Zgodovina tovarne Rog

Poslal-a Mitar, Pon, 10/04/2006 - 07:23

Zgodovina prostorov tovarne Rog na Trubarjevi do začetka začasne uporabe prostorov.

 • 1871
  Zemljišče kupi Ivan Janesh in zgradi manjšo pritlično stavbo za strojenje kož.
 • 1879
  Na mestu starega objekta zgradi Janesh enonadstropno
  usnjarsko delavnico.
 • 1884
  Sinovi zgradijo drugo etažo.
 • 1900
  Usnjarno kupi Karel Pollak, ki delavnico obnovi in
  modernizira.
 • 1904
  Pollak obda območje z zidom in zgradi stanovanjsko
  vilo.
 • 1918-19
  Pollak razširi proizvodne prostore s pritličnim prizidkom ob Ljubljanici.
 • 1922
  Proizvodno zgradbo Pollak nadzida z dvema etažama. Uporabljena je skeletna armiranobetonska konstrukcija po sistemu Hennebique, kar je redko v konstrukcijah zgradb pred 1. svetovno vojno. Prva takšna zgradba v Ljubljani. Češki arhitekt Alois Kral se posvetuje tudi s Plečnikom. Tovarna zelo uspešno posluje.
 • 1937
  Pollak bankrotira.
 • 1938
  Tovarno kupi Mergenthaller, lastnik usnjarne na Vrhniki.
 • 1945
  Razlastitev in podržavljenje tovarne usnja »Indus«.
 • 1951-53
  Preureditev tovarne in pričetek proizvodnje koles »Rog«.

 • 1991
  Vodstvo tovarne Rog zaradi velikih logističnih stroškov sklene opustiti proizvodnjo v obratu na Trubarjevi in združiti vso proizvodno dejavnost v industrijski coni ob Letališki cesti.
 • 1992
  Sprožen je postopek spremembe prostorskega akta, ki predvideva industrijsko proizvodnjo, izdelane strokovne podlage, v katerih je predlog
  za zaščito proizvodne zgradbe ob Ljubljanici.
 • 1994
  MOL (Oddelek za urbanizem) izvede zazidalni preizkus z anketnim natečajem. Prične se denacionalizacijski postopek. Opusti se proizvodnja koles na tej lokaciji.
 • 1995
  Mednarodni kolokvij Evrokulture - Rehabilitacija urbanega območja - vrednotenje arhitekturne dediščine v organizaciji MOL. Tovarna Rog je obravnavana kot vzorčni primer. Udeleženci delavnice predlagajo, naj se stara tovarna zaščiti in nameni javnim programom (ateljeji, baletna šola, obrtniške delavnice, knjižnica ...).
 • 1997
  Predstavitev tovarne Rog na mednarodnem srečanju »Water and the Industrial Heritage« v Benetkah.
 • 1998
  Mestni svet MOL sprejme prostorske ureditvene pogoje »PUP CI 5/6 Rog«, v katerih je določeno, da je stara tovarna Rog zaščitena. Območje se namenja tudi javnim programom.
 • 2000
  Raziskovalna naloga MOL o prostorih za kuturo v mestu (Mirovni inštitut): v tovarni Rog se predlagajo dejavnosti vizualne umetnosti, plesne umetnosti, glasba, gledališče.
  V tovarni Rog potekata Vdor 21, 4. mednarodni festival mladih neodvisnih ustvarjalcev (maj), in 17. bienale industrijskega oblikovanja (oktober).
 • 2001
  Tovarno Rog na Trubarjevi kupi LB-Hypo. Konča se denacionalizacijski postopek. V okviru urbanistične ankete za pripravo novega prostorskega plana Mesta Ljubljane Borut Burger izpostavi tovarno Rog kot primer degradiranega dela centra mesta in predlaga, naj MOL prevzame pobudo za revitalizacijo tega območja.
 • 2002
  Mestna občina Ljubljana kupi Tovarno Rog ob Trubarjevi (leasinska pogodba z LB Hypo). Razmišljanja o prenovi zamrejo 2003.

viri:
Breda Mihelič (več prispevkov na delavnicah Evrokultur 1995 in 1997, raziskovalna naloga Industrijska arhitektura v Ljubljani do 1. sv. vojne)
Borut Burger (prispevki na delavnicah Evrokultur 1995, 1997, urbanistična anketa »Vključevane mesta v prenovo degradiranih območij in ponovno rabo obstoječih objektov«, 2001)

Za komentiranje se prijavi oz. registriraj