ROG'N'ROOL production

Poslal-a ThDi, Tor, 15/12/2009 - 12:24

Poročilo delovanja snemalnega studija v ROGU

Za komentiranje se prijavi oz. registriraj | prejšnja tematika | naslednja tematika Poročila o delu
Poslal-a ThDi, Tor, 15/12/2009 - 12:38

poročilo delovanja snemalnega studija v ROGU (za leto 2009)

ROG'N'ROOL production

Snemalni studio za glasbo, v takšni obliki, se je začel razvijati v začetku tekočega leta in sicer v začasni uporabi prostorou roga. Namensko se je namenil razvivanju autorske glasbe, razne glasbene delavnice, snemanje glasbenih skupin in posameznikou, obdelovanje(mixing,editing) glasbenega materiala. Vse dejavnosti so se odvijale brezplačno. Brezplačno so se odvijale zato, da se potpre kulturo ki se ne more razviti po komercialnih poteh. To pomeni da se glasbeniki ali glasbene skupine lahko privoščijo razvivanje oziroma snemanje, čeprau nimajo finančnih sredsteu.

izvedeni projekti :
V sodelovanju z koncertno dvorano se je posnelo in obdelalo(mixing, editing) več kot deset autorskih glasbenih skupin iz različnih delou sveta kot tudi Slovenije, snemanje par posameznikou v samem studiju, organizacija in izvedba snemanja Australske peuke-kitaristke v živo z gosti v prostorih studia, snemanje in obdelovanje(mixing editing) ''hišnega benda'' - skupina ki je nastala in se razvija ter vadi v samem rogu, obdelovanje (editing) posnetku stare Slovenske rock skupine (ERA - 1969), razvivanje in snemanje autorske glasbe od Martis Vitae, informativno snemanje vaj glasbenih skupin v prostorih studia in koncertni dvorani, vaje in imrpoviziranje(jam sesions) v prostorih studia ter glasbene delavnice.

Vsi projekti so bili autorski in nekomercialne narave, za upotporo kulture ki se nemore razvijati zaradi pomanjkanja finančnih sredsteu.

MARTIN KLANČIČ
ROG'N'ROOL production

Poslal-a kaptive, Sre, 16/12/2009 - 14:15

Tu bi rad dodal, da je ROG'N'ROOL Produkcija na nek način nadaljevanje produkcije ROG'N'ROL, ki je bila neimenovana produkcija tovarne Rog do takrat. ROG'N'ROL je delovala na podoben način kot ROG'N'ROOL, le da se je snemanje dogajalo pretežno v Koncertni dvorani Tovarne ROG pod okriljem RBS Productions. Ko so se odnosi v dvorani spremenili in se je RBS Productions umaknil iz določenih dvoraninih projektov je tudi audio snemanje začasno zamrlo. Tako da je ROG'N'ROOL Produkcija izvrstno zapolnila vrzel. Vendar se je treba tudi zavedati, da je poskusov, da bi se zabeležilo dogajanje v Rogu že nešteto (made in rog, ROG Produkcija, Born in ROG...)in da bi bilo nujno potrebno ustvariti neko poročilo tudi za posneti material v Tovarni ROG, vendar je do tega trenutka zbrani material še vedno v procesu arhiviranja.
To dodajam le zaradi tega, ker je RBS Productions v času do odprtja ROG'N'ROOLa počel enake stvari ter zbral ogromno audio-video materiala. Potrebno bi bilo ves posneti material združiti v celoto ter primerno arhivirati, saj je plod dela vseh, ter je tudi skupna last, javno dobro.
RBS Productions nudi brezplačno pomoč ter 120% podporo ROG'N'ROOL Produkciji