LE NAJ BO ROG .......

Poslal-a KUKUKU1, Ned, 20/02/2011 - 19:24

Vprasanja, ki se porajao ob tako velikem, lepem in v blesceco prihodnost vpetem projektu mesta Ljubljana so:

1. komu naj bi ta obsezna zadeva dejansko sploh sluzila ?
2. kaksne so dejanske potrebe Ljubljane in ustvarjalcev delujocih na obmocju Ljubljane, (to so bila vprasanja v anketi na katera pa ni bilo nobenega odgovora)
3. ali bo ROG omogocal vec in za ustvarjalce lazje dostopnih produkcijskih kapacitet (in kaksne umetniske in izvedbene tehnologije naj bi sploh vse vseboval)
4. ali bo ROG omogocil ljubljanskih ustvarjalcem bistveno lazje dostopne in boljse pogoje ustvarjalnega dela kot so sedaj ?
5. ali bo ROG posesal se tisto malo sredstev, ki so na razpolago za kaksno aktualno umetnisko produkcijo in torej dramaticno zmanjsal moznosti ustvarjacem,
6. obicajno vlozki v zidove predstavljajo le manjsi del sredstev, ki so potrebna za delovanje omembe vrednega umetniskega sredisca. Kaksna sredstva so predvidena za izvajanje programa in (mednarodno) promocijo posameznikov in skupin?
7. verjetno je za vsak razvoj potrebna neka vizija in ravnovesje energij. Ali bo torej ROG opredelil svojo vizijo v skladu z neko (za zadj neznano) razvojno vizijo mesta in nato uspesno izboljsal neko zdaj obstojece neravnovseje ?
8. verjetno bi bilo potrebno zagotoviti primerne ustvarjalne okoliscine sirsemu krogu ustvarjalcev, Torej tudi sirse od parcele na kateri stoji ROG. ROG pa bi lahko bil ob tem postal bistvena tocka soocenja - tako lokalnega kot svetovnega. Le socasno ukrepanje na vseh ravneh lahko privede do razvoja in uspeha. Verjetno .....
9. predvidevamo lahko, da bo nesistematicnem pristopu maticnega okolja ROG postal le promocijska tocka tujcev, kar z deli Calderja in Chilide ze nakazuje sam idejni projekt. Ali to Ljubljana res potrebuje? Ali ji to morda koristi in kako ? Ali bomo zato imeli vecji obisk turistov iz Spanije ?
10. Ministrstvo za kulturo je za projekt ROG namenilo vec miljonov EUR. Pribljizno toliko kot ima za odkupe del Moderan galerija v 80 letih in priblizno toliko kot Ministrstvo nameni v desetih letih za aktualno umetnisko produkcijo na likovnem podrocju.

ALI NAJ BI TO PREDSTAVLJALO SKLADOST PRIHODNJEGA RAZVOJA ???

Kaj v naslednjih lahko pricakujemo VSI avtorji na sirsem obmocju Ljubljane ? Ateljeje ? Narocila ?

Vsekakor je ROG lep in dober projekt, a lahko je le del neke precej sirse in zelo jasno zastavljene zgodbe. Sam po sebi je sam sebi namen. Katedralo v Firenzah so gradili 400 let, zaradi nje pa niso ustavli narocil lokalnim mojstrom - vec kot toliko let jim vse skpaj ze prinasa velikansko korist !!!

Lepo vas pozdravljam,

Jurij Dobrila
predsedbik Drustva likovnih umetnikov Ljubljana

KUKUKU1's blog | Za komentiranje se prijavi oz. registriraj
Poslal-a violeta bulc, Čet, 24/02/2011 - 12:19

K listi 10. vprašanj, ki so zelo dobro zastavljena, bi za št.2. dodala še eno vprašanje: Kakšno vrednost bo ROG ustvarjal za prepoznane potrebe in seveda kakšni vložki (materialni, človeški, finančni) bi bili potrebni za ustvarjanje teh vrednosti...

Če se bo zbrala skupina, ki bo na ta vprašanja poskušala odkrito odgovoriti, bi z veseljem sodelovala...Violeta

Poslal-a kooperativa.org, Ned, 24/07/2011 - 23:29

Za Delovno Kooperativo : Jurij Bavdaž

V glavnem bi rekel, da je zadnji čas za sestavo take skupine... In upam samo, da če bo več takih skupin, da bomo sodelovali!!! Skratka oglasite se mi... (povabite me - še bolje ;)

Poslal-a rgb, Čet, 24/02/2011 - 16:19
Poslal-a rgb, Pon, 21/02/2011 - 19:53

VIZIJA // unikatna produkcija znotraj koncepta kreativnih
industrij// Najprej za Lokalne Umetnike // ki Gostijo Tuje // Ne RTRO / Chia Calder ect retro "solata";)___--- > Futuristična
Vizija! / Intermedijska produkcija socialnega ---: v tesni
povezavi z Vesoljskim centrom v Vitanjah // Sploh Pa Domači
Slikarji :: Srce Domovine ---> Svetli Pogled Skratka !/ težav Bo
Itak še zadosti // samo Osrediščena produkcija Lepote bo Pognala
Ekonomijo v Živahen tek! Mi kujemo bodočnost /Salaut

Poslal-a kaptive, Tor, 22/02/2011 - 12:34

Poslal-a rgb, Čet, 24/02/2011 - 15:51

Ekspertni diskurz je Univerzitetni Diskurz /

In Pastoralna Oblast Imperija deluje skozi navidez netralen
diskurz Univerze...

Link do hiperformule *

The Link *