NIKDAR VEČ NE BOMO STOPALI SAMI! / WE WILL NEVER WALK ALONE!

Poslal-a rad.edu, Sob, 29/03/2008 - 14:14

PISMO PODPORE IN JAVNA TRIBUNA (27.3.2008)
LETTER OF SUPPORT AND PUBLIC FORUM (27.3.2008)

Na vprašanje o usodi javnih prostorov, ki delujejo na področjih neodvisnih kulturnih, umetniških, izobraževalnih, raziskovalnih in socialnih dejavnosti, vladajoča politika tako na mestni kot na državni ravni (tudi v času predsedovanja Evropski Uniji in letu t.i. medkulturnega dialoga) odgovarja z enostranskimi odločitvami in izvaja ukrepe, ki nas eksistenčno ogrožajo. Zato sestavljamo mednarodno avtonomno solidarnostno mrežo, ki se odziva s pismom podpore Tovarni Rog v Ljubljani in vabilom na javno tribuno.

Posamezniki, skupine in organizacije, ki so se na ukinjanje javnih prostorov 25. marca 2006 odzvali z zasedbo zapuščene tovarne koles v središču mesta Ljubljane, ter jo v zadnjih dveh letih povsem prostovoljno preuredili v kulturni, umetniški in socialni center, se v teh dneh soočajo s političnimi pritiski in poskusom fizične deložacije iz tovarne. Po poročanju začasnih uporabnikov in uporabnic prostorov nekdanje tovarne, za odločitvijo stoji župan mesta Ljubljane. Če se slednji ne bodo uklonili njegovi volji, je osebno napovedal celo posredovanje varnostne službe in policistov.

Bistven problem je v tem, da se na ta način še povečuje negotovost obstoja kulturnih, umetniških in socialnih dejavnosti, ki že drugo leto potekajo v Rogu. Pri tem moramo vedeti, da mnoge med njimi edino tukaj najdejo prostor. Naj omenimo številne dogodke v povsem opremljeni, programsko inovativni in dobro obiskani koncertni dvorani, cirkusu in galeriji, ter dejavnosti socialnega centra, kjer potekajo redne skupščine, tedenska srečanja in diskusije z delavci iz samskih domov, aktivisti azilnega doma, ljudmi brez papirjev, zaprtimi v postojnskem centru za tujce, izbrisanimi državljani Slovenije in drugimi, ki so v Tovarni Rog prepoznali moč ustvarjanja, združevanja, organiziranja in upora. S tem so začasni uporabniki in uporabnice Tovarne Rog v Ljubljani neizčrpno bogastvo znanj in izkušenj. V marsičem postajajo vzor drugim svobodnim prostorom neodvisne umetniške, kulturne, intelektualne in socialne produkcije v Sloveniji, Evropi in v svetu.

Tovarna Rog dokazuje, da je možno drugačno organiziranje življenja in delovanja nepodrejeno privilegijem in dobičku, kot to narekuje podjetniško upravljanje z mestom in pospešena predaja javnih prostorov, med njimi tudi umetniških, kulturnih, izobraževalnih in socialnih ustanov, v roke privatnemu kapitalu. Na ta način mesto ne izgublja samo svoje identitete, ampak postaja pokrajina odtujenosti, strahov in brezupa. Zato obsojamo vse oblike uničevanja ali ukinjanja takšnih prostorov. In zato jih bomo branili.

Na javni tribuni bomo spregovorili o povsem konkretnih izkušnjah in izpostavili konkretne predloge, kako obraniti, ohraniti in okrepiti obstoječe javne prostore na institucionalnih in neodvisnih ravneh. Delovanje in povezovanje različnih institucionalnih in neodvisnih umetniških, kulturnih in socialnih projektov v Sloveniji in v Evropi napoveduje model nove avtonomije. V tem pomenu ne gre samo za skupen cilj, pomembna je predvsem skupna težnja in konkretno delovanje v prostorih radikalne odprtosti, razširjanju obstoječih in ustvarjanju novih svobodnih prostorov.

AKC Abraševič, Mostar
A-Infoshop, Metelkova
Artcenter in Društvo Onej
Ateneu Candela, Španija
Bijari, Sao Paulo, Brazilija
Centar za savremenu umjetnost (Dunja Blažević), Sarajevo
Centrala Foundation for Future Cities (Ana Dzokic & Marc Neelen), Rotterdam / Beograd
Centro Social La Casa Invisible, Malaga, Španija
Centro Social - Casa de Iniciativas, Malaga, Španija
Centro Social Sin Nombre, Sevilla, Španija
Chto Delat? / What is to be done? (Dmitry Vilensky), Petersburg, Rusija
Colectivo situaciones, Argentina
Coordinadora de Inmigrantes de Málaga (CIM), Španija
Društvo Dva koluta, Ljubljana
Društvo za promocijo žensk v kulturi - Mesto žensk
DUM – društvo umetnikov
EXIT, Barcelona, Španija
Forum Ljubljana, zavod za umetniško in kulturno produkcijo, zanj: Katerina Mirović
Galerija Simulaker, Novo mesto
Gledališče Ane Monro
H.I.J.O.S., Gvatemala
Indymedia Estrecho
KUD Mreža/Galerija Alkatraz
La casa invisible, Španija
La Lleca kolektiv (Lorena Mendez, Fernando Fuentes, Brian Whitener), Mexico City
Mirovni inštitut, Inštitut za sodobne družbene in politične študije
Moderna galerija, Ljubljana
Oficinas de Derechos Sociales de Málaga y Sevilla, Španija
Oficina de drets socials – ods terassa, Španija
Platforma 9.81 (direktor Marko Sančanin), Zagreb
pro.ba, Sarajevo
Precarios en Movimiento, Malaga/Sevilla, Španija
Radikalno izobraževanje
Reartikulacija (Marina Gržinić, Staš Kleindienst, Sebastjan Leban)
Research & Developement, Stockholm, Švedska
Retrovizor
SCCA, Zavod za sodobno umetnost – Ljubljana, Barbara Borčić, direktorica
skylined.org
Stara elektrarna, Ljubljana
STEALTH unlimited
The Pinky Show, ZDA
Umetniško društvo Fičo Balet
Universidad nomada, Španija
Vidya Ashram (Avinash Jha), Ashok Marg, Sarnath, Varanasi, Indija
Žolta kronika, non-stop 24-urnik, p.p. Kulturna pragmatika
Jože Barši (umetnik)
Goran Bogdanovski
Borut Cajnko
Maja Delak, Zavod EMANAT
Brian Holmes, umetniški in kulturni kritik, Pariz, Francija
Katja Hrobat
Janez Janša, revija Maska
Urška Jurman
Nika Oblak (umetnica)
Dušan Mandič (umetnik, član skupine Irwin)
Nebojša Milikić, Rex, Beograd
Miran Mohar (umetnik, član skupine Irwin)
Primož Novak (umetnik)
Irena Pivka (umetnica)
James Rodríguez, Independent Photo-journalist, México D.F., México
Mojca Planšak, revija Maska in Community Media Forum Europe
Katja Praznik, odgovorna urednica revije Maska
Mag. Marija Mojca Pungerčar (umetnica)
Oliver Ressler, (umetnik), Dunaj, Avstrija
Stevphen Shukaitis, Autonomedia / University of London, Queen Mary
Ravi Sundaram, izvršni direktor, SARAI, CSDS Delhi, New Delhi, Indija
Roman Uranjek (umetnik, član skupine Irwin)
Baptiste Virloget
Martina Vovk
Nevenka Šivavec, Center sodobnih umetnosti Celje
Brane Zorman (umetnik)
Neva Nahtigal
Hajrudin Hromadzic
Greig de Peuter (Toronto School of Creativity & Inquiry)

*** English ***

Both city and state authorities (and even during Slovenia’s presidency of the European Union and in the so-called year of intercultural dialogue) respond to the question of the fate of public spaces for independent culture, art, education, research and social activities by one-sided decisions and measures that threaten our existence. We are thus currently in the process of mobilizing an international network of solidarity that is responding with the present letter of support for the Rog factory in Ljubljana and an invitation to a public forum.

Individuals, groups and organisations that have responded to the ongoing eradication of public spaces with the occupation of the abandoned bicycle factory in the centre of Ljubljana and converted it, on a purely voluntary basis, into a centre of culture, art and social activities are now facing strong political pressure and attempts of physical eviction from the factory. According to reports from the temporary users of the factory, the decision was made by the mayor of Ljubljana. If they should not bow to his will, the mayor has personally announced a possible intervention by the security guards and the police.

The main problem is that this exacerbates the uncertain continuation of the various cultural, artistic and social activities that have been taking place in Rog for the past two years. It should be noted that Rog is the only place available for many of them. Let us only mention the numerous events taking place in the completely furnished, programmatically innovative and well visited concert hall, the circus and the gallery, as well as activities of the Rog social centre that holds regular meetings and weekly discussions with workers living in boarding houses, activists from the asylum seekers home, people without papers, detained in the detention centre in Postojna, the erased citizens of Slovenia and others who recognise the creative, organisational and resistance potential of Rog. The temporary users of Rog thus represent an inexhaustible wealth of knowledge and experience. In many ways they have become an example to other autonomous spaces of independent art and cultural, intellectual and social activities both in Slovenia and in Europe.

The Rog factory proves that it is possible to organize life and labor without concessions to privilege and profit demanded by the capitalist city management and the advancing eradication of public spaces, including institutions of art, culture, education and social activities, that threatens to destroy the identity of the city and turn it into a place of alienation, fear and despair. We therefore denounce all forms of eradication of such places and stand committed to defending them.

At the public forum we intend to discuss actual experiences and to give concrete proposals on how to defend, keep and reinforce the existing public spaces both on the institutional as well as independent levels. The functioning and association of various institutional and independent artistic, cultural and social projects in Slovenia and in Europe portends a new model of autonomy. In this sense, a common goal is not our only concern – what is essential is a common course and concrete activities taking place in the spaces of radical openness, as well as the expansion of the existing and the creation of new autonomous spaces.

AKC Abraševič, Mostar
A-Infoshop, Metelkova
Artcenter in Društvo Onej
Ateneu Candela, Španija
Bijari, Sao Paulo, Brazilija
Centar za savremenu umjetnost (Dunja Blažević), Sarajevo
Centrala Foundation for Future Cities (Ana Dzokic & Marc Neelen), Rotterdam / Beograd
Centro Social La Casa Invisible, Malaga, Španija
Centro Social - Casa de Iniciativas, Malaga, Španija
Centro Social Sin Nombre, Sevilla, Španija
Chto Delat? / What is to be done? (Dmitry Vilensky), Petersburg, Rusija
Colectivo situaciones, Argentina
Coordinadora de Inmigrantes de Málaga (CIM), Španija
Društvo Dva koluta, Ljubljana
Društvo za promocijo žensk v kulturi - Mesto žensk
DUM – društvo umetnikov
EXIT, Barcelona, Španija
Forum Ljubljana, zavod za umetniško in kulturno produkcijo, zanj: Katerina Mirović
Galerija Simulaker, Novo mesto
Gledališče Ane Monro
H.I.J.O.S., Gvatemala
Indymedia Estrecho
KUD Mreža/Galerija Alkatraz
La casa invisible, Španija
La Lleca kolektiv (Lorena Mendez, Fernando Fuentes, Brian Whitener), Mexico City
Mirovni inštitut, Inštitut za sodobne družbene in politične študije
Moderna galerija, Ljubljana
Oficinas de Derechos Sociales de Málaga y Sevilla, Španija
Oficina de drets socials – ods terassa, Španija
Platforma 9.81 (direktor Marko Sančanin), Zagreb
pro.ba, Sarajevo
Precarios en Movimiento, Malaga/Sevilla, Španija
Radikalno izobraževanje
Reartikulacija (Marina Gržinić, Staš Kleindienst, Sebastjan Leban)
Research & Developement, Stockholm, Švedska
Retrovizor
SCCA, Zavod za sodobno umetnost – Ljubljana, Barbara Borčić, direktorica
skylined.org
Stara elektrarna, Ljubljana
STEALTH unlimited
The Pinky Show, ZDA
Umetniško društvo Fičo Balet
Universidad nomada, Španija
Vidya Ashram (Avinash Jha), Ashok Marg, Sarnath, Varanasi, Indija
Žolta kronika, non-stop 24-urnik, p.p. Kulturna pragmatika
Jože Barši (umetnik)
Goran Bogdanovski
Borut Cajnko
Maja Delak, Zavod EMANAT
Brian Holmes, umetniški in kulturni kritik, Pariz, Francija
Katja Hrobat
Janez Janša, revija Maska
Urška Jurman
Nika Oblak (umetnica)
Dušan Mandič (umetnik, član skupine Irwin)
Nebojša Milikić, Rex, Beograd
Miran Mohar (umetnik, član skupine Irwin)
Primož Novak (umetnik)
Irena Pivka (umetnica)
James Rodríguez, Independent Photo-journalist, México D.F., México
Mojca Planšak, revija Maska in Community Media Forum Europe
Katja Praznik, odgovorna urednica revije Maska
Mag. Marija Mojca Pungerčar (umetnica)
Oliver Ressler, (umetnik), Dunaj, Avstrija
Stevphen Shukaitis, Autonomedia / University of London, Queen Mary
Ravi Sundaram, izvršni direktor, SARAI, CSDS Delhi, New Delhi, Indija
Roman Uranjek (umetnik, član skupine Irwin)
Baptiste Virloget
Martina Vovk
Nevenka Šivavec, Center sodobnih umetnosti Celje
Brane Zorman (umetnik)
Neva Nahtigal
Hajrudin Hromadzic
Greig de Peuter (Toronto School of Creativity & Inquiry)

rad.edu's blog | Za komentiranje se prijavi oz. registriraj