Najava delovanja Kinodvora v tovarni ROG

Poslal-a matitjahu, Ned, 06/04/2008 - 15:01

Pozdravljeni!

Kot verjetno že veste, je vodstvo slovenske Kinoteke v torek, 1. 4. 2008 nenapovedano zaprlo prostore Kinodvora in nelegalno zaplenila opremo, kar popolnoma onemogoèa delovanje edinega art kina v prestolnici Slovenije. Ker so v ozadju politiène igre, katerih žrtev je Kinodvor in krog njegovih obiskovalcev, le-ti nimamo vpogleda in vpliva na nadaljnje dogajanje na podroèju umetniškega filma.
Zato smo se bivši sodelavci in gledalci odločili stopiti vkup in ustanovili civilno inicijativo za ponovno delovanje Kinodvora. Le po nekaj dnevih smo spoznali, da je predvajanje alternativnega filma NUJNO in da bomo filme, ki naj bi se vrteli v mesecu aprilu predvajali na novih lokacijah za zaèasno delovanje Kinodvora, to je v tovarni Rog in Jalli Jalli na Metelkovi, katerih vodstvo je z veseljem ponudilo roko in smo mu za to tudi zelo hvaležni.
Projekcije bodo nekomercijalne, torej brezplaène, ker v našem interesu ni zaslužek, temveè zgolj filmska umetnost in konzumiranje le-te. Pobirali bomo le minimalne prostovoljne prispevke, ker tovarna Rog nima elektrike in bomo morali plaèevati gorivo, èe bomo hoteli predvajati filme.
Kje in kako ste lahko o tem informirani? Naredili smo e-mail naslov kinodvor@gmail.com na katerega pošljete elektronsko pošto z vašo željo o informiranju in tako boste redno dobivali program.
Kinodvor torej obstaja in živi, èeprav na drugi lokaciji. S svojim prihodom boste pokazali svoje zanimanje za alternativni kino, kar se bo v nekaj mesecih tudi dokumentiralo v dokumentarnem filmu o alternativnih centrih Slovenije ter njihovi problematiki.

Že prihodnji teden prièakujemo prve projekcije in sicer film Kruh naš vsakdanji, ki ga je veliko ljudi zamudilo zaradi krutega zaprtja Kinodvora, in morda še kakšen film na podobno temo.
Organizirale se bodo tudi filmu posveèene dejavnosti, kot so debate, okrogle mize, sodelovanje gledalcev, lastni avtorski izdelki itd.

To sporoèilo pošljite vsem, ki bi jih program Kinodvora zanimal in bi radi prišli na projekcije.

Naj živi KINODVOR!!!

civilna inicijativa za ponovno delovanje Kinodvora

Za komentiranje se prijavi oz. registriraj | prejšnja tematika | naslednja tematika KINO DVOR
Poslal-a kaptive, Pon, 07/04/2008 - 16:37

posredovano...

Od: cvetka flakus
Za: roglist@druga.org

Svoje spletno sporocilo o nameri predvajanja filma Kruh nas vsakdanji
umaknite TAKOJ! Za dovoljenje za jano predvajanje filma niste
povprasali lastnika licencnih pravic za podrocje R Slovenije -
distributerja, podjetje Demiurg - Posredovanje in promocija v kulturi.
V primeru, da zelite film javno predvajati iz kateregakoli nosilca, nam
posredujte narocilo za predvajanje in dogovorili se bomo o pogojih
sodelovanja. V nasprotnem primeru boste krsili avtorko in licencne
pravice, za kar po zakonu ogovarjate odskodninsko in kazensko.
Lep pozdrav!
Demiurg- Posredovanje in promocija v kulturi
Cvetka Flakus s.p.
Lome 3, 5274 Crni vrh
Tel: 05 377 86 90
041 334 963
email: demiurgos@siol.net

Poslal-a kaptive, Pon, 07/04/2008 - 17:06

Demiurg - posredovanje in promocija v kulturi (pa taka...)

In odvzeli so nam Kruh naš vsakdanji!

Kako metaforično se to sliši, kajne.

In to je nekako to!

Nič ne de!
Tako ali tako je sam smisel neodvisne produkcije v tem, da naredimo nekaj samostojnega. Ne pa da taki kot je gospa v postu nad mano potem brez kakrsnegakoli razumevanja delajo natančno to, kar delajo.
Saj ima(jo) (verjetno) pravno prav...

In to je tudi dokaz da neodvisna produkcija ne more biti neodvisna, ko pa nič od tega kar neodvisna produkcija potrebuje, ne dobi zagotovljenega. Sprememba načtra bi bila (po moje) nujno potrebna!

Torej, kar se potrebuje, so izvirna dela domače (neprodane) produkcije, (brez ketne okoli vratu). Seveda so mi tovrstne zagode denar-o-promoterjev zagrenile nas vsakdanji kruh.
Prav škoda mi ga je! Če bi ga jaz posnel, si ne bi želel take reklame s strani svojih 'promoterjev'. In s pametno promocijo bi lahko dosegli veliko več, kot s tovrstnimi omejitvami.
A kaj, ko naši še ne razumejo, da legende ne moreš kupiti!

Predlagam da KRUH NAŠ VSAKDANJI spremenimo v KRUH NJIHOV VSAKDANJI (da ne bo pomote) in predvajamo svoj avtorski impro film/teater v živo namesto filma...

kar je tudi bila osnovna ideja.

(Poleg tega, da ne gre za JAVNO predvajanje filma!)

Poslal-a ThDi, Ned, 06/04/2008 - 19:01

Naj živi KINODVOR!!!

Poslal-a kaptive, Tor, 08/04/2008 - 05:54

posredovano...

KINO DVOR-ANA

Poslal-a solidarity, Tor, 08/04/2008 - 17:00

KINODVORCI
KINOTVORCI
ARTKINO
ARTKINODVOR