/ "Politics is who tells to whom to do what." Lenin

Poslal-a vesolc, Tor, 20/04/2021 - 13:55

//// 14×5=70
// + i____

/// Mal fišn za ta letni čas ?
//// _____
// Art___ se topi_____mrzla voda se zliva do grčije___________/ c3 d6 pdf

// pdf !!

//// delavski svet etrog voli predstavnika delavcev etrog vsaki 2 leti.

/// Preblisk


"Nič manj značilna ni enakost pravic v staroslovanskih družbah. Polno pooblastilo je pripadalo celotni skupnosti, in zatorej so se morali sklepi sprejemati soglasno. Prvotno je beseda mir pomenila občinsko skupščino in hkrati soglasnost njenih sklepov [...] Izraz mir odseva obdobje v katerem je imel vsak član skupnosti -- ženske ravno tako kot moški -- enake pravice."
-- M. Eliade

/

/
.
/

/ «Не менее характерно равенство прав в старославянских обществах. Полная власть принадлежала всему сообществу, и поэтому решения должны были приниматься единогласно. Первоначально слово мир означало муниципальное собрание и в то же время единогласие его решений [ ...] все члены общины - как женщины, так и мужчины - имели одинаковые права ».
- М. Элиаде

// Сразу ________ !
/

/ да товарищ верховный командующий.


vesolc's blog | Za komentiranje se prijavi oz. registriraj Poziv