Težko leto

Poslal-a pirman, Tor, 06/06/2006 - 17:29

Ocenjujemo, da so bili pogoji za gospodarjenje v letu 1980 najtežji v zadnjih štirih letih. Poleg splošne težke gospodarske situacije v Jugoslaviji in v svetu so dvokolesno branžo ogrožali administrativni ukrepi kot npr. zamrznjene cene maloprodajne dvokolesne proizvodnje 15 mesecev in potem postopni prehod na povečanje cen konec marca 1980, oktober 1980 in decembra 1980, kar predstavlja v povprečju leta ....% povečanja. Cene reprodukcijskega materiala ter drugih storitev pa so porasle v povprečju za cca 40%.

Delovna organizacija ROG pa se je znašla v letu 1980 še v težjem položaju, saj je nova investicija kasnila za več kot leto dni in ugotavljamo, da še sedaj ni v celoti usposobljena za predvideno proizvodnjo. Preselitev v novo tovarno v Mostah v I. trimesečju 1980 je imela velik vpliv na izpad proizvodnje.

Visoka stopnja fluktuacije, nizki nominalni osebni dohodki, ki so imeli do oktobra trend padanja pa so že začeli ogrožati socialno varnost posameznih kategorij delavcev, tako, da je korektura osebnih dohodkov spričo situacije, kakršna je bila, nujno potrebna. Ko se je situacija do določene stopnje znotraj tovarne normalizirala, je začelo primanjkovati posameznih vrst materialov, ki pa so osnova za nadaljnjo reprodukcijo. Najbolj kritično je bilo in je še glede dobav: HVT za izdelavo cevi v TOZD Cevarna, plaščev in zračnic, embalaže, raznih vrst sestavnih delov od kooperantov kot so: gonilni in krmilni ležaj itd.

Vse to ima za posledico, da so doseženi rezultati slabši od načrtovanih, da je kljub večjemu fizičnemu obsegu proizvodnje za 6% in prodaje za cca 14% napram letu 1979, poslovni uspeh bistveno slabši od preteklega leta oz. da je dosežena minimalna stopnja akumulacije (ocena).

Vir: Informacija o rezultatih poslovanja DO ROG za leto 1980 (nenaslovljeno, nedatirano)

pirman's blog | Za komentiranje se prijavi oz. registriraj