Parisien's blog

Z lonci in kuhalnicami pred RTV SLO zavrnimo varčevalne ukrepe!

Prekerna generacija v gibanju #15o poziva, da se zberemo v ponedeljek, 7. maja 2012, ob 19.00 pred zgradbo RTV SLO. Solidarno z ustvarjalci medijskih vsebin, ki so podvrženi političnim pritiskom in pritiskom prekerizacije, s hrupom loncev in kuhalnic izrazimo absolutno zavračanje varčevalnih ukrepov. Nato organizirajmo skupščino in izhajajoč iz družbenih potreb izrazimo resnico krize. Skupaj začrtajmo, kako lahko naš upor pretvorimo v gibanje radikalnega preoblikovanja družbe. Ne pristajamo na to, da ima naša generacija manjša pričakovanja od življenja kot generacija naših staršev!

Za komentiranje se prijavi oz. registriraj | preberi več

Nujni poziv #15o javnosti pred sprejemanjem rebalansa proračuna in paketa varčevalnih ukrepov

Nujni poziv #15o javnosti, civilni družbi, gibanjem, posameznikom in posameznicam pred 10. majem, ko bodo v parlamentu po nujni proceduri sprejemali rebalans proračuna in paket varčevalnih ukrepov

Parlament bo 10. maja sprejemal paket varčevalnih ukrepov STOP Glasovalni stroj vladajočih strank bo deloval kot namazan in soglasno STOP Opozicijsko nasprotovanje ni odločno, ampak prej preračunljivo in cinično STOP Vlada je nevtralizirala nasprotovanje sindikatov, ki se pogajajo o višini znižanja plač v javnem sektorju STOP Varčevalni paket ne zadeva zgolj plač, ampak načine organiziranja storitev kot so šolstvo, zdravstvo, socialna varnost itd. ter poslabšuje socialni položaj najbolj prekernih in negotovih STOP Iskanje kompromisa in soglasja glede višine zamrznitve plač na široko odpira pot k privatizaciji javnih storitev in še pospešuje razslojevanje družbe STOP Vladni populizem je naščuval t.i. realni sektor proti javnemu sektorju in obenem zakril, kaj je pravi namen varčevalnih ukrepov STOP Vlada RS izvaja v kolaboraciji s finančnimi trgi projekt radikalnega prestrukturiranja družbe v skladu z idejo retradicionalizacije družbe in absolutne vladavine trga STOP Na koncu vladne ofenzive bodo javne storitve privatizirane in s tem bo njihova kvaliteta odvisna od materialnega položaja posameznika in posameznice STOP To jim lahko uspe tik preden bo v Evropi padel že dodobra načet neoliberalen konsenz o nujnosti politik zategovanja pasov STOP Pod pretvezo nujnosti varčevalnih ukrepov bo slaba in nelegitimna vlada RS izničila ostanke solidarnosti in izvedla zaključno fazo skrajnega razslojevanja in uveljavitve kastne družbe STOP Uveljavitev varčevalnih ukrepov je kraja prihodnosti prekerne generacije STOP

1 komentar | preberi več

Refleksijska skupščina #15o po četrtkovi demonstraciji absolutnega zavračanja

24. aprila ob 18.00 v Socialnem centru Rog, Trubarjeva 72

V četrtek smo absolutno zavrnili varčevalne ukrepe. Z zasedbo cest in odprtjem skupnega prostora za mnogotere izraze smo povedali, da se o politikah zategovanja pasov ne pogovarja in ne išče kompromisov. Le absolutna zavrnitev diktatov finančnih trgov odpira pot za dostojanstveno življenje vseh.

Demonstracija je bila izraz nove generacije, ki s svojim iskanjem samodoločnega življenja in s konkretnimi projekti preoblikovanja družbe od spodaj uhaja vsem predstavniškim shemam. Njena dvojna radikalnost – kot absolutno zavračanje in kot projekt radikalne preobrazbe družbe – je moteča za politični mainstream in mediji so demonstracijo popolnoma prezrli. Direktno demokratično gibanje, ki je zavezano rekonstrukciji družbe od spodaj skozi konflikte z družbenimi institucijami, ki omejujejo možnosti delovanja in življenja, ne more biti instrumentalizirano v spopadih med centri družbene in politične moči. Zato je zanje nezanimivo in v njihovih medijih nevidno. Nočemo biti pejoni, ki bodo padali za velike interese.

Za komentiranje se prijavi oz. registriraj | preberi več

Konsenz o načinih demonstriranja absolutnega zavračanja

Demonstracija "Absolutno zavračamo – proti varčevalnim ukrepom, tiraniji dolga in krizni diktaturi, za skupno blaginjo", ki bo danes s pričetkom ob 18.00 v Miklošičevam parku, je izraz odločne zavrnitve predlaganih varčevalnih ukrepov, ki nam jih poskuša vsiliti oblast.

Ulična demonstracija je začasna zasedba prostora. Pomeni preoblikovanje javnih površin v prostor svobodnega in odločnega izražanja nasprotovanja napovedanemu varčevalnemu paketu in organiziranja alternativ. Vendar pa je hkrati ta prostor organiziran na način, da se v njem vsi počutimo dobro in varno.

Za komentiranje se prijavi oz. registriraj | preberi več
XML novice