poziv za predložitev video in foto materiala o dogajanju v in pred Rogom med 19.1.2021 in 21.1.2021

Poslal-a ThDi, Tor, 09/02/2021 - 15:51

VIDEO IN FOTO:

Pozivamo vse sosede in mimoidoče, ki imajo posnetke iz dogajanja med 19.01 in 21.01. na Trubarjevi 72 in njeni okolici, da jih pošlejo na info@komunal.org ali na komunal@riseup.net. Zbira se dokazno gradivo v sodnih postopkih: o prihodu policije, varnostne službe in delovnih storjev na obočje (ključna je vidna sočasnost in ura), o “ven metanju posameznikov, ki so zjutraj bili v tovarni 19.”,o uničevanju stvari in o nasilju represivnih organov.
+++ENG+++

We call upon all our neighbors and passbyers who have footage from the events between 19.01 and 21.01. at Trubarjeva 72 and its surroundings to send them to info@komunal.org or to komunal@riseup.net. Evidence is collected for court proceedings: on the arrival of the police, security services and demolishing machines on the scene (simultaneousness and time are crucial), on “throwing out individuals who were in the factory on the morning of the 19th”, on destruction of things and on violence by repressive authorities.

Za komentiranje se prijavi oz. registriraj Izjave