Historia fabryki Rog

Poslal-a pirman, Čet, 11/05/2006 - 14:47

Historia fabryki Rog przy ulicy Trubara w Lublanie do chwili tymczasowego użytkowania pomieszczeń:

 • 1871
  Ivan Janesh kupuje grunt i buduje mniejszy budynek parterowy, który przeznacza na garbarnię.
 • 1879
  W miejsce starego obiektu Janesh wystawia jednopiętrowy zakład garbarski.
 • 1884
  Synowie dobudowują drugie piętro.
 • 1900
  Karel Pollak odkupuje garbarnię, odnawia ją i modernizuje.
 • 1904
  Pollak murem otacza parcelę i wystawia na niej willę.
 • 1918-19
  Pollak rozszerza pomieszczenia produkcyjne parterową dobudówką od strony rzeki Lublanicy.
 • 1922
  Pollak nadbudowywuje fabryczkę dodając dwa piętra. Wprowadza szkieletową konstrukcję (beton zbrojony) wg systemu Hennebique, stanowiącą rzadkość w konstrukcjach budowlanych przed I wojną światową. Jest to pierwsza tego typu budowla w Lublanie. Czeski architekt Alois Kral konsultuje się z Prof. Plečnikiem. Fabryka przeżywa rozkwit.
 • 1937
  Pollak bankrutuje.
 • 1938
  Fabrykę kupuje Mergenthaller, właściciel garbarni w miasteczku Vrhnika.
 • 1945
  Upaństwowienie fabryki skór »Indus«.
 • 1951-53
  Zmiana profilu fabryki i wszczęcie produkcji rowerów firmy »Rog«.

 • 1991
  Znaczne koszty logistyczne zmuszają dyrekcję fabryki Rog do zaprzestania produkcji w zakładzie przy ulicy Trubara i do przeniesienia jej na ulicę Letaliszką w przemysłowej strefie Lublany.
 • 1992
  Wszczyna się postępowanie prowadzące do zmiany przeznaczenia budynku; przygotowuje się podstawy do wniosku o ochronę zabytkową starego zakładu.
 • 1994
  Rada Miejska Lublany (dział urbanistyczny) przeprowadza ankietę - konkurs na temat zagospodarowania budynku, zaczyna się proces denacjonalizacji, produkcja rowerów zostaje przerwana.
 • 1995
  Międzynarodowe kolokwium Eurokultury - Rehabilitacja Środowiska Miejskiego – wartościowanie spuścizny architektonicznej (w organizacji RM). Wzorcowym przykładem staje się fabryka Rog. Uczestnicy warsztatu proponują ochronę starej fabryki i przeznaczenie jej na programy natury użytkowo-publicznej (atelier, szkoła baletowa, warsztaty rzemieślniczne, biblioteka etc.).
 • 1997
  Prezentacja fabryki Rog na weneckim spotkaniu międzynarodowym »Water and the Industrial Heritage«.
 • 1998
  Rada Miejska Lublany zgadza się na propozycję przestrzennego zagospodarowania »PUP CI 5/6 Rog«, i wpisanie fabryki na listę zabytków chronionych. Zgadza się również ona z przeznaczeniem fabryki na programy natury publicznej.
 • 2000
  Projekt badawczy MRL o pomieszczeniach, w których mogłaby odbywać się działalność kuluralna miasta (Instytut Pokoju): w fabryce Rog planuje się sztuki wizualne, taniec, muzykę, teatr...
  W Rogu ma miejsce Break 21, w maju - międzynarodowy festival młodych niezależnych twórcow, a w październiku XVII. Biennale Wzornictwa Przemysłowego.
 • 2001
  Fabrykę Rog przy ul. Trubara w Lublanie kupuje bank LB-Hypo. Kończy się postępowanie denacjonalizacyjne. W ramach ankiety urbanistycznej przygotowującej podstawy nowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Borut Burger właśnie fabrykę Rog przytacza jako przykład degradacji centrum miasta i proponuje, aby MRL podjęła kroki w celu ożywienia tej części miasta.
 • 2002
  Fabrykę Rog kupuje Rada Miejska Lublany (umowa o leasing z bankiem LB Hypo). Sprawa rewitalizacji Rogu utyka w martwym pukcie.

Źródła:
Breda Mihelič (kilka artykułów z warsztatów Eurokultura 1995 i 1997, elaborat Architektura Przemysłowa w Lubanie do I wojny światowej)
Borut Burger (artykuły z warsuztatów Eurokultura 1995, 1997, ankieta urbanistyczna »Udział miasta w odnowie zdegradowych terenów miejskich i ponowne wykorzystanie istniejących obiektów«, 2001)

Za komentiranje se prijavi oz. registriraj