Fabriken Rogs historia

Poslal-a ehrlemark, Pon, 22/05/2006 - 18:09

Fabriken Rogs historia på Trubarjeva cesta, upp till starten på det temporära övertagandet av lokalerna:

 • 1871
  Marken köps av Ivan Janesh, som där bygger en liten envåningsbyggnad för skinntillverkning.
 • 1879
  Janesh bygger ett garveri på samma plats som den föregående byggnaden.
 • 1884
  Hans son bygger till en andra våning.
 • 1900
  Garveriet köps av Karel pollak, som renoverar och förnyar verkstaden.
 • 1904
  Pollak inhägnar området och bygger till ett bostadshus.
 • 1918-19
  Pollak utökar tillverkningsutrymmena.
 • 1922
  Pollak utökar tillverkningsutrymmenta med ytterligare två våningar. Skelletkonstruktionen byggs enligt Hennebiquesystemet, mycket sällsynt i byggkonstruktion innan andra världskriget. Det är den första byggnaden av den typen i Ljubljana. Den tjeckiska arkitekten Alois Kral konsulterar den kända slovenska arkitekten Plečnik. Fabrikens affärer går bra.
 • 1937
  Pollak går i konkurs.
 • 1938
  Fabriken köps av Mergenthaller, ägare av ett garveri i Vrhnika.
 • 1945
  Läderfabriken "Indus" exproprieras och nationaliseras.
 • 1951-53
  Fabriken omvandlas och börjar producera "Rog"-cyklar.

 • 1991
  På grund av höga logistiska konstnader beslutar fabriksledningen att överge produktionen på Trubarjeva cesta och samla all produktion i industrizonen på Letališka cesta.
 • 1992
  För att industriproduktion ska kunna återupptas startar en omzonings-process. Den har ett stabilt professionellt underlag, och innehåller ett förslag om att fabriksbyggnaden vid Ljubljanicas strand ska skyddas.
 • 1994
  Ljubljana Stad (Stadsplaneringskontoret) tar emot anbud på omkonstruktion av fabriken. Avnationaliseringsprocessen inleds. Cykelproduktionen i fabriken överges slutgilitigt.
 • 1995
  Den internationella konferensen "Eurokultur" – Rehabilitering av urbana områden, en utvärdering av arkitekturiskt kulturarv – organiseras av Ljubljana Stad. Fabriken Rog framhålls som en typmodell. Konferensdeltagarna föreslår att den gamla fabriken borde skyddas och användas för offentliga syften (studios, balletskola, hanverkstäder, bibliotek…)
 • 1997
  Presentation av fabriken Rog på det internationella mötet "Vatten och industriellt kulturarv" i Venedig.
 • 1998
  Stadsrådet godkänner byggnadsavtalet "PUP CI 5/6 Rog", enligt vilket den gamla fabriken Rog skyddas som industriellt kulturarv. Området tillämnas också offentliga syften.
 • 2000
  En forskningsrapport om kulturella platser i staden, beställd av Ljubljana Stad, publicerad av Peace Institut, föreslår att Rog borde inhysa visuell konst, dans, musik och teater. I fabriken organiseras Break 21, den fjärde internationella festivalen för unga konstnärer (maj) och den 17:e biennalen för industridesign (oktober).
 • 2001
  Fabriken Rog köps av LB-Hypo bank. Avnationaliseringsprocessen avslutas. I en urbanistisk utredning som underlag för en ny urbanistisk plan för Ljubljana Stad använder Borut Burger fabriken Rog som ett exempel på en degraderad del av stadskärnan. Han föreslår att Staden borde ta initiativ till en revitalisering av området.
 • 2002
  Ljubljana Stad köper fabriken Rog på Trubarjeva cesta (ett leasing-konrakt med LB-Hypo). Alla planer på renovering avstannar 2003.

Källor:
Breda Mihelič (bidrag till Eurokulturkonferenserna 1995 och 1997, samt forskningsuppdraget »Industriell arkitektur i Ljubljana fram till det Första Världskriget«)
Borut Burger (bidrag till Eurokulturkonferenserna 1995 och 1997, samt den urbana utredningen »Inkluderandet av Staden i förnyelseprocessen av degraderade områden och nya användningsområden för existerande byggnader«, 2001)

Za komentiranje se prijavi oz. registriraj