CIRKULACIJA 2 - nova iniciativa v Rogu

Poslal-a Savski, Čet, 15/03/2007 - 18:23

Seznanjam nas z novo iniciativo, ki smo se na skupščini in z neposrednimi sosedi uspešno dogovorili za nov prostor in vrsto dejavnosti na teritoriju Roga. Imenuje se CIRKULACIJA 2 s pripisom: Interdisciplinarna postaja. Dela že potekajo, prve produkcije pa bodo potekale v okviru obletnice Roga.

Interdisciplinarna postaja je center za sodobno umetnost v katerem se hkrati vrši produkcija in prezentacija sodobne umetnosti. Je model takšnega centra, ki mora nujno presegati dosedanje muzejske in galerijske oblike prezentacij umetnosti. Je delavnica – laboratorij in razstavni / predstavitveni prostor v enem. V času svojega delovanja generira sebi lasten odtenek identitete mikroskupnosti – in prispeva k barvni lestvici urbane kulture.

V nadaljevanju še o podrobnejši opisni predlogi (konceptu) in članih iniciative.

Interdisciplinarna postaja je oblika kulturno-umetniške hiše, ki jo krasi:
- asociativno povezovanje soproducentov (torej: organizacijska oblika je asociacija samostojnih producentov – umetniških društev in posameznikov)
- široko področje tehnološko-umetniškega in socialnega delovanja – pri slednjem predvsem razvijanje drugačnih uspešnih načinov sodelovanj, kot se kažejo doslej
- nehierarhična struktura odločanja (konsenzualno odločanje), kar hkrati pomeni največ pet do deset partnerjev pri soodločanju & koordinaciji
- dinamično oblikovanje meril in pogojev za možnost soodločanja (ustanoviteljstvo nima večje teže od zagotavljanja tekočega delovanja, zato uporabljamo besedo inciciatorstvo)
- proti specializaciji – za univerzalnost delovanja vsakega člana. Vsak soodločevalec je kompletna osebnost - samoproducent – avtor in izvajalec koncepta, vodja in uresničevalec projekta, pri skupnih projektih je sooavtor
- razvoj, izdelava umetniških objektov, finančno sodelovanje kot oblika samoprodukcije, soprodukcije – tudi z zunanjimi partnerji in/ali za njih
- izmenjava, soočenje znanj, mnenj – takoimenovani odprtokodni sistem sodelovanja
- predstavitve, razstave, performansi, koncerti, debate, mednarodna partnerska sodelovanja pri sorodnih projektih, skupno nastopanje pri mednarodnih financerjih
- odprta vrata za enakovredna sodelovanja z zunanjimi (neodločujočimi) partnerji
- trenutne tehnologije: multimedija, robotika, mobili, strojegradnja, kipi, slike, računalniška umetnost, spletni sistemi, glasba, zvok, organizacija in izvedba mednarodnih projektov, rezidence…

Osnovni parametri:
1. Skrb za skupen (komunalni / kulturni / produkcijski) prostor – socialno-kulturno delovanje
2. Skrb za lasten (individualni) prostor – kulturno-umetniško delovanje
3. Pridobivanje sredstev, ustvarjanje projektov, programov za obe zgornji kategoriji

Iniciativni člani:
Stefan Doepner, Borut Savski, Boštjan Leskovšek, Majda Gregorič, Ksenija Čerče

Neposredni simpatizerji:
Neven Korda, Luka Prinčič, Milena Kosec, Mojca Pungerčar, Urša Jurman, Chiron Morpheus

Savski's blog | Za komentiranje se prijavi oz. registriraj Dogodki, dejavnosti | Uporabniki