Iskanje legitimnosti

Poslal-a ZionChild, Tor, 22/04/2008 - 09:23

Včeraj sem v SC-ju postavil vprašanje legitimnosti delovanja Roga, ko pa deluje zunaj vseh etabiliranih in afirmiranih/institucionaliziranih področij 'boja' 'civilne družbe'. Tako vprašanje se je po krajšem razmsisleku izkazalo za nepotrebno, saj je možnost za formiranje novih družbenih odnosov, ki presegajo tržno-potrošniške odnose oziroma raznovrstna produkcija, ki nastane iz tkanja teh povezav zadostna legitimacija za delovanje. Zdi pa se mi, da se v Rogu poleg post-državljanskih praks (mar ne živimo v naravnost shizoidnem času, ko se projekt nacionalne države sesuva sam vase, nihče pa pravzaprav ne ve, kaj ga bo nadomestilo) razvijajo tudi post-kapitalistične prakse, ki so zelo pomembne, saj ponujajo možnost drugačne družbene strukturalizacije, kot se pripoznava znotraj hierarhićno organiziranih birokratskih struktur. V tem naglo plastifirajočem se svetu sive lise, kot Rog, nudijo zavetje vsem tistim, ki iz takih ali drugačnih razlogov nočejo biti prisostvovati v tej plastični komodifikaciji sveta. Še nekaj let nazaj je bilo plemenito razglašati, da svet ni naprodaj, toda sedaj se je veter obrnil in tisti, ki so se borili proti reduciranja sveta (v najširšem možnem pomenu besede) na potrošni artikel so sedaj apologeti konzumeracije, družbenega nadzora in vseh bav bavov, ki samo čakajo, da bodo skočili ven iz omare. Hec pa je v tem, da svet še vedno ni na prodaj, toda na žalost se čedalje manj ljudi tega zaveda. Politični projekti so propadli, najbolj sive prognoze so, da bodo kmalu korporacije kupile politične stranke (v kolikor korporacije že ne vplivajo na sprejemanje političnih odločitev), 'levica' ploska korporativizmu, desnica tudi, zato menim, da je/so Rog (in njemu podobni projekti/prostori) post-politični projekt v smislu, da se ne gre več za neko revolucionarno gibanje, ki bi imelo interes zavzeti neko politično funkcijo in spreminjati stvari s pozicije oblasti, temveč se gre bolj za evolucionarno gibanje, ki namesto, da bi čakalo na nekaj oziroma na nekoga, samo spreminja in deluje v skladu s svojimi počeli. In na tak način se spreminja svet (kaj pa je svet? preplet realnosti posameznikov, tam-zunaj, ki ga Korporacija z največjim užitkom golta in potrošniki/mravljice mislijo, da se to njih ne tiče in da ne morejo ničesar spremeniti). V zavetju toplih domekov z kamerami pred vhodnimi vrati je sicer res vse (navidezno) varno, toda Strah še vedno diha... Zdi se mi, da tiči za vso to povečano represijo, ki ji ljudje celo tiho ploskajo, strah, ki ni nič drugega kot orodje v rokah... koga? Politike, korporacij, nečesa tretjega? Rog je pomemben zato, ker predstavlja zatočišče pred vse-videčim očesom družbenega nadzora, zatok, otoček, znotraj katerega se razvijajo prakse, ki so dejansko avantgardne, v smislu družbenega eksperimenta, kako se organizirati in delovati znotraj (oziroma zunaj) neo-liberalnega sveta. Nekaj let nazaj sem se ustrašil, da je avantgardistom v tem post-svetu zmanjkalo zaleta, saj je kazalo, da ni skoraj ničesar več, kar bi se še dalo preseči, toda izkazalo se je, da je takih stvari, ki se jih da preseči še mnogo. Zdi pa se mi pomembno tudi, da Rog ne utemelji svojega boja na poziciji 'proti', temveč na poziciji 'za' (kot je nekdo v svojem razmišljanju danes že navedel) in si s tem zagotovi presežno vrednost, ki je nujna za legitimacijo in opravičevanje rogovske dejavnosti. Vprašanje je tudi, kaj se bo zgodilo, ko bo Aparat dosegel, da se Rog izpraznil, kajti 'boj/eksperiment', ki se odvija znotraj Roga je preveč pomemben, da bi se prenehal odvijati, ko fizični prostor Roga ne bo več aktualen. Največja vrednost eksperimenta je po mojem mnenju preseganje binarno-dualitstične krščansko-kapitalističnega sveta in iskanje rešitev zunaj območja logike 'kdor ni z nami, je proti nam'. Hecno pa je, da so ljudje toliko zatopljeni in potopljeni v Normalni Spektakel (ki ni normalni, ker se je normalnost sesula sama vase), da sploh ne vidijo, kaj se dogaja okoli njih, če se pa že za hip prebudijo, pa tega, kar so videli, ne jemljejo resno, češ, vse to je samo del predstave. Le kaj se bo zgodilo z njimi, ko se dim razkadi...

ZionChild's blog | Za komentiranje se prijavi oz. registriraj