Občina ustanavlja javni zavod Center Rog @ dnevnik.si