Odgovor MOLa na pismo podpore Rogu Društva slovenskega animiranega filma

Poslal-a ThDi, Pon, 25/01/2021 - 23:07

Spoštovani,

Vezano na vaš dopis županu g. Jankoviću okoli Roga vam sporočamo naslednje:

Naj najprej poudarimo, da ni bilo nikakršne NASILNE evikcije, saj je bil Rog, nekaj pred sedmo uro zjutraj v torek, 19.1.2021, ko je vanj prišel odvetnik in pooblaščenec MOL, prazen. Tako so se, na podlagi veljavnega gradbenega dovoljenja, lahko začela rušitvena dela na območju, ki je ekološko izjemno sporno in nevarno za vse, ki so se v zadnjih letih v njem nahajali.

Mestna občina Ljubljana je leta 2010 oblikovala in upravljala javni participatorni proces, ki je skozi pilotni projekt RogLab do danes vključil čez 6000 uporabnikov in deležnikov v razvoju programa novega Centra Rog skozi raziskovanje, fokusne skupine in testiranje programov. Začasni uporabniki pa so se razglasili za edine posestnike Tovarne Rog s pravico, da se arbitrarno odločajo, kdo sme in kdo ne sme vstopiti v ta prostor. Odločajo o tem, kaj je pravo, kaj je dovolj neinstitucionalno, samoniklo ustvarjanje, kdo so naši in kdo oni drugi.

Mestna občina Ljubljana je po tem, ko je bilo jasno, da se začasni uporabniki ne bodo držali podpisanega dogovora o tem, da se izselijo ob začetku obnove, začela mediacijo v izogib sodnim postopkom že leta 2016.

Mediacija je obetala: predstavniki začasnih uporabnikov so se strinjali, da sprejmejo ponudbo MOL o 600 m2 prostora v obnovljenem Centru Rog. Prostor upravljajo sami, prav tako sami določajo vsebine in program prostora, popolnoma avtonomno. Pred podpisom sporazuma, so vodje začasnih uporabnikov zamenjali ekipo pogajalcev in spet smo lahko začeli znova. Nova ekipa je zavrnila vse, kar je prejšnja ekipa predstavnikov začasnih uporabnikov dogovorila. Takšno vajo smo ponovili še nekajkrat do trenutka, ko je vse že jasno kazalo na norčevanje iz celotnega mediacijskega procesa. Mediacijski proces je bil neuspešen, nadaljevali smo na sodišču. Tam se je postopek mediacije ponovil, tokrat uradno, pod vodenjem s strani sodišča določenega mediatorja, ki je kljub podaljšanju roka moral postopek razglasiti za neuspešnega. Zakaj? Ker s strani začasnih uporabnikov ni dobil nobenega konkretnega predloga. Tako je sodišče postopek peljalo naprej, sodbe so bile izrečene v prid MOL in so pravnomočne.

Odločitev, da začnemo z obnovitvenimi deli na področju Tovarne Rog, je bila skrbno pretehtana. Po zbranih informacijah s strani stanovalcev in varnostnih organov, da je stavba prazna, smo začeli z obnovitvenimi deli. Šele po dobri uri po začetku del se je pred vhodom zbrala peščica protestnikov, ki, glede na to, kar je sledilo, ni imela običajnih protestniških namenov, ampak je odgovarjala z nasiljem. Ravnanje policije in varnostnikov je bilo pri tem korektno in profesionalno.

Vse predmete, umetnine in opremo, ki se je nahajala na območju nekdanje Tovarne Rog smo komisijsko popisali in spravili na varno, danes se je začel njihov organiziran prevzem.

Naj ob tem poudarimo še, da MOL samo za nevladne organizacije različnih profilov namenja 408 brezplačnih prostorov v izmeri nekaj več kot 33.000m2. Na pravkar zaključenem javnem razpisu za 15 delovnih prostorov in 2 ateljeja v prostorih nekdanje Občine Šiška, ki je bil namenjen nevladnim organizacijam in samostojnim ustvarjalcem v kulturi, je prispelo 97 vlog. To je podatek, ki mora vsakega, ki mu je kulture v mestu mar, skrbeti in mu odpreti oči, kako zelo velika je potreba po produkcijskih prostorih v Ljubljani! In natanko na ta izziv odgovarja Center Rog kot kreativno središče prihodnosti, saj bo na preko 8000 m2 ponudil prostor za preko 500 ustvarjalcev in produkcijskih skupin.

Pošiljamo pa vam še povezavo do treh posnetkov:

- 19.1.2021 okoli 7.30 ure - Dogajanje znotraj Roga https://youtu.be/ll0yVcDK0vk

- 19.1.2021 okoli 8.45 ure - Dogajanje pred Rogom na Trubarjevi https://youtu.be/MDMWuytFlUU

- projekt Rog - prenova https://www.youtube.com/watch?v=S_6CWwQqows

Lep pozdrav,

Tanja Dodig Sodnik

Vodja kabineta / Head of the Mayor's Cabinet

ThDi's blog | Za komentiranje se prijavi oz. registriraj
Poslal-a ThDi, Tor, 02/02/2021 - 22:30

Vezano na vaš odgovor na "dopise županu g. Jankoviću okoli Roga" vam sporočamo naslednje:

Naj najprej poudarimo, da nimate nobene osnove, da bi trdili, da “ni bilo nikakršne nasilne evikcije, saj je bil Rog, nekaj pred sedmo uro zjutraj v torek, 19.1.2021, ko je vanj prišel odvetnik in pooblaščenec MOL, prazen“.

- Več kot očitno je, da vam je odvetnik dal nasvet kaj naj poveste v javnost zato, da bi zadeva šla skozi.

Če bi odvetnik šel v Rog bi za vhod potreboval ključe, saj so bila vrata zaklenjena. Kje so ključi?
Al je šel z bagri? Ker to ni isto. Ta druga opcija JE NASILJE.
Drugo:
Potreboval bi tudi spisati uradno poročilo in dokumentirati kaj je tam najdel. Četudi je bilo morda ob 7. zjutraj dvorišče prazno - stavbe niso bile. Takoimenovani odvetnik bi moral ob svojem ogledu izvesti popis – kje sta popis in poročilo ugotovitve dejanskega stanja za VSAKO stavbo? Kje je dokazni foto material? Kje je oris pregledanih prostorov z ugotovitvijo o prisotnih OSEB, živali in lastnine uporabnikov AT Rog?

Postopek bi morala spremljati dokumentacija inurejen dokazni material: poročila, fotografije, odločbe, uredbe, dovoljenja, pooblastila, pogodbe.

Dovoljenja, pooblastila, odločbe in sodbe niso bili podani v vpogled na dan rušenja uporabnikom, pravnikom, novinarjem in zainteresirani javnosti.

Navajate tudi grabeno dovoljenje, a gradbeno dovoljenje je poteklo dne 12.5.2019. Sumimo, da gradbeno dovoljenje sploh ne obstaja – ne za rušitev, ne za gradnjo. Če računate klančino kot ureditev gradbišča je to nesmiselno zaradi tega ker gre za drugo parcelo, kjer rušitvena dela sploh niso smiselna, saj gre za klančino na strani glavne stavbe, ki je spomeniško zaščitena - in predvsem zaradi tega ker je tudi takrat bila vzpostavitev gradbišča neuspešna.

Če je območje ekološko sporno se lahko dogovori participativno saniranje s strani vseh vpetih v soodločanje. Vsekakor so skupnost AT Rog na to opozarjali in na javni tribuni v ZRC SAZU izpostavili tudi predlog-rešitev za AT Rog. Vi tega niste storili.

Mestna občina Ljubljana je leta 2010 oblikovala in upravljala javni participatorni proces, ki je skozi pilotni projekt RogLab do danes vključil čez 6000 uporabnikov in deležnikov v razvoju programa novega Centra Rog skozi raziskovanje, fokusne skupine in testiranje programov.

Ne. MOL je postavila Roglab kontejner kjer ljudje 3D printajo kar potrebujejo, in gre za zelo specifično dejavnost, ki predstavlja povsem drugačen projekt - predvsem gre za PROJEKT, medtem so pa v AT Rog potekale povsem drugačne dejavnosti in to dvoje je treba ločiti, saj je že a priori prvo nevezano z drugim.

Takoimenovani "participatorni proces" je, kot nam zatrjujejo tudi priče, ki so pri tem "procesu" sodelovale, bil na vrat-na nos iskanje kakršne koli vsebine, ki bi se lahko postavila v “center Rog” kot si ga je MOL zamislila in je vključevala tudi, na primer, študente ekonomije, ki so imeli težave z razumevanjem pojmov neprofitno in skupna raba, ter niso vedeli kaj pomeni demokratično soodločanje.

Začasni uporabniki pa so se razglasili za edine posestnike Tovarne Rog s pravico, da se arbitrarno odločajo, kdo sme in kdo ne sme vstopiti v ta prostor. Odločajo o tem, kaj je pravo, kaj je dovolj neinstitucionalno, samoniklo ustvarjanje, kdo so naši in kdo oni drugi.

To zgoraj je eklatanten primer prirejanja dejstev. Začasni uporabniki so dejansko bili posestniki, pravica sodelovanja ni bila arbitrarna, preberite si odločbo Vrhovnega sodišča R.Slovenije, ki govori o, citiramo: “določenih vrednot, načel”, torej uzanc, ki so relevantne pri procesu postajanja uporabnik AT Rog.
VSRS Sodba II Ips 219/2018 , točki 14. in 15., dostopna na: http://www.sodisce.si/vsrs/odlocitve/2015081111432387/.
Preberite si pričevanja, na primer skupine Balans, ki so eni od mnogih glasbenikov, ki so le majhen del širokega spektra mnogih ljudi, ki so bili dobrodošli v AT Rog ne glede na ustvarjalnost ali neustvarjalnost, saj so za Rogovce ljudje bili vedno več kot funkcija, ki jo lahko opravljajo in nikoli ni šlo za utilitarističnost pri "presoji" potencialnih uporabnikov, kar pa bo, in to je dejstvo, ki ga pač razpisna logika nalaga - pogojevanje s strani MOL za uporabo prostorov. O samoniklosti je odveč argumentirati nazaj, te zadeve so več kot jasne, preberite si mnoga pričevanja, boste že sami ugotovili, da sami ustvarjate binarnosti kot so naši in drugi, s tem, da niste imeli posluha za AT Rog. Več informacij najdete v Časopisu za kritiko znanosti v številki 270 posvečeni AT Rog dostopni na https://www.ckz.si/novice/11-publikacije/142-270-stevilka-ckz-avtonomna-tovarna-rog.

Mestna občina Ljubljana je po tem, ko je bilo jasno, da se začasni uporabniki ne bodo držali podpisanega dogovora o tem, da se izselijo ob začetku obnove, začela mediacijo v izogib sodnim postopkom že leta 2016.
Mediacija je obetala: predstavniki začasnih uporabnikov so se strinjali, da sprejmejo ponudbo MOL o 600 m2 prostora v obnovljenem Centru Rog. Prostor upravljajo sami, prav tako sami določajo vsebine in program prostora, popolnoma avtonomno. Pred podpisom sporazuma, so vodje začasnih uporabnikov zamenjali ekipo pogajalcev in spet smo lahko začeli znova. Nova ekipa je zavrnila vse, kar je prejšnja ekipa predstavnikov začasnih uporabnikov dogovorila. Takšno vajo smo ponovili še nekajkrat do trenutka, ko je vse že jasno kazalo na norčevanje iz celotnega mediacijskega procesa.

-to da se postavi več kot 200 uporabnikov in še več obiskovalcev, ter novih potencialnih uporabnikov pred zaključenim dejstvom da jim je na voljo zgolj 600 m2 je preprosto izsiljevanje in ustvarjanje konflikta med samimi uporabniki z namenom onemogočanja pravičnega pogajalskega procesa, ki bi zagotavljal enakopravne razmere in soodločanje za uporabnike AT Rog.

"Mediacijski proces je bil neuspešen, nadaljevali smo na sodišču. Tam se je postopek mediacije ponovil, tokrat uradno, pod vodenjem s strani sodišča določenega mediatorja, ki je kljub podaljšanju roka moral postopek razglasiti za neuspešnega. Zakaj? Ker s strani začasnih uporabnikov ni dobil nobenega konkretnega predloga. Tako je sodišče postopek peljalo naprej, sodbe so bile izrečene v prid MOL in so pravnomočne."

- Sodbe, ki jih navajate so lastninske, izgubili ste pa posestnih, ki so pomembnejše saj vštevajo dejansko stanje. Ne delit zgolj polovičnih informacij, to je zavajanje javnosti.

Odločitev, da začnemo z obnovitvenimi deli na področju Tovarne Rog, je bila skrbno pretehtana.

- Začeli ste z rušitvenimi deli in uničili ste lastnino in infrastrukturo, ki so jo uporabniki AT Rog gradili več kot 15 let. Z lastnimi očmi smo gledali kako gramofon leti čez okno iz 2. Nadstropja Živko Skvotca. A je to skrbno pretehtano? Skrbno ste pretehtali samo kako upravičit nasilje s tem da je bila tovarna prazna, kar je non sequitur v navezi na začetek kakršnih koli rušitvenih del, kaj šele gradbenih.

"Po zbranih informacijah s strani stanovalcev in varnostnih organov, da je stavba prazna,..."

- stavba ni bila prazna, prazno je blo dvorišče in to zgolj ker je bila ura 7 zjutraj. Ob 7 zjutraj je tudi hodnik v županovem stanovanju prazen, ker je le ta v spalnici in spi.

"smo začeli z obnovitvenimi deli."

-začeli ste z rušenjem in razmetavanjem ter uničevanjem stvari, ki niso vaše.

"Šele po dobri uri po začetku del se je pred vhodom zbrala peščica protestnikov, ki, glede na to, kar je sledilo, ni imela običajnih protestniških namenov, ampak je odgovarjala z nasiljem. Ravnanje policije in varnostnikov je bilo pri tem korektno in profesionalno."

Ne, ni res. In ne, ni bilo: oboroženi so bili do zobeh in so nasilno preprečevali ljudem da gredo nazaj po bunde in čevlje, obstaja video-material kot dokazno sredstvo. Lahko bi celo trdili, da je šlo za neproporcionalno uporabo sile.

"Vse predmete, umetnine in opremo, ki se je nahajala na območju nekdanje Tovarne Rog smo komisijsko popisali in spravili na varno, danes se je začel njihov organiziran prevzem."

Ne, niste. Kaj se je zgodilo s šankom iz Modrega kota in kaj se je zgodilo z gramofonom in knjigami, ki smo jih videli letet čez polomljena okna? Kdo je na licu mesta razen delavcev in varnostnikov odločal kaj je umetnina ali predmet, ki se ga bo peljalo “na varno”? Kje je komisija, ki je delala popis? Na kateri osnovi je delala popis in po katerih standardih? Kje so klasifikacije predmetov, ki so umetniške vrednosti? Ali ste klicali koga iz muzejev ali galerij, da ovrednoti zadeve? Zakaj niso že nasploh imeli uporabniki pravico da odpeljejo sami svoje stvari namesto da jim jih nekdo drugi pelje nekam? Kaj pa osebni dokumenti, kako lahko odtujite dokumente ljudem in nesete na Povšetovo? Kaj pa klavir iz Cirkusarne, pa še omarice in stoli iz južnega dela stavbe, ki so stale na dežju o čemer imamo foto material?

Naj ob tem poudarimo še, da MOL samo za nevladne organizacije različnih profilov namenja 408 brezplačnih prostorov v izmeri nekaj več kot 33.000m2.

Ni dovolj. In ni isto. Rog ni zgolj "kr en" prostor. In če to za vas je, za uporabnike AT Rog nikoli ni bil "kr en" prostor.

Na pravkar zaključenem javnem razpisu za 15 delovnih prostorov in 2 ateljeja v prostorih nekdanje Občine Šiška, ki je bil namenjen nevladnim organizacijam in samostojnim ustvarjalcem v kulturi, je prispelo 97 vlog.

še enkrat: prostor niso samo stene in to kar vi določite, kot uporabno. V Rogu je vsak uporabnik imel poseben odnos do tega prostora, ki ga noben razpis ne more na silo doseči, in tudi nima tega namena. Če še ne veste, gre za koncept "sense of place", ki se razvija preko zelo specifičnih metod, organsko, in je predmet mnogih akademskih raziskav do katerih očitno še niste prišli in/ ali ne kažete nobenega razumevanja, pa bi morali, z ozirom na to da ste občina, ki naj bi delovala "za nas".

- To je podatek, ki mora vsakega, ki mu je kulture v mestu mar, skrbeti in mu odpreti oči, kako zelo velika je potreba po produkcijskih prostorih v Ljubljani!

- Še enkrat, ne gre za stene/produkcijske prostore. Rog je imel zgodovino in dušo, ki so jo soustvarjali vsi, ki so tam transgeneracijsko delovali. In nikoli ni šlo samo za kulturo tako da nehajte se s tem reklamirati. Šlo je za mnogo več, šlo je tudi za alternativno politično sfero, stičišče različnih skupin, ki so sobivale v zelo specifičnem kvazijavnem prostoru, ipd.

- "In natanko na ta izziv odgovarja Center Rog kot kreativno središče prihodnosti, saj bo na preko 8000 m2 ponudil prostor za preko 500 ustvarjalcev in produkcijskih skupin."

No, mi smo pa uporabljali 15.000 m2, in ni šlo za 500 ustvarjalcev in produkcijskih skupin, temveč za mnogo več ljudi, ki niso bili izdiferencirani zgolj preko svoje tržne (turistično-reklamne) vrednosti kot “funkcija” ali “storitev”.

Pošiljamo pa vam še povezavo do treh posnetkov:

Ne, hvala. Imamo tudi mi posnetke, ki povejo veliko več, ne pa to kar nekdo diktira in kurira, tako kot vaš pravnik sugerira vam. Lahko plačate tudi na tisoče eur za pravniške nasvete, ne bo pomagalo, saj so dejstva, pravo in pravičnost, vrednote ter transgeneracijska modrost in etika na strani uporabnikov AT Rog.

Uporabnica

Poslal-a ThDi, Sob, 30/01/2021 - 19:25

administracija mestne občine ljubljana na čelu z županom jankovićem ni pripravljena priznati možnosti obstoja zelo drugačnega načina upravljanja skupne lastnine v rogu, kot ga pozna sama, to je, da en človek na vrhu diktira in ukazuje podrejenim, ki ga morajo brezpogojno ubogati. vprašanje je, ali si je kaj drugačnega sploh sposobna zamisliti in razumeti.

v svojih izjavah posplošuje eno ravnanje in stališče na vse uporabnike roga in daje vtis, da gre za homogeno skupino z enotnim mnenjem glede upravljanja roga in odnosov z mestno občino ljubljana. to je že v samem temelju zgrešeno videnje in razumevanje stanja, dogajanja in problematike. uporabniki roga so zelo raznoliki med sabo in tako se razlikujejo tudi njihova mnenja in razmišljanja. osnovni način upravljanja z rogom in oblikovanja skupnih stališč, je bil doseganje konsenza vseh ali pa vsaj velike večine uporabnikov, kar je bilo težko, saj je bil vedno nekdo, ki se z večino ni strinjal. vedno so bili v rogu tudi ljudje, ki so poudarjali, da je rog odprt javen prostor, do katerega ima dostop, kdor hoče, in tudi veliko produkcije se je izvajalo na tak način.

v rog je imela prost dostop vsa zainteresirana javnost, pogoje za vstop v posamezne prostore, ki so bili pod nadzorom manjših skupin in posameznikov, pa so določali njihovi posebni uporabniki. šele z razširitvijo epidemije se je zaradi previdnosti in upoštevanja ukrepov za zajezitev epidemije rog zaprl. kljub temu so posamezniki iz zainteresirane javnosti še vedno lahko vstopili ali vsaj dobili informacije o delovanju. na vhodu je bila na sporočilu jasno napisana telefonska številka, na kateri je bil dosegljiv dežurni uporabnik roga, ki jih je lahko spustil noter ali jim podal informacije, ki so jih zanimale.

v svojem odgovoru na pismo podpore omenja predstavnica mestne občine ljubljana vodje začasnih uporabnikov, kar kaže na to, kako zgrešeno je njihovo razumevanje stanja, dogajanja in procesa odločanja v rogu, ki ga je imela pred nosom zadnjih 14 let. res so nekatere skupine znotraj roga, ki so obsegale manjši del uporabnikov, imele svoje vodje, vendar ti vodje nikoli niso bili vodje celega roga in se kot taki tudi niso vpletali v pogajanja z mestno občino ljubljana. organizacija pogajalskih skupin je potekala samoiniciativno, v pogajalsko skupino se je vključil, kdor je hotel in se javil za to na sestanku, kjer so se pogajalska izhodišča usklajevala. za glavni problem se je izkazalo to, da ni bilo mogoče doseči konsenza glede skupnega stališča vseh uporabnikov na pogajanjih, tako da so bila ta obsojena na propad, saj občinska administracija z županom na čelu ni hotela razmišljati o možnosti, da bi se pogajala s posameznimi skupinami posebej. v vsem tem času se občinarji niso niti malo potrudili, da bi poizkusili razumeti način delovanja upravljanja roga. z občine so prihajala sporočila, da poznajo in vejo, kaj in kako se v rogu dogaja, v resnici pa so govorili na pamet in brez dejanskih izkušenj in preverjenih vtisov.

zaradi svojega nepoznavanja situacije je župan janković pred leti nasedel manjši skupini uporabnikov, ki ga je povabila na rogovsko skupščino. to je bil sestanek manjšega dela uporabnikov roga, ki se je zapletel v konflikt z veliko večino ostalih uporabnikov, ki tega sestanka niso priznavali za vserogovsko skupščino. kljub temu je janković za dokaz svoje angažiranosti omenjal, da je bil prisoten na rogovski skupščini, ne da bi se zavedal, da se je v svoji nevednosti in pomanjkanju lastniške skrbi za prostor, saj bi se kot vsak vesten predstavnik lastnika moral potruditi in čim bolje ugotoviti realno stanje in uporabo lastnine, pustil zavesti v napačno razmišljanje, da je bil prisoten na vserogovski skupščini.

velikopotezna trditev, da so vse predmete, umetnine in opremo z območja roga spravili na varno, je še ena od neresnic, ki jih v svojem pretvarjanju pred javnostjo širi administracija mestne občine ljubljana. naslednji dan po občinskem prevzemu posesti roga so varnostniki zelo omejevali dostop do prostorov in stvari v rogu. kdor je dobil dovoljenje, da gre po stvari, je moral pri vhodu pustiti svoj telefon. uporabnikom niso omogočili dovolj časa, da bi si v miru poiskali ter če je bilo potrebno razstavili in odpeljali stvari, ki jih občinski pooblaščenci niso odpeljali na varno. veliko predmetov je bilo uničenih, izgubljenih, pustili so jih ležati na dežju. več tisoč eurov v gotovini je izginilo. zaradi prepovedi dostopa in prevzema ter premalo omogočenega časa veliko instalacij ni bilo mogoče razstaviti in odpeljati iz roga.

trditve predstavnice mestne občine ljubljana, da je bila odločitev za začetek z deli v tovarni rog skrbno pretehtana na podlagi ugotovitve, da je bil rog prazen, vzbujajo veliko zaskrbljenost nad možnostjo načrtnega zavajanja javnosti, nesposobnosti občinske administracije ali obojega. v rogu se je v času vdora pooblaščencev in najete sile mestne občine ljubljana zadrževalo vsaj 10 ljudi, ki so se nahajali v notranjih prostorih roga in jih ni bilo mogoče videti na dvorišču, s katerega je posnetek, do katerega je priložena povezava v odgovoru občine na pismo podpore Društva slovenskega animiranega filma. iz roga so jih nasilno pospremili varnostniki. niso jim dovolili, da s sabo vzamejo niti najnujnejše osebne stvari.

tudi sam obsojam tak način postopanja, še posebej zato, ker je župan ob ponesrečenem poskusu začetka gradbenih del 2016 rekel, da se bo spor urejal po pravni poti. to javno izraženo namero je občinska administracija z županom na čelu namerno zaobšla. izkazuje se možnost, da sta sprenevedanje in laž dva njihovih načinov delovanja, saj neresnično zatrjevanje, da je bil rog prazen, dobro deluje kot del strategije upravičevanja spornega postopanja in prikazovanja ilegalnega postopanja za korektnega pred javnostjo. druga možnost je, da so zelo slabo usposobljeni ugotavljati dejansko stanje, čemur se glede na njihovo razumevanje vsega dosedanjega dogajanja v avtonomni tovarni rog ne čudim. samo ob nekaj urnemu postanku pred tovarno bi lahko videli prihajanje in odhajanje uporabnikov. v vsakem od teh primerov smo lahko upravičeno zaskrbljeni saj gre za lažnivce ali nesposobneže ali oboje.

Poslal-a rgb, Tor, 26/01/2021 - 00:06

ŠE ENKRAT DA NE BI KDO KARKOLI PREVZEMAL.

VSA TA ADMINISTRACIJA GRE V ZAPOR.

NAJ NEKDO POVE TEMU ROBOTU DODIK SODIKU DA IMAJO BESED POSLEDICE

MILIONSKA TOŽBA KMALU ZOKI SE JE SAMOMINIRAL z svojim ogasbnim fašizmom z nadaljevanjem teh laži boste samo eskalirali situacijo ..

vodja kabineta še malo meša dim ... ki pa se bo jutri ob 12h ko bo zoki aretiran in odstopljen lepo razkadil.

Lep Pozdrav )( z varnega, zavarovan pred vašim psihopatskim šefom.

RES SI NISEM MISLIL DA SI BODO DRZNILI ŠE TKOLE MEŠAT DREK

OB TEJ POZNI URI FUJFUJ MOČ ZANIKANJA

NAJ GRE ONA TUDI NA OBTOŽNICO HVALA