25. skupščina (12. 09. 2006)

Poslal-a pirman, Čet, 14/09/2006 - 13:33

1. Predstavila sta se Zavod za razvoj človekovih vrednot in društvo Alkion. Za svoje delovanje bi potrebovali svetel in zračen prostor velikosti 120 m2. Zaradi narave dejavnosti (protistresni programi in ustvarjalne delavnice) potrebujejo prostor, ki omogoča v času izvajanja programov in delavnic ozračje intimnosti. Delujejo kot prostovoljci in s plačljivimi programi financirajo brezplačne.
Skupščina predlaga, da se v skladu z načeli delovanja v Rogu z drugimi souporabniki in souporabnicami prostorov dogovorijo za souporabo skupnih prostorov po ključu sorodnih vsebin in dejavnosti. Ker so kot možno lokacijo delovanja navedli veliko belo hišo na dvorišču (imenovano direktorat, saj je v njej včasih delovala uprava tovarne), skupščina predlaga, da se vsi, ki želijo za svoje dejavnosti uporabljati dotične prostore, sestanejo in dogovorijo o načinih souporabe.

2. Rogova skupnost se je okrepila s kralji ulice. Ti že soustvarjajo Rog, saj je Tomi v kolektivu, ki obnavlja zgradbo, v kateri potekajo dejavnosti socialnega centra. Na skupščini so predstavili potrebo po souporabi prostorov za likovne krožke, dramske igre, usposabljanje v smislu obnove prostorov, za izbirne vsebine. Pri tem bi potrebovali varno skladišče za rekvizite, ki so potrebne pri njihovih dejavnostih. Najraje bi delovali na koncu drugega nadstropja levo, kjer je tudi kovinska omara na ključ. Tomi v nekdanjem centru za požarno varnost (prizidek na dvorišču) ureja infocenter za celotni Rog.

3. Skupščine so se udeležili tudi skaterji, ki bi v Rogu uredili skate park. Ker je za tak park potrebna betonska konstrukcija in večji poseg v prostor smo se dogovorili, da skupaj s Perotom najdejo primeren prostor v Rogu.

4. Mare se je na skupščini pozanimal glede sobe za glasbene vaje. Izkazalo se je, da se bo ob odru v pritličju uredil backstage. Za glasbene dejavnosti pa je primerna tudi klet pod Rogovim dvoriščem. To soboto bo v kleti predvidoma manjši koncert kot spremljevalna aktivnost celodnevnemu dogajanju v podporo MD Grom iz Gornje Radgone, ki naslednji petek organizira mirovno ulično parado, kot odgovor na militarizacijo mesta v obliki sejma sodobna vojska. Dogodek organizira Socialni center.

6. Andrej iz Antirasistične skupščine in Nomadske univerze je predstavil aktivnosti gibanja Svobodna Ljubljana. Gre za skupno platformo in agendo ustvarjalcev iz Metelkove, Roga, stanovalcev Kolizeja, skupine intelektualcev ... S skupno platformo skušajo vplivati na razpravo o življenju v mestu v času volilne kampanje. Platforma ne bo imela kandidatov na volitvah. Njen namen je ustvariti kritično javnost, ki bo lahko vplivala na potek volilne kampanje in na izid volitev. Metoda Svobodne Ljubljane je karavana, ki odpira nove prostore debate na simbolnih točkah, kjer se soočajo interesi kapitala in oblasti na eni ter ustvarjalnost in načini življenja samoniklih skupnosti. Naslednje srečanje Svobodne Ljubljane je v ponedeljek 18. 9. ob 19. uri v Kolizeju.
Jurij iz Kooperative je poročal, da so ga kontaktirali iz volilnega štaba enega od kandidatov za županski tron v Ljubljani in povprašali za možnost predstavitve v Rogu. Na skupščini je bilo na to slišati stališča, da se ne vežemo na nobenega kandidata. Bi pa bilo dobro razmisliti o tem, da v Rogu sami organiziramo soočenje za vse kandidate.

5. Na skupščini smo sklenili, da bo naslednja skupščina namenjena pregledu vseh vsebin, programov, aktivnosti v Rogu. Vse to bomo nato zbrali in zaokrožili v Rogov program za eno ali najmanj pol leta. Skupščina je sklenila, da je 22. september zadnji rok za oddajo programov posameznikov in skupin v Rogu. Na skupščini 26. septembra bomo predebatirali rezultate, do 29. septembra pa bomo naredili vlogo za MOL. Vsi na naslednjo skupščino!

Zapisnikar: blanco

Za komentiranje se prijavi oz. registriraj