Parisien's blog

Skupščina / konferenca za medije gibanja #15o na Zavodu za zaposlovanje pred četrtkovo demonstracijo "ABSOLUTNO ZAVRAČAMO"

V sredo, 18. aprila ob 15.00 pred Zavodom za zaposlovanje (Urad za delo) na Parmovi 32

Krize ne moremo in nočemo plačati!

Med predlaganimi varčevalnimi ukrepi vlade je tudi skrajšanje dobe prejemanja nadomestila za brezposelne in njegovo znižanje. V času krize vlada še tanjša že tako neustrezno mrežo socialne varnosti. Na ta način zaostruje sistemsko nasilje, ki mu je podvržena prekerna generacija. Ta se vsakodnevno sooča z discipliniranjem, šikaniranjem in izključevanjem na institucijah, katerih namen ni ponuditi priložnosti in nuditi oporo, ampak vcepiti občutek lastne krivde za prekeren položaj. Z manjšanjem pravic iz naslova brezposelnosti vlada prenaša krivdo na brezposelne, čeprav je vsem jasno, da je za izgubljeno prihodnost prekerne generacije kriva generalizirana korupcija finančnih trgov in tajkunskih podjetij. Poziv prekerne delavke k absolutnemu zavračanju varčevalnih ukrepov (http://youtu.be/FaEyGrrmCdg) in zgodba o zadolževanju za to, da lahko delamo skupno dobro (http://www.njetwork.org/DOLG-STRAH-ODVISNOST-ODGOVORNOST) jasno pokažeta, da je za brezperspektivnost prej kriv trg dela, ki deklasira in dekvalificira delavke in delavce, kot pomanjkanje izobraženosti in ambicij prekernih delavcev in delavk.

Za komentiranje se prijavi oz. registriraj | preberi več

"ABSOLUTNO ZAVRAČAMO" - 19.4.2012 ob 18:00 v Miklošičevem parku

Gibanje 15o poziva na demonstracijo proti varčevalnim ukrepom, tiraniji dolga in krizni diktaturi, za skupno blaginjo »ABSOLUTNO ZAVRAČAMO«, ki bo v četrtek, 19. aprila 2012, z začetkom ob 18:00 v Miklošičevem parku, ter k podpori splošne stavke v javnem sektorju 18. aprila.

ZAKAJ ZAVRAČAMO VARČEVALNE UKREPE?

Varčevalni ukrepi so nepravični:

  • Z njimi bomo krizo plačali tisti, ki je nismo povzročili.
  • So sredstvo razlaščanja revne večine in bogatenja bogate manjšine.
Za komentiranje se prijavi oz. registriraj | preberi več

Prekerna generacija absolutno zavrača

Zgodba prekerne delavke in poziv na demonstracijo "ABSOLUTNO ZAVRAČAMO" proti varčevalnim ukrepom, tiraniji dolga in krizni diktaturi, za skupno blaginjo, ki bo v četrtek, 19. aprila 2012, z začetkom ob 18:00 v Miklošičevem parku (pri sodišču).

Facebook dogodek:
http://www.facebook.com/events/310793072321860/

Za komentiranje se prijavi oz. registriraj

Brezdomstvo zaradi dolga

Udeležimo se demonstracije, ki bo 19. aprila 2012 ob 18.00, zbor v Miklošičevem parku!

Absolutno zavrnimo varčevalne ukrepe, tiranijo dolga in krizno diktaturo!

Zgradimo skupno blaginjo in izborimo prihodnost za vse!

#15o

Facebook dogodek:
http://www.facebook.com/events/310793072321860/

1 komentar

Izjava Gibanja 15o ob reorganizaciji tabora pred Boj za

Na ponedeljkovi skupščini je Gibanje 15o sklenilo podreti šotore na ploščadi pred ljubljansko borzo, ki smo jo zasedli 15. oktobra 2011 po protestu proti diktaturi finančnega kapitalizma. Začel se je Boj za dostojno življenje vseh posameznikov, za ustvarjanje odprte družbe, v kateri bo prostor za vse in v kateri se bodo lahko oblikovale avtonomne, neposredne, vključujoče in svobodne skupnosti, ki bodo prevzele nadzor nad svojim življenjem. Ena takšnih se je v preteklih mesecih oblikovala pred Boj za. S svojimi telesi se je upirala prevladujoči miselnosti, da smo krizo povzročili sami in da moramo zanjo tudi plačati preko varčevalnih ukrepov in kratenja socialnih pravic. Ustvaril se je odprt prostor, dostopen vsem, znotraj katerega so se oblikovale ideje, zbirale zgodbe uničujočih sistemskih praks, ki so bile podlaga za številne akcije, prepletali so se življenjski svetovi, drugačni od ustaljenih, a enako legitimni.

Za komentiranje se prijavi oz. registriraj | preberi več

Skupščina #15o za dokapitalizacijo ljudi na MDDSZ

K demonstraciji absolutnega zavračanja varčevalnih ukrepov, tiranije dolga, krizne diktature, za skupno blaginjo

Dragi prijatelji in prijateljice, aktivisti in aktivistke, tovariši in tovarišice, vsi, katerim ni vseeno

V zadnjih tednih se mobiliziramo proti napovedanim varčevalnim ukrepom. Upravičeno, saj bodo z njimi račun za krizo izstavili tistim, ki je nismo povzročili. Kriza ni nastala zato, ker živimo onkraj svojih zmožnosti, ampak zato, ker je vse več ljudi potisnjenih v revščino in izključenih iz skupnega. Izhod iz krize zato ne more biti varčevanje na hrbtih revnejše večine in potiskanje vse več ljudi v revščino in brezperspektivnost - edini možen izhod iz krize je dokapitalizacija ljudi.

Za komentiranje se prijavi oz. registriraj | preberi več

#15o: Akcijska skupščina za dokapitalizacijo ljudi: »MI VSI SMO MIJO POSLEK!«

V petek, 13.4., ob 11h, se zberemo na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve na tretji redni skupščini za dokapitalizacijo ljudi. Tokrat bo skupščina akcijsko-vsebinska, saj želimo začeti z direktnim zadovoljevanjem potreb, ki se porajajo iz konkretnih zgodb, s katerimi se srečujemo pred Bojem za. Prek osebnih zgodb k sistemskim spremembam: zgodba prijatelja Mija Posleka, ki je preživel vse življenje znotraj institucij, ki človeku odvzamejo svobodo, dostojanstvo in požirajo njegovo življenjsko energijo. Človeka odrežejo od skupnosti in ga prepustijo hiranju, večnemu čakanju na miloščino. Miju se je uspelo z akcijo IZ-HOD rešiti iz spon institucij in zaživeti v skupnosti. Na Ministrstvu so mu obljubili pomoč v obliki stanovanja in financiranja programa vzpostavljanja oskrbe v skupnosti, v katerega je vključen – tega niso storili. Skupnost, zbrano okrog Mija so prepustili lastni iznajdljivosti pri iskanju finančnih sredstev zanj in hkrati s tem neposredno vsakodnevno ogrožajo Mijov obstoj v skupnosti. Mijo potrebuje stanovanje takoj, tukaj in zdaj, ne more in ne želi več čakati! Brez konkretnega akcijskega načrta, kako bomo obljubljeni cilj izpolnili, z Ministrstva ne bomo odšli.

Za komentiranje se prijavi oz. registriraj | preberi več
XML novice