NjetWork debata in Električna zabava/NjetWork debate and electric party

Poslal-a nomadska univerza, Sre, 14/02/2007 - 21:04
16 Feb 2007 - 19:00 || 17 Feb 2007 - 05:00

Socialni center (Hiša cvetja, desno od glavnega vhoda)

19.30 NjetWork - Živeti in proizvajati zunaj podjetja in države

Debata na osnovi teksta »Boji manjšin in politika želje« (Maurizio Lazzarato)

Tekst je dostopen v SC v Rogu (Hiša cvetja, desno od glavnega vhoda)in na www.njetwork.org

22.00 Električna zabava

Bivša tovarna Rog živi že skoraj eno leto. V svobodnih in samoupravnih odnosih se odvijajo številne kulturne in socialne dejavnosti. Poganja jih zanesljiv, a požrešen agregat. Zato smo se odločili, da bomo pripravljali redna solidarnostna srečanja, s pomočjo katerih bomo nahranili našega Velega Jožeta (kot je ime agregatu) in omogočili obstanek in rast skupnosti. Muziko vrti Serban (DJ zadnjega Euromaydaya v Mariboru)

NjetWork debate and electric party (Friday, 16th February, Social Center in Rog)

19.30 NjetWork – To Live and Produce Without Enterprise and State
Debate upon the text »Struggles of Minorities and Politics of Desire (Maurizzio Lazzarato)

Text is available in Slovene and in French in SC Rog and on web page www.njetwork.org Short English introduction of the text will be provided at the beginning of the debate.

22.00 Electric party

Former factory Rog lives almost for a year. In free and self managed relationships many cultural and social activities are taking place. They are driven by generous but hungry generator. For this reason we have decided to organize regular solidarity encounters that will allow us to feed Huge Jože (that is the name of generator) and to keep and enlarge Rog community. Dj is Serban (Dj on the last Euromayday in Maribor)


Za komentiranje se prijavi oz. registriraj | koledar Druženje