Parisien's blog

Zgradimo 15O! Bodimo globalna revolucija!

15O - United for #globalchange

Zgradimo 15O! Bodimo globalna revolucija!

Želimo biti revolucija in želimo prispevati k rojenju v provinci finančnega imperija Sloveniji. Vse, ki jim je dovolj krize in potegavščine bank ter političnih elit, pozivamo, da se udeležijo prve skupščine za gradnjo 15O v Sloveniji, ki bo v ponedeljek, 26. septembra, ob 19.00 v Socialnem centru Rog, Trubarjeva 72, Ljubljana.

Medtem ko elite iščejo rešitelje interesov bank in vladavine finančnega kapitalizma, po Evropi, na obeh straneh Sredozemskega morja in povsod po svetu rojimo v pripravah na 15. oktober.

Za komentiranje se prijavi oz. registriraj | preberi več

Sporočilo sindikata IPS ob prekinitvi protesta

V soboto zgodaj zjutraj so se s sklenitvijo dogovora o pogojih za zaključek protestnega prenehanja dela končala pogajanja med sindikatom IPS, upravo Luke Koper d.d. in zastopniki podizvajalskih podjetij. Pogajanja so bila izjemno naporna, saj so se začela ob 11h v petek in se končala ob 3.30 v soboto.

V teh osmih dneh upora smo delavci poslali jasno sporočilo upravi Luke Koper d.d. in njenim lastnikom, podizvajalcem, ki so naši formalni delodajalci, ter javnosti, da smo delavci pripravljeni za enakopravnost vztrajati do konca. Pojasnili smo, kakšen je položaj delavcev, ki v Luki delajo preko podizvajalcev. Ti so prisiljeni opravljati enaka dela za manjša plačila v slabši pogojih in večji negotovosti kot delavci, zaposleni neposredno v Luki.

Za komentiranje se prijavi oz. registriraj | preberi več

Javni poziv k solidarnosti s stavkajočimi v Luki Koper

PETICIJA: Sedmi dan odločnega delavskega boja v Luki Koper pozivamo organizacije in posameznike ter posameznice iz civilne družbe k odločni solidarnosti

Stavka Sindikata žerjavistov pomorskih dejavnosti in protestna prekinitev dela delavcev zaposlenih pri IPS v Luki Koper poteka sedmi dan. Dovolj časa, da ni več mogoče spregledati prelomnosti luške delavske akcije in njenih posledic za delavsko gibanje. Stavka in protestna prekinitev dela sta dosegli prelomno točko in ta epizoda industrijskega konflikta lahko pomeni nov zalet delavskemu gibanju, ki išče odgovor na vprašanje, kako obrniti trend umikanja in izgubljanja delavskih ter socialnih pravic. Zato se obračamo na civilno družbene organizacije in posameznike ter posameznice s pozivom, da izrazijo solidarnost z vsemi stavkajočimi, tako z delavci, ki so zaposleni pri Luki Koper kot z delavci, ki so zaposleni pri podizvajalcih.

Za komentiranje se prijavi oz. registriraj | preberi več

Prijava stavkajočih delavcev IPS v Luki Koper Republiškemu inšpektoratu za delo

Sindikat izvajalcev pristaniške dejavnosti
Vojkovo nabrežje
6000 Koper

REPUBLIŠKI INŠPEKTORAT ZA DELO
Parmova ulica 33
1000 LJUBLJANA

Spoštovani,

Naš sindikat, ki je bil ustanovljen združuje delavce, zaposlene pri pogodbenih izvajalcih pristaniških storitev v Luki Koper d.d. Sindikat šteje približno 250 članov.

Delo v Luki Koper je organizirano tako, da delo pretovora razen vodstvenih delavcev in žerjavistov izvajajo delavci, zaposleni pri “podpogodbenikih”, kot se nazivajo v Luki. Teh podpogodbenikov je približno 40, organizirani so kot samostojni podjetniki ali družbe z omejeno odgovornostjo. Skupno zaposlujejo približno 550 delavcev, ki opravljajo dela na pretovoru.

Za komentiranje se prijavi oz. registriraj | preberi več

Stavkajoči v Luki Koper vse bolj odločni

Stavkajoči v Luki Koper odločni in z ramo ob rami še naprej.

V Luki Koper se trenutno odvijata dve zgodbi: stavka žerjavistov in spontan protest delavcev, ki v Luki delajo preko množice podizvajalcev. Mediji se v glavnem osredotočajo na prvo, a druga je tista, kjer poteka ključni boj. Ne samo za pravice delavcev v Luki, temveč za vse nas!

Delavci, ki V Luki delajo preko podizvajalcev, so se v petek s protestom odzvali na začetek stavke žerjavistov. V torek popoldne še vztrajajo, da ne bodo več trpeli izkoriščevalskega režima dela, ki prinaša velike profite njihovim šefom in luškim gospodarjem, njim pa krati osnovne delavske pravice. Glavna zahteva stavkajočih je: Enaki pogoji dela in enako plačilo za enako delo za vse!

Za komentiranje se prijavi oz. registriraj | preberi več

Stavkajoči iz Luke Koper v uradu varuha človekovih pravic

Delegacija IPS, sindikata, v katerem so združeni stavkajoči delavci iz Luke Koper, ki delajo preko podizvajalcev, je danes, 2. avgusta ob 12h, predstavila problematiko kršenja svojih delavskih pravic v Luki Koper uradu varuha človekovih pravic. Delavci, ki delajo preko podizvajalcev, so namreč neenakopravni, saj so sistemsko prisiljeni delati ista dela za bistveno manjše plače v slabših delovnih pogojih ter so v nedopustno negotovih položajih. Njihove pravice so v takšnem režimu odvisnosti sistematično kršene, kar se kaže na različne načine, od prekomernega števila nadur, ki niso plačane, do poškodb na delu.

Za komentiranje se prijavi oz. registriraj | preberi več

Odprto pismo IWW predsedniku RS v zvezi s stavko v Luki Koper

Spoštovani predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk!

Kot ste seznanjeni v gibanju Nevidnih delavcev sveta (IWW) že dlje časa spremljamo problematiko migrantskih delavcev ter si prizadevamo za odpravo krivic, ki izhajajo iz sistemske ureditve njihovega položaja. V preteklosti ste že izrazili podporo prizadevanjem gibanja (ob boju samoorganizirane skupine delavcev SCT 18. februarja 2011, in ob stavki najemnikov delavcev Vegrada v delavskem domu na Ulici Vide Pregarčeve 15. julija 2011) in nas – glede na to, da problematiko še posebej pozorno spremljate – prosili, da naj vas sproti obveščamo o razpletu dogodkov ter perečih težavah te skupine ljudi, ki so v največjih stiskah, ne po svoji krivdi, prepuščeni svoji usodi in zahtevajo le to, kar so si zaslužili z delom.

Za komentiranje se prijavi oz. registriraj | preberi več

Nevidni delavci sveta (IWW) podpiramo stavkajoče v Luki Koper!

V petek, 29. julija, so delavci Luke Koper začeli stavkati, saj so bila pogajanja o pogojih dela med njimi in upravo neuspešna. Luška uprava zdaj medije in javnost zavaja z izjavami, da je stavka neupravičena in celo nezakonita. Napačne informacije prihajajo tudi s strani Sindikata pristaniških delavcev, katerih predstavniki zavajajo, da stavka uveljavlja le interese žerjavistov, ki naj bi bili po njihovem mnenju že tako ali tako privilegirani. Resnica je povsem drugačna! Zahteve stavkajočih so več kot upravičene, saj se nanašajo na varnost pri delu in dolžino delovnega časa. Gre za to, da so življenja in zdravje delavcev pomembnejši od dobička, ki se pretaka v žepe nekaterih.

Za komentiranje se prijavi oz. registriraj | preberi več

Pismo predsednika RS Danila Türka Nevidnim delavcem sveta

Na zahteve IWW Nevidnih delavcev sveta - Samoorganizirane skupine delavcev Vegrada, stanujočih v delavskem domu na Ulici Vide Pregarčeve 34 v Ljubljani, ki smo jih 7. julija 2011 naslovili na Vegrad d.d. - v stečaju, najvišje državne organe in širšo javnost, se je od predstavnikov oblasti ponovno odzval samo predsednik republike dr. Danilo Türk. 15. julija 2011 nam je poslal naslednje pismo:

2 priponki | Za komentiranje se prijavi oz. registriraj | preberi več
XML novice