Stabilizacija

Poslal-a pirman, Pet, 01/09/2006 - 08:12

Naj omenim, da pri izvajanju delovnih nalog in disciplini prihaja do nekoordiniranega dela oziroma propustov v doseganju standardnih časov in kvaliteti dela kot ga zahteva postopek.

Vzroki so sledeči:

  • Razdrobljenost oddelkov (oddelki se smatrajo kot nekakšne samostojne ekonomske enote, pri prestavitvi ljudi prihaja do sporov in žolčnih razprav ali celo do medsebojnih obtoževanj
  • Mentaliteta vodstvenega kadra je v slabi kadrovski zasedbi, kar povzroča med ljudmi različna tolmačenja in pripravljenost do danim jim nalog
  • Osveščenost delavcev je slaba ali skoraj neprimerna. To so mladi ljudje iz celotne Jugoslavije, ki jim je to ali prva zaposlitev ali pa iskanje boljše službe. So brez vsakih delovnih izkušenj, brez ekonomskih podlag.

Ukrepi, ki naj bi se povzeli, so sledeči:

  • Poiskati možnosti za strokovno izpopolnjevanje vodilnih kadrov.
  • Novodošle delavce usposobiti za delo z daljšimi seminarji. Z njimi bi pridobili ciklus osveščenosti na obseg zadanih nalog in spoštovanja dela kot tudi stimulans pri delitvi dobrin, kot vzgoji mladih delavcev za bodoče samoupravljalce.
  • Mislim, da se v programu stabilizacije najde lahko vsak posameznik, le če bo spoštoval načela in perspektivo našega razvoja z mislijo: dober gospodar - samoupravljalec.

Vir: Dopis Akcijskemu odboru za izvajanje stabilizacije iz oddelka okvirnice 2440-5440 (23. 5. 1980)

pirman's blog | Za komentiranje se prijavi oz. registriraj