Wspólne oświadczenie o udostępnieniu fabryki Rog wszystkim zainteresowanym

Poslal-a pirman, Čet, 11/05/2006 - 22:02

W sobotę 25 marca b.r. w opuszczonej fabryce Rog ruszył nowy program społeczny. Wzywamy do tymczasowego wykorzystania fabryki na prowadzenie działalności niedochodowej oraz organizowanie różnych akcji, które, mamy nadzieję, zyskają aprobatę ogółu.

Celem naszym nie jest klasyczne zaanektowanie przestrzeni, lecz tylko tymczasowa zmiana jej przeznaczenia. Opuszczone i zaniedbane pomieszczenia o powierzchni 7000 m2 , jakie znajdują się w posiadaniu Miejskiej Rady Narodowej w Lublanie, niszczeją od piętnastu lat, dlatego zamierzamy je zagospodarować własnym sumptem, aby mogła się w nich rozwijać niezależna, niedochodowa produkcja dóbr kulturalnych i programów społecznych. Dopóki Miejska Rada Narodowa nie wystąpi z jasną strategią i nie wypowie się, jak zamierza rozwiązać problem opuszczonego obiektu, póki sama nie zacznie realizować konkretnego programu, OTWIERAMY wymieniony obiekt dla wszystkich zainteresowanych jednostek i grup, zajmujących się różnorodną działalnością niedochodową.

Jako jednostki połączone nieformalnymi więzami sądzimy, że mamy to tego prawo, i to całkowicie legalnie, choć na razie bez urzędowego zezwolenia. Do takiego kroku zmusiła nas Miejska Rada Narodowa swoją rabunkową mentalnością, złą gospodarką i nieuczciwym stosunkiem wobec naszej inicjatywy. Najpierw Rada Miejska zainicjowała dyskusję na temat niewykorzystanego obiektu (dyskusję popartą wykładami, seminariami, spotkaniami przy okrągłym stole, projektami ożywienia fabryki Rog, które kreowano na wydziale architektury itp.). Wspólnie staraliśmy się znaleźć optymalne rozwiązanie palącego problemu. Pół godziny przed podpisaniem wcześniej ustalonej umowy o wykorzystaniu obiektu, Rada Miejska wycofała się z projektu.

Rada uzasadniła nagłą zmianę swej decyzji stwierdzeniem, że projekt wywołał zbyt dużo telefonicznych protestów ze strony mieszkanców dzielnicy, obawiających się powstania w ich sąsiedztwie »nowej Metelkowej«. Mimo że zdecydowanie popieramy zasady, wg których działa Autonomiczne Centrum Kulturalne »Miasto Metelkowa«, wyjaśniamy, że MY w pomieszczeniach opuszczonej fabryki Rog chcemy prowadzić inny typ działalności. Chcemy, aby działalność ROGU miała charakter tymczasowych, codziennych akcji, do których włączaliby się mieszkańcy dzielnicy, realizując swoje potrzeby kulturalne. Dlatego rozpoczęliśmy akcję czyszczenia i renowacji kompletnie zaniedbanych i bezużytecznych pomieszczeń. Twierdzimy, że uruchomienie pokładów własnej inicjatywy jest absolutną koniecznością - w klimacie bierności i braku tolerancji, gdy kilka skarg telefonicznych od osób, które nie starały się nawet zrozumieć, o co nam chodzi, paraliżuje działalność przyszłych tymczasowych użytkowników pomieszczeń opuszczonej fabryki, pragnących działać z własnej woli dla dobra publicznego i dobra okolicznych mieszkańców.

Pani Nuša Dolgan z Wydziału Nieruchomości MRN odwiedziła nas w środę 28 marca b.r. w towarzystwie policjantów, aby porozmawiać o sposobie przystosowania opuszczonych pomieszczeń do prowadzenia działalności niedochodowej. Pani Dolgan zaproponowała, abyśmy przygotowali szczegółowy program działania oraz plan adaptcji budynku w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom Rogu. Obydwa dokumenty miały być rozpatrzone w poniedziałek 3 kwietnia na posiedzeniu MRN. Mając już złe doświadczenie z ustnymi obietnicami, poprosiliśmy o gwarancję, aby do chwili podjęcia decyzji przez organy miejskie, wolno nam było przebywać w fabryce i kontynuować prace nad dokumentacją techniczną budynku. Pani Dolgan obiecała, że sprawdzi, czy taka gwarancja jest możliwa i osobiście nas o tym zawiadomi. Po Jej odejsciu przy wejsciu do fabryki pojawił się wartownik prywatnej agencji bezpieczenstwa G7, który od tego wydarzenia nie opuszcza swojego posterunku. Pomimo że nikt nas nie powiadomił o stanowisku, jakie Miejska Rada Narodowa zajęła wobec naszego wniosku, wykazując dobrą wolę, zdecydowaliśmy się kontynuować dialog, przygotować szczegółowy plan działalności oraz projekt koniecznej adaptacji pomieszczeń uwzględniającej bezpieczeństwo użytkowników i gości, a do tego nasza obecność w opuszczonej fabryce jest konieczna.

Dopóki Miejska Rada nie przedstawi jakiegoś rozsądnego planu wykorzystania 7000 m2 leżących odłogiem pomieszczeń, mogłaby przecież ta dziś niewykorzystana przestrzeń gościć pracownie artystyczne i muzyczne, wideokluby i pracownie graficzne, pomieszczenia teatralne i kluby taneczne, mogłaby być miejscem działania różnych stowarzyszeń, placem zabaw dla dzieci, miejscem działalności społecznej itp. Chcielibyśmy stworzyć otwartą przestrzeń dla niezależnej działalności, dla działalności niedochodowych, przyczynić się do rozwoju kultury, różnych jej gatunków, profilów, do rozwoju działalności społecznej, bezpieczeństwa socjalnego, do zmian w sposobie myślenia i życia miasta Lublany.

Lublana, dnia 29. 03. 2006 o godz. 21.00, w pomieszczeniach opuszczonej fabryki Rog

Tymczasowi użytkownicy pomieszczeń w fabryce Rog

Za komentiranje se prijavi oz. registriraj