ZAHTEVAJMO DRŽAVO KOT TVORCA SKUPNE BLAGINJE!

Poslal-a solidarity, Ned, 13/11/2011 - 10:09

Zadnjih 20 let vse tri veje oblasti – izvršilna, zakonodajna in sodna dovoljujejo kapitalistom, financialistom, grabežljivcem pokrasti vse kar se pokrasti da. Tepta se zakonodajo, ki v izvoru temelji na etiki in ne obratno. Dovoljuje se izkrivljanje zakonskih norm v korist kapitalu.
S prihranki, varčevanjem, obrestmi od oderuških kreditov malih ljudi, banke špelulirajo z vrednostnimi papirji na trgu in dajejo kredite za napačne naložbe.
Kaznuje se kurje tatove, namesto da bi se zagrizeno pridobivalo dokaze in izdajalo kazenske ovadbe vsem, ki so si nezakonito in nepošteno pridobili veliko bogastvo na račun srednjega in nižjega sloja državljanov RS.
Zato zahtevajmo:
1) Državo, ki bo začela skrbeti za ljudsko blaginjo.
2) Obdavčitev vseh finančnih transakcij.
3) Da se vsem, ki so si v zadnjih 20 letih nezakonito pridobili bogastvo na račun nas, le tega odvzame in ga razdeli nazaj okradenim ljudem za spodaj omenjena nezakonita dejanja (glej točko 10, 11).
4) Uresničitev ustavne pravice do lastnega stanovanja.
- 50% znižanje cene stanovanj, da se bodo mladi ljudje, štidentje lahko odselili od staršev.
- 100% nižje obresti za stanovanjski kredit, da bodo mlade družine lahko kupile lastno stanovanje.
Recimo NE nadaljnemu bančnemu izkoriščanju na račun obresti stanovanjskih posojil. Trenutno v 30 letih posojilo preplačamo za 70%. In za nameček ga moramo življensko zavarovati, ker ga v primeru smrti banka proda in vzame dolg od posojila. Pomeni da stanovanja dediči nimajo več.
5) Da odobreni krediti podjetjem s strani bank, postanejo informacija javnega značaja in da v primeru da komitenti banke (mi) smatramo, da gre za sporen posel in nesposobnega managerja, imamo možnost nemudoma zamenjati banko.
6) Pravico do nakupa stanovanja in volilno pravico za vse migrante. S tem se bo njihov nemogoč položaj izkoriščanja v državi za malenkost izboljšal.
7) Politiko zdravstva, ki bo krila vse zdravstvene usluge skozi dodatno zdravstveno zavarovanje brezplačno.
8) Brezplačno šolstvo vključno z brezplačnim podiplomskim študijem.
9) Zdravo okolje, ki bo prijazno ljudem, ne kapitalu. Zahtevajmo uvedbo resnične demokracije glede izbire, gradnje energetskih objektov, virov,...
10) Da plačevanje socialnih prispevkov za zaposlene postane obvezna zakonska dolžnost delodajalca, brez možnosti odloga. Zahtevajmo, da se vsi socialni prispevki, ki se v zadnjih 20 letih nezakonito niso plačevali za male ljudi s strani delodajalcev plačajo s strani države v celoti. S tem bodo ti okradeni delavci sploh prišli do možnosti upokojitve.
11) Da se vsem delavcem neizplačane plače, nadure, regresi, prevozi, prehrana,…vsa zakonska plačila izplačajo za vsa leta nazaj v celoti. Če so podjetja zaradi slabih naložb propadla je za to odgovorna država, ker je sama vršila neustrezen nadzor nad poslovanjem. Če so podjetja šla nekontrolirano v stečaj in zdravo jedro prenesla na novo ustanovljena podjetja, za sabo pa pustila lačne male ljudi brez vsega, naj neizplačana izplačila delavcem krije država. Ker je to sama dovoljevala.
12) Nova delovna mesta, ne da štidentje morajo vnedogled študirati da lahko preživjo.
13) Da se dela preko avtorskih pogodb štejejo v delovno dobo.
14) Zdravo trgovinsko konkurenco kvalitetnih proizvodov, ne da moramo za manj denarja kupovati manj kvalitetno hrano, obleko, in ostalo….

Zahtevajmo da država Slovenija postane nazaj država, in to socialna in pravna, ne glede na zahteve članic elitnih skupin držav, katerih interesi so še vedno izključno v interesu kapitala.

Naj pošteno delo spet postane vrednota!

Vabljeni na skupščine 15o vsak dan ob 18. uri pred Boj za (LJ borzo).

solidarity's blog | Za komentiranje se prijavi oz. registriraj Poziv