UL ALUO dopis Odd za kulturo MOL

Poslal-a ThDi, Pet, 22/01/2021 - 15:48

...Mesto Ljubljana je v času največjih stisk (te so žal številne, tudi kulturne) za svoje ljudi pripravila edinstven dogodek - vrgla jih je na cesto dobesedno gole in bose. Z grobo zasedbo in rušenjem so bili ogroženi in celo uničeni socialni, družabni in delovni prostori - delavnice, ateljeji pa tudi ogromno umetniških instalacij, ki so plod tudi študentk in študentov ALUO, ki so ustvarjali tam. ROG lahko razumemo kot živo socialno skulpturo, kot prostorsko časovno umetnino, zato pomeni nasilno izganjaje žive skupnosti neodvisne ustvarjalnosti napad na svobodo....

Univerza v Ljubljani, Dekanat Akademije za likovno umetnost in oblikovanje...
Ljubljana, 22. 1. 2021
MOL, Oddelek za kulturo...

IZBRIS AVTONOMNEGA CENTRA ROG

Z artikulacijo stališča do nedavnih dogodkov na ozemlju bivše tovarne Rog, kot glavna nacionalna izobraževalna institucija za področje likovne umetnosti in oblikovanja, pozivamo k zaščiti ustvarjalcev ter umetniških/kulturnih/humanističnih in družbenih vrednot.

Kar se je v zadnjih petnajstih letih dogajalo in ustvarjalo v prostorih bivše tovarne Rog in sčasoma dobilo ime Avtonomna tovarna Rog, je po našem mnenju socialno, družbeno in tudi umetniško-kulturno dragocen, unikaten in pravzaprav neprecenljiv prostor. Nenazadnje je bil to tudi mestotvoren prostor, poln utripa in hkrati dokaz odprte mestne politike, ki ni povsem klonila dobičku in zasenčila prebivalstva. Vsaj tako se je zdelo.

Rog je bil središče kritične misli, vozlišče različnih družbenih gibanj, zatočišče vseh tistih, ki jih oblast in kapital potiskata na rob ali celo čez rob družbe. To je bil prostor novih oblik sodelovanja, sobivanja, tovarištva, progresivnih idej in projektov. Rog je bil veliko stvari, veliko barv in zelo različnih oblik mišljenja, prostor vključevanja najbolj ranljivih, prostor za mlade ustvarjalke in ustvarjalce, prostor za socialno in politično delo, srečevališče, prostor dogodkov. »Rogovci« so v prostorih zapuščene, prazne tovarne koles ustvarjali edinstven družben prostor za ustvarjanje in podporo mnogim marginaliziranim skupinam, izbrisanim, nevidnim delavcem, tu so bile dejavnosti za podporo migrantom in za dialog lokalne skupnosti.

Prav svoboda in neodvisnost pa sta ključni za skupnost in tudi za mlade ustvarjalce, ki jim oblast zdaj jemlje možnosti delovanja. Zato kot ustanova, ki ni zavezana zgolj izobraževanju, ampak konstituiranju vitalnih umetniških, kulturni in humanističnih vrednot naše družbe, postavljamo element neodvisne ustvarjalnosti med tiste vzgibe, ki obraz mesta, njegov intelektualni ustroj in našo identiteto generirajo.

Mesto Ljubljana je v času največjih stisk (te so žal številne, tudi kulturne) za svoje ljudi pripravila edinstven dogodek - vrgla jih je na cesto dobesedno gole in bose. Z grobo zasedbo in rušenjem so bili ogroženi in celo uničeni socialni, družabni in delovni prostori - delavnice, ateljeji pa tudi ogromno umetniških instalacij, ki so plod tudi študentk in študentov ALUO, ki so ustvarjali tam. ROG lahko razumemo kot živo socialno skulpturo, kot prostorsko časovno umetnino, zato pomeni nasilno izganjaje žive skupnosti neodvisne ustvarjalnosti napad na svobodo.

Gre za zastrašujočo stopnjo organizirane agresije, ki je do sedaj nismo videli in ki še najbolj spominja na nevarne, izključujoče politike nekaterih držav. MOL je tu jasno izrekel svoj proti odprti in solidarni družbi, proti ljudstvu in kulturi ter za kapital in gentrifikacijo, ne izbirajoč sredstev in ne glede na posledice. Obžalujemo izbris, ki se je odvijal pretekle dni in upamo, da se v prihodnosti ponovno vzpostavi dialog.

Zaposleni na UL ALUO:
izr. prof. mmag Ksenija Čerče, doc. dr. Tomo Stanič, doc. dr. Petja Grafenauer, izr. prof. Lucija Močnik Ramovš, dekanja, izr. prof. dr. Petra Černe Oven, prodekanja, izr. prof. Domen Fras, prodekan, doc. Miha Klinar, prodekan, izr. prof. Sašo Sedlaček, prodekan, Matej Zonta, tajnik, prof. mag. Jože Barši, prof. Eduard Čehovin, prof. mag. Milan Erič, prof. Marjan Gumilar, prof. Žiga Kariž, prof. Boštjan Botas Kenda, prof. Radovan Jenko, prof. Zmago Lenárdič, prof. Alen Ožbolt, prof. mag. Tanja Pak, prof. Matjaž Počivavšek, izr. prof. dr. Uršula Berlot Pompe, izr. prof. Bojan Gorenec, izr. prof. Peter Koštrun, izr. prof. Jure Miklavc, izr. prof. mag. Tamara Trček Pečak, izr. prof. dr. Nadja Zgonik, doc. Suzi Bricelj, doc. Robert Černelč, doc. mag. Emina Djukić, doc. mag. Boštjan Drinovec, doc. Tomaž Furlan, doc. Primož Jeza, doc. mag. Gregor Kokalj, doc. Rok Kuhar, doc. mag. Marija Nabernik, doc. dr. Barbara Predan, doc. mag. Jurij Smole, doc. mag. Martina Vuga, asis. mag. Andrej Kamnik, Admir Ganič, tehniški sodelavec, Nina Gršič, strokovna delavka, Barbara Kalan, strokovna delavka, Barbara Svetek, strokovna delavka, Urška Vavpotič, strokovna delavka.

Za komentiranje se prijavi oz. registriraj Podpora
Poslal-a ThDi, Sob, 23/01/2021 - 13:32

V spremljajočem elektronskem pismu, ki so ga poleg dopisa poslali z dekanata Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani, piše:

Spoštovani,

seznanjamo vas s pismom..., ki smo ga ... v imenu zaposlenih na UL ALUO poslali na Oddelek za kulturo MOL. Pismo bo javno objavljeno tudi na spletni strani UL ALUO in FB profilu UL ALUO.

Lep pozdrav!