levo oko plus dva cela pet desno minus dva cela pet

Poslal-a Anonymous, Pon, 19/01/1931 - 04:14

Sektor Praznik Dela : Materialni pogoji produkcije : Kolektivna lastnina produkcijskih sredstev

atrog:_______prvi poudarek___avtonomna.tovarna.rog

_____demokracija na delovnem mestu____kooperativa svarog_____

__________________ena delavka ena delnica en glas

članska izkaznica knižnjica pdf plus neskončnost_______________


eko-socialistični rog _______
________

last update ________

Prvo vprašanje:

kaj je ____ _elniška družba ?

1599 - 20xx

's blog | Za komentiranje se prijavi oz. registriraj