Kollektivt uttalande om öppnandet av Rog för allmänheten

Poslal-a ehrlemark, Pon, 22/05/2006 - 17:59

Lördagen den 25:e mars 2006 markerade starten på vårat initiativ att öppna den övergivna cykelfabriken ROG för temporär användning, med intentionen att utveckla oetablerade, ideella verksamheter i byggnaden.

Det här är inte en klassisk ockupation av utrymme, utan en temporär omvandling av dess ändamål. Den 7000 kvadratmeter stora fabriken - ägd av Ljubljana Stad (härefter MOL) – har redan stått och ruttnat i över 15 år. Tills dess att MOL utarbetar en klar strategi för den outnyttjade, förfallande fabriken och sätter igång att realisera den, avser vi att på eget initiativ öppna byggnaden för alla individer och grupper engagerade i den ideella sektorn, för produktion av kulturellt och socialt innehåll.

Som ett oformellt nätverk av individer anser vi att våra handlingar är fulkomligt legitima och välgrundade, även om vi för tillfälligt saknar officiellt tillstånd. Vårt ingripande provocerades fram av stadsrådet med deras profitbaserade mentalitet, dåliga ledarskap och inkorrekta reaktion på vårat initiativ. MOL gick först med på att låta fabriken husera en serie debatter, föreläsningar och utställningar om den för tillfället värdelösa byggnaden och dess framtid, men ändrade sig i sista sekund och bröt det muntliga kontraktet en halvtimme före undertecknandet av ett officiellt tillstånd. De förklarade att det plötsliga beslutet att avbryta samarbetet berodde på telefonsamtal från boende i området som klagade: "Vi vill inte ha ett nytt Metelkova som granne!" Här skulle vi vilja påpeka att vi visserligen stöder de idéer på vilka Metelkova Autonoma Kulturcenter är grundat, men att vi i utrymmena av den övergivna fabriken Rog önskar utveckla ett annorlunda arbetssätt, baserat på temporaritet och dagaktiviteter, och hoppas kunna inkludera och tillfredsställa det omgivande lokala närområdet. Därför har vi satt igång att röja upp och renovera de helt övergivna och tills nu dysfunktionella lokalerna. Vi menar att en självinitierad, självorganiserad aktion är nödvändig i ett klimat av intolerans och passivitet där ett eller två telefonsamtal kan paralysera ett initiativ, realiserat med voluntärt arbete för det allmännas bästa.

Tills dess att Ljubljana Stad hittar en lösning för de 7000 oanvända kvadratmeterna i Rog, kan det utrymmet – istället för att glömmas bort och falla samman – rymma aletljéer, musik-, video- och grafiska studios, teater- och danssalar, mötesrum, lekplatser, sociala aktiviteter m.m. Vi vill öppna ett offentligt rum för fullkomligt ideella och oberoende aktiviteter, och genom det initiativet bidra till kvaliteten på konst, kultur, hälsa, tanke och liv i Ljubljana

På andra våningen i den övergivna fabriken Rog, den 29:e mars 2006, kl 21.00

Signerat:
De tillfälliga användarna av fabriken Rog

Za komentiranje se prijavi oz. registriraj