Stališče fakultete za arhitekruto do posegov v tovarni rog

Poslal-a ThDi, Čet, 28/01/2021 - 21:44

...Še posebej zato, ker na fakulteti v Rogu vidimo prostor številnih priložnosti in vanj polagamo veliko strokovnih pričakovanj, smo nad uporabo nasilnih sredstev v postopku deložacije zgroženi, globoko razočarani in jih javno obsojamo!...

V torek, 19.1.2021 je bila javnost priča nasilni in ponižujoči izselitvi uporabnikov in stanovalcev avtonomnega centra Rog ter neprimernemu ravnanju z njihovo opremo in stvaritvami. Na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani smo se s problematiko revitalizacije stare tovarne koles, s potencialno vsebino in arhitekturno prenovo ukvarjali že od časa opustitve proizvodnje in vse bolj izražene namere lastnika, da bivši proizvodni obrat nameni kreativnim industrijam, kulturi in drugim centralnim vsebinam.

Ne glede na čas, je za študentke, študente ali mentorje, ki so pri nastanku posameznih projektnih predlogov revitalizacije aktivno sodelovali, Rog vedno predstavljal arhitekturni in urbanistični prostor vključevanja, alternative in za arhitekturo razumne mere samoorganizacije. Skozi projekte smo se zavzemali, da bi z nujno posodobitvijo infrastrukture ter s prenovo stavb in okolice uporabnikom in javnosti zagotovili varne, ustvarjalnosti primerne, urejene in inspirativne prostore. V Rogu so svoj prostor našle nevladne organizacije, akademije in fakultete, študentski domovi, galerije, bivalni ateljeji umetnikov vseh vrst, pa tudi alternativne oblike stanovanj in delovnih prostorov. S svojo lego ob Ljubljanici, nekoliko odmaknjen od strogega mestnega centra, je Rog v naših očeh potencial javnega prostora par excellence.

Še posebej zato, ker na fakulteti v Rogu vidimo prostor številnih priložnosti in vanj polagamo veliko strokovnih pričakovanj, smo nad uporabo nasilnih sredstev v postopku deložacije zgroženi, globoko razočarani in jih javno obsojamo!

V svetu, kjer smo vsak dan priča vse večjim ideološkim in socialnim razlikovanjem, popularizirani nestrpnosti in politiki izključevanja, so tovrstne prakse izjemno slaba popotnica za izgradnjo Centra Rog in posledične uresničitve poslanstva javnega interesa in z njim povezane kulture v najširšem pomenu besede. Tako kot javno, po besedah Hanne Arendt, ne more biti členjeno na moje in tvoje, temveč je njegovo bistvo v univerzalni enosti in enakosti za vse, tudi kultura ne sme in ne more postati sredstvo družbene in ekonomske segregacije.

Zavedamo se, da se preteklih dogodkov ni mogoče izbrisati, prezreti ali pozabiti, prav tako časa ne moremo zavrteti nazaj, zato na tem mestu še posebej apeliramo, da se v bodoče, v proces prenove prostorov tovarne, enakovredno vključi vse zvrsti in prakse sodobne urbane umetnosti in družbenega aktivizma, kamor lahko brez dvoma uvrstimo tudi kolektiv avtonomnega centra Rog.

To je namreč edini način, s katerim bo projekt Center Rog lahko prispeval h kreativnemu, urbanemu, večplastnemu in vključujočemu razvoju našega glavnega mesta.

Vodstvo in zaposleni Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani

V spremljevalnem e.pismu, je doc. dr. Nika Grabar napisala:

Lep pozdrav!

V prilogi vam prepošiljam pismo podbore UL Fakultete za arhitekturo, ki je objavljeno na fakultetni spletni strani, na FA FB strani in ki je bilo posredovano za objavo STA.

https://www.fa.uni-lj.si/default.asp?k=news_1#News_2916

LP Nika

Za komentiranje se prijavi oz. registriraj Podpora