KONCERTNA DVORANA

Poslal-a ThDi, Tor, 15/12/2009 - 12:42

Koncertna dvorana že ima svoj forum na katerem objavljamo poročila o delovanju.

Link do tega foruma je:

http://tovarna.org/node/1194

Za komentiranje se prijavi oz. registriraj | prejšnja tematika | naslednja tematika Poročila o delu
Poslal-a ThDi, Pet, 05/03/2010 - 17:03

Koncertna dvorana v tovarni Rog je večnamenski prireditveni prostor za široko paleto produkcijskih in izraznih načinov. Večina dogodkov v koncertni dvorani je glasbene narave, so pa bile v koncertni dvorani Roga tudi plesne, gledališke, filmske, lutkovne predstave in delavnice, likovne razstave, poseben poudarek pa se postavlja na intermedijsko produkcijo. Dela za ureditev koncertne dvorane so se začela januarja 2007. Prva prireditev v urejeni koncertni dvorani se je zgodila 30.3.2007 in od takrat naprej dvorana deluje brez prekinitev. Koncertna dvorana je zvočno izolirana tako, da tudi ob največjem hrupu v dvorani najbližjih sosedov ne motimo. Dvorana ima urejene zasilne izhode in sanitarije. Se redno čisti in zrači. Število obiskovalcev se giblje med 0 in 150, kar še zdaleč ni največja zmogljivost dvorane. Ocenjujem, da je ta vsaj 457 obiskovalcev. Ne morem našteti vseh prostovoljcev, ki so sodelovali pri vzpostavitvi koncertne dvorane kot prostora za kulturno produkcijo, ker nas je preveč. Od marca 2007 do decembra 2009 se je v koncertni dvorani zgodilo že več kot 600 različnih dogodkov z avtorskim programom, od tega več kot 200 mednarodnih. Poročilo o delu koncertne dvorane tovarne Rog lahko preberete na http://tovarna.org/node/1194.

Že v letu 2008 kmalu po vzpostavitvi zadostnih osnovnih pogojev v dvorani za izvajanje zelo raznolikih dejavnosti so se v ekipi koncertne dvorane začele pojavljati težnje po drugačnem načinu dela, tudi po uvedbi vstopnine. Vstopnini smo se namenoma izogibali, saj so do takrat vsi izvajalci nastopali prostovoljno v podporo produkciji koncertne dvorane. To je bil eden glavnih argumentov za ohranjevanje načina dela brez vstopnine. Druga možnost za kritje stroškov priprave dogodkov in dela je pobiranje prostovoljnih prispevkov, tako da lahko vstopijo tudi tisti, ki nimajo denarja, prav tako pa lahko podporniki nastopajočim dajo neomejene količine denarja. Tak način zbiranja prispevkov dobro odraža vrednost nastopa, saj nastopajoči dobijo toliko, kolikor ljudje mislijo, da je obisk predstave vreden in kolikor jim lahko dajo. V dvorani je tako neprimerno boljši in bolj sproščen občutek, več je ljudi, prostor pa ohranja svojo odprtost in dostopnost najširšim ljudskim množicam.

Ko je v začetku leta 2009 postalo jasno, da se bojo v koncertni dvorani organizirali dogodki, na katerih bo vstopnina, se je kot odgovor na to vzpostavila produkcija ROGOR, ki še vedno zastopa vrednote in načela z začetkov delovanja koncertne dvorane:

- Vse prireditve so izvedene s prostovoljnim delom tako s strani izvajalcev kot organizatorjev.
- Izvajalci izvajajo svoj avtorski program.
- Vstopnine ne pobiramo nikoli.
- Pijače se ne prodaja. Velja nenapisano pravilo, da vsak, ki vzame pijačo, povrne vsaj stroške s prostovoljnim prispevkom, če lahko.
- Prostovoljni prispevki so edini vir dohodkov.

Rogorovo osnovno vodilo je spodbujanje ustvarjalnosti v čim širši družbi. Poleg tega omogočamo izobraževanje in usposabljanje za delo na prireditvah. Izkušnje so nam pokazale, da vstopnina ni čarobni odgovor na vse težave. Najbolj pomembno je, da se dogodek dobro pripravi in da se o njem obvesti čim večje število ljudi. Denarja se zbere podobna količina, če se pobira vstopnina ali prostovoljni prispevki.

Glede na to, da se zadnje leto v koncertni dvorani v Rogu odvijajo različni načini produkcije, tudi taki, ki delujejo v nasprotju z načeli, ki se jih drži Rogor, je treba opredeliti Rogorovo delovanje v koncertni dvorani, ki ni več vezana izključno na tak način produkcije. Sam prostor ni najbolj pomemben. Najbolj pomembni so ljudje, ki tam ustvarjajo. Ker pri Rogoru sodelujejo ljudje, ki so dejavni tudi v drugih prostorih, smo se odločili, da naša produkcija ne bo vezana izključno na koncertno dvorano v Rogu, ampak da raje vzpostavimo ekipo, ki se strinja glede osnovnih smernic delovanja, in lahko deluje v različnih prostorih. Rogor sodeluje z drugimi produkcijami, ki se držijo enakih in podobnih načel. To so RoGoDbA, Menza pri Koritu, Rog'n'Roll produkcija, SC Rog in druge.

Program Rogor produkcije v koncertni dvorani je odprt za vse izvedljive predloge. K sodelovanju ste vabljeni vsi ustvarjalci, ki želite predstaviti svojo produkcijo ljudem, pod pogojem, da se strinjate z našim načinom dela:
1. Nastopate za prostovoljne prispevke, koncertna pa vam garantira vsaj kritje potnih stroškov, za tuje bende na turneji je to 100eurov, če ni dogovorjeno drugače! Vsi prispevki pobrani na vhodu so za nastopajoče. Če ni dovolj za potne stroške, se doda toliko, da so stroški pokriti. Če se nabere več, lahko nastopajoči vzamete vse.
2. Izvajajte svoj avtorski program, katerega avtorji ste vi! Če slučajno izvajate delo kakšnega drugega avtorja, to počnete na lastno odgovornost. Poleg avtorskega programa podpiramo in spodbujamo tudi izvajanje ljudske glasbe in starejše glasbe, ki je ostala v družbenem zgodovinskem spominu, kot na primer klasična glasba. Prav tako ne nasprotujemo uporabi prostora za produkcijo, ki je ljudem težko dostopna, zanimanje zanjo pa obstaja.
3. Program naj se ne ponavlja! V koncertni dvorani lahko nastopate tudi večkrat, ampak za vsak naslednji nastop pripravite nov program!
Ker je dela dosti, ekipa pa je majhna, želimo, da sodelujemo tudi pri pripravi dogodka. Če se le da prevzemite nase čim večji del priprave dogodka, mi pa bomo pomagali pri stvareh, ki jih vi ne morete.

V času globalne ekonomske krize upravnim organom kažemo veliko cenejši način upravljanja z javnimi prostori, s katerim uresničujemo javni interes za kulturo veliko učinkoviteje kot oni. Rog je že center sodobne umetnosti! In ne samo to. Rog je tudi socialni in športni center. Mestna občina Ljubljana se ne zaveda, da privatnega partnerja za projekt Rog že ima. To smo začasni uporabniki tovarne Rog, projekt Center sodobne ljudske kulture Rog pa je že v teku.

Naj izkoristim to priložnost tudi za povabilo vsem, ki jih zanima sodelovanje in pomoč pri delu v koncertni dvorani. Dela je dosti. Pospravljanje, nabava, šofiranje, obveščanje, plakatiranje, kuhanje, oblikovanje luči, oblikovanje zvoka, pobiranje prostovoljnih prispevkov, reševanje nepredvidljivih problemov in še dosti drugega. Za zainteresirane lahko organiziramo tudi delavnice, da se dela, ki vas zanima pa ga ne obvladate, tudi naučite. Lahko pridete tudi samo na obisk. Program redno objavljamo na Rogovi spletni strani http://tovarna.org. Javite se lahko na elektronski naslov thierno999@hotmail.com, še najbolje pa je, da pridete enkrat, ko Rogor produkcija izvaja program, v koncertno dvorano v tovarni Rog.

Thierno Diallo, 5.3.2010

Poslal-a barabara, Tor, 15/12/2009 - 13:22

Zdaj, ko je poslal še Žiga za 27., mogoče bi lahko naredili
posebno rubriko za ta poročila, ker tukaj pri komentarjih
jih le stežka najdeš, opaziš.
lp

Poslal-a ThDi, Tor, 15/12/2009 - 14:19

Za poročila sem naredil poseben forum: Poročila o delu.

Na tem forumu so zaenkrat tri tematike:
ROG'N'ROOL production
s poročilom o delovanju Martina Martisa in njegovega snemalnega studia v Rogu
,
PROJEKTI V SKLADIŠČU 27
z Žigovim poročilom o njegovem delu v 27ki
,
pod tematiko KONCERTNA DVORANA je objavljen link do foruma in tematike, kjer so objavljena poročila o delovanju koncertne dvorane. Poročila o delovanju koncertne dvorane so na forumu: Koncertna dvorana pod tematiko KONCERTNA DVORANA - report

Na forumu Poročila o delu lahko objaviš novo tematiko in v njej poročaš o svojem delu in/ali o delu svoje produkcijske skupine.

Poslal-a barabara, Tor, 15/12/2009 - 18:17

kul!