Parisien's blog

ABSOLUTNO ZAVRAČAMO - DEMONSTRACIJA PROTI VARČEVALNIM UKREPOM, TIRANIJI DOLGA IN KRIZNI DIKTATURI, ZA SKUPNO BLAGINJO

Absolutno zavračamo (plakat)

Pozivamo vse, da 19. aprila preplavimo ljubljanske trge in ulice in še množičneje kot lanskega 15. oktobra zavrnemo namen politikov, bankirjev in tajkunov, da nam izstavijo račun za krizo, ki je nismo povzročili.

Demonstrirali bomo proti varčevalnim ukrepom, ki jih vsiljuje vlada. Ti ukrepi so nepravični, antisocialni in antidemokratični. Breme krize prenašajo na dijake, študente, brezposelne, prekerno generacijo, mlade družine, delavce in upokojence. Pomenijo nadaljevanje procesov razlaščanja in polariziranja družbe na bogato manjšino in revno ter prekerno večino.

8 priponk | Za komentiranje se prijavi oz. registriraj | preberi več

Poziv #15o sindikatom, civilnodružbenim organizacijam in gibanjem

Varčevalni ukrepi, tiranija dolga in krizna dikatura zahtevajo absolutno zavračanje

(Poziv sindikatom, civilnodružbenim organizacijam in gibanjem)

Varčevalni ukrepi, ki jih predlaga vlada, so antisocialni, nepravični in antidemokratični. Vodijo k dokončni demontaži ostankov socialne države. Kaznujejo le tiste, ki krize niso povzročili. Z njimi javne oblasti sledijo nareku finančnih oligarhij in se tako obračajo proti ljudem. Ko bi se morali pogovarjati o novih socialnih pravicah in garancijah za prekerno generacijo, se soočamo z brutalnim napadom na že izborjene.

Za komentiranje se prijavi oz. registriraj | preberi več

Tematska skupščina #15o: MAKE THEM PAY BY NOT PAYING!

Sreda, 28. 3. 2012 ob 19:00 pred BojZa

Skupščina bo posvečena artikulaciji ogorčenja nad varčevalnimi ukrepi in dolgom ter za definiranje skupne blaginje.

Vlada predlaga varčevalne ukrepe, ki so antisocialni, nepravični in antidemokratični. Vodijo k dokončni demontaži ostankov socialne države in kaznujejo tiste, ki krize nismo povzročili.

Predlagani varčevalni ukrepi bodo še zaostrili procese našega razlaščanja in teptanje našega dostojanstva. Če želimo zadovoljevati svoje potrebe in proizvajati skupno blaginjo, se moramo že sedaj zadolževati. Pri čemer je dolg peklenski mehanizem razlaščanja, odtujevanja družbenega bogastva in moči ter izključevanja iz skupnega. Nori eksperiment zategovanja pasov drugod nas uči, da bodo varčevalni ukrepi zgolj zaostrili krizo državnega dolga in zagnali spiralo vedno novih varčevanj in odrekanj. Končni cilj zategovanja pasov je namreč ustoličenje razlaščevalskega dolga, ki redi finančne rentnike, kot edinega načina zadovoljevanja potreb, kot edino možnost proizvajanja družbenega bogastva. To pa vodi k izrazito nepravični, neegalitarni in skorumpirani družbi, ki zatira stremljenja in možnosti samorealizacije večine.

attachment | Za komentiranje se prijavi oz. registriraj | preberi več

#BLOKUPIRAJ ZA GLOBALNO SPREMEMBO!

* Transnacionalni poziv k akciji v Frankfurtu med 16. in 19. majem 2012 *

* Mednarodna solidarnost v našem skupnem boju *

Pozivamo k množičnim protestom proti kriznemu režimu Evropske unije. Smo aktivistke in aktivisti iz številnih gibanj in bojev iz različnih evropskih ter drugih držav. V zadnjih mesecih in letih smo povzdignili svoje glasove v nasprotovanje napadom na naše svoboščine, zaposlitve in dohodek, ki se od začetka globalne krize silovito stopnjujejo. Združili in delili smo naše boje in izkušnje. Ugotovili smo, da v multitudi lokalnih oblik bijemo isto bitko. Naša gibanja se vzajemno krepijo, kot še nikoli poprej: nastaja resnično transnacionalna opozicija.

Za komentiranje se prijavi oz. registriraj | preberi več

#BLOCKUPY FOR GLOBAL CHANGE!

* Transnational call to action in Frankfurt, May 16-19 *

*International solidarity in our common struggle *

We are calling for massive protests in Frankfurt this May against the crisis regime of the European Union. We are activists representing a multitude of movements and struggles from different European countries and elsewhere, who have risen up in the past months and years to protest the assaults on our freedoms, jobs and livelihoods that have become fiercely intensified in the global crisis. We have joined together and shared our struggles and experiences, and we have realized that in a multitude of local forms, we are fighting the same fight. Like never before, our movements are starting to strengthen each other: a truly transnational opposition is beginning to emerge.

Za komentiranje se prijavi oz. registriraj | preberi več

15o je ZA

Gibanje 15o, ki je začelo z veliko oktobrsko demonstracijo proti nasilju finančnega kapitalizma in kraji demokracije odpirati javne demokratične prostore upiranja, solidarnosti in gradnje družbene alternative, poziva vse državljane in državljanke, da se v nedeljo udeležijo referenduma o družinskem zakoniku in glasujejo ZA.

Z vzpostavljanjem novih javnih prostorov svobodnega združevanja in izražanja ter z direktnimi akcijami, s katerimi razkrivamo sistemsko korupcijo finančnega kapitalizma in vazalskega političnega razreda ter gradimo solidarnost med razlaščanimi, skušamo izboriti skupno blaginjo, ki bo vključevala vse in ki bo omogočila razcvet zatrte globalne generacije, ki proizvaja vso družbeno bogastvo, obenem pa je iz njega izključena. Vsak boj za enakopravnost in s tem za enakopraven dostop do blaginje razumemo kot skupen boj. V času napadov na blaginjo v obliki politik zategovanja pasov in privatizacije javnih storitev, ki jih narekujejo roparske finančne institucije in politični razred na nacionalni in evropski ravni, se povezujemo v mnogotere skupnosti, da bi zagotovili lastno preživetje in lastno svobodno reprodukcijo, ki jo razumemo kot svobodno reprodukcijo samoniklih, samodoločnih, avtonomnih in s tem svobodnih oblik življenja. Svoboda izražanja je svoboda oblik življenja in dosežemo ju z izvajanjem svobode združevanja, ki zagotavlja materialne pogoje za svobodno življenje. Identitetni boji, ki zahtevajo svobodo izražanja in enakopravnost, so socialni boji in obratno.

Za komentiranje se prijavi oz. registriraj | preberi več

TEMATSKA SKUPŠČINA #15o: »DRUŽINSKI ZAKONIK«

Prihajajoči referendum o družinskem zakoniku, še eden v seriji tistih, ki je bil izsiljen, da bi legitimiziral in legaliziral teror nad manjšino je hkrati prilika, da odpremo debato o takšnih načinih odločanja in problematiziramo dejstvo, da gre še za eno od praks izginjanja demokracije in ustvarjanja atmosfere, v katerem so človekove pravice nekaj arbitrarnega. Pred Bojem za smo se zato odločili, da danes, 19.3. ob 18h organiziramo tematsko skupščino na temo družinskega zakonika, da odpremo varen prostor za ustavrjanje drugačnega, odprtega, vključujočega diskurza, ki dovoljuje soobstoj in pluralnost različnih realnosti (v tem primeru družin). V pričakovanju živo pisane množice mnenj in idej bomo različnosti poskušali preplesti v skupno akcijo, s katero bomo mavrično po(ne)častili sivino, ki se je ovila okrog demokracije. Ni treba, da je vse tako sivo. :)

Za komentiranje se prijavi oz. registriraj | preberi več

Delavnica #15o MAKE THEM PAY BY NOT PAYING!

(V ponedeljek, 19. marca ob 14.00 prej Boj zo)

Akcija civilne nepokorščine gibanja 15o proti deložaciji družine Vaskrsić daje nov zalet boju proti dolgu oziroma na terenu dolga. Boj proti dolgu je boj proti gospostvu finančnega kapitalizma, pri čemer ne izhajamo iz nostalgije po industrijskem kapitalizmu, ampak iz dejstva, da je črpanje presežne vrednosti danes vse bolj organizirano v finančnem kapitalizmu. In če je bil v industrijskem kapitalizmu poglavitni teren boja mezda, je v finančnem kapitalizmu poglaviten teren boja dolg. Za finančni kapitalizem je namreč značilno, da črpanje presežne vrednosti ni omejeno na strukture neposredne kapitalistične produkcije, kot je na primer tovarna, ampak se izvaja po celotni družbi. Finančni kapitalizem izkorišča celotno družbo tako, da vzpostavlja dolg kot temeljni družbeni odnos. Dolg je poglaviten vzvod distribucije družbenega bogastva in s tem moči, strukturira pogoje možnosti življenja in delovanja, določa nivo potreb in družbeno delitev dela. Boji proti dolgu so zato v prvi vrsti boji na terenu dolga, za drugačno distribucijo bogastva in moči, za večanje možnosti življenja in delovanja, za rast radikalnih potreb, torej tistih, ki niso udomačene v potrošništvu, proti odtujenosti. Boji na terenu dolga so lahko močan vzvod za strmoglavljenje oblasti 1%, za redistribucijo bogastva, za to, da dosežemo dostojanstveno življenje današnje generacije.

Za komentiranje se prijavi oz. registriraj | preberi več
XML novice