Srečanje evropskih socialnih centrov/Meeting of European Social Centers

Poslal-a barabara, Pon, 16/06/2008 - 11:17
20 Jun 2008 - 12:00 || 22 Jun 2008 - 15:00

Socialni center Rog, Tovarna Rog

Petek, 20. junij

12ih - 16ih Fakulteta za družbene vede
Evropa, vladljivost, konflikt

17ih SC
Večerja

19ih SC
Predstavitve socialnih centrov
Predstavitev Socialnega centra Rog, Svet za vsakogar, IWW

22ih Koncertna dvorana Rog
Sound System Conference
Reggae

Sobota, 21. junij

11ih SC
Zajtrk

12ih – 16ih SC
Razprava o delovanju socialnih centrov v okviru okroglih miz

Paneli:

Nove oblike sindikalizma in novi javni prostori; Socialni centri kot prostor proizvodnje skupnega in pravic
Kulturna produkcija socialnih centrov
Migrantski boji in državljanske prakse
Odprte in nomadske univerze

17ih SC
Večerja

19ih SC
Razprava o skupni politični izjavi in o orodjih komunikacije in izmenjave med SC

22ih Koncertna dvorana Rog
Aritmija (koncert)
Jam Session

Nedelja, 22. junij

11ih SC
Zajtrk

Friday, 20th June

12h - 16h Faculty of Social Sciences
Europe, Governance, Conflict

17h SC
Dinner

19h SC
Presentations of Social Centers
Presentation of Social Center Rog, Movement World for Everyone, Invisible Workers of the World

22h Concert Hall Rog
Sound System Conference
Reggae

Saturday, 21th June

11h SC
Breakfast

12h – 16 SC
Discussions on the activities of Social centers (Round tables)

Topics:

New forms of unionism and new public spaces: Social centers as spaces of the production of common and production of rights
Cultural production of Social centers
Migrant struggles and practises of citizenship
Open and nomad universities

17h SC
Dinner

19h SC
Discussion on the common political statement and means of communiacation and exchange among Social centers

22h Concert Hall Rog
Aritmija (Concert)
Jam Session

Sunday, 22nd June

11h SC
Breakfast

Za komentiranje se prijavi oz. registriraj | koledar Delavnica