjem deščic na prtljažnik
 • je delavka izdelala po 100 komadov trikotov za okvirje na uro
 • so rogovile spajkali na krožno plinsko peč, na kateri je en delavec spajkal po 550 do 650 rogovil na 8 ur
 • so na IBM strojih obdelovali podatke o ljudeh, materialu in strojih, ključ za prenos normnih časov za operacije glede na zasedbo strojev pa so še iskali
 • so bili tehnologi za mehansko obdelavo sicer večji specialisti od ljudi v obratni pisarni, zato pa so bili mojstri v lakirnici in montaži večji specialisti od tehnologov za lakiranje in montažo
 • so dobile ženske skoraj 4 šilinge manj na uro kot moški, povprečna mesečna plača pa je znašala 4000 šilingov
 • so imeli posebno skupino za vrednostno analizo, ki je dosegala velike uspehe, ideja zanjo pa je prišla iz Amerike.

Vir: Poročilo o obisku tovarne "Puch" v Gradcu (20. 5. 1970)

Za komentiranje se prijavi oz. registriraj

Krivda

Ker zavod Mestne kanalizacije nima na razpolago potrebnega personala za stalne kontrole, poudarjamo, da za vse eventuelne okvare na ostenju kanalov, za slabo delovanje bodoče čistilne naprave in nesreče (zastrupljanje rib ali ljudi) odgovarja tovarna v polni meri ne glede na to, v kakšnih periodah vrši naš zavod kontrolo delovanja čistilne naprave.

S. f. - s. n.!

Vir: Dopis zavoda Mestna kanalizacija Tovarni koles "ROG" (11. 4. 1956)

Za komentiranje se prijavi oz. registriraj
XML novice