MOL-ova predstavitev programa Ljubljane za kulturno prestolnico

Poslal-a Savski, Tor, 24/04/2007 - 15:25

živjo,

naj napišem kratko (osebno obarvano) poročilo z današnje predstavitve programa s katerim je MOL kandidiral za kulturno prestolnico Slovenije - in pogorel. Taisti dan je prispela tudi novica, da je komisija (v kateri je sedel Ljubljančan...) izbrala Maribor in da gre pri tem za željo po decentralizaciji kulture in države.

Program so na kratko predstavili podžupan g. Moederndorfer, načelnica za kulturo ga. Batičeva, in članici odbora za pripravo programa (ga. Nevenka Koprivšek in ga. ....). Načrte mesta v zvezi z Rogom je bolj podrobno osvetlil g. Brate (z oddelka za gospodarjenje z nepremičninami?).

Opis programa je potekal na zelo načelni ravni - ključne besede so bile vse tu: urbana kultura, dialog, razvoj kulture v ožjem in širšem pomenu...

Sredi predstavitve se je pojavil tudi župan Jankovič in omenil številko predračuna prijave, ki naj bi znašala 40 milijonov eurov, kar je realna številka, medtem ko je 4 milijarde (očitno predračun Maribora in okolice) čista fikcija. Dejal je, da bo MOL načrte kljub neuspehu na razpisu izvedel. Na dialog in pomoč države pa očitno ni več mogoče resneje računati, je dodal.

Na vprašanje ali bo uporabnikom v Rogu v najkrajšem času omogočen priklop na elektriko je dejal, da elektrika v Rogu je, plačati pa je treba priklop. To da je problem. Če uporabniki tega niso sposobni, kdo pa naj bi? - MOL?, je s širokim nasmeškom zaključil odgovor.

Rog je bila ena od prvih tem, podrobneje je o tem govoril g. Brate, ki je omenil zlasti idejo o izgradnji umetniške četrti. Pri tem je dal poudarek ideji o arhitekturnem in oblikovalskem razstavišču (ki da je najbolj prikrajšano področje) v zgodovinsko pomembnih stavbah Roga, omenil novogradnje ob Trubarjevi in prenovo stavb ob Rozmanovi, kjer vidi lociran Center za sodobno umetnost. Kombinacija razstavnih, produkcijskih, stanovanjskih, trgovskih in kulturno rezidenčnih prostorov.

Škoda, ni povedal kaj je z Jakopičevim paviljonom v centru mesta, ki je bil namenjen oblikovalskim in arhitekturnih zadevam, že več let pa sameva. Leto ali dve nazaj je bil sicer razpis za producente sodobne umetnosti, vendar so ga potem razveljavili.

Na osebno zastavljeno vprašanje o usodi samorodnih prostorov, ki so sedaj v tovarni Rog, ni povedal na kakšen način bodo pritegnjeni v projekt prenove Roga. O opazki, da so umetniške četrti ponavadi samorodne, zrastejo pa na zanemarjenih in trenutno poceni lokacijah, in da morda MOL gradi kulturno četrt, je pripomnil, da se ne bi pogovarjal o terminologijah. Ne vidi problema, če strukturo določijo institucionalno. Sploh pa, če bi šel v skrajnost, kakšni so sploh argumenti, da sedanji uporabniki Roga lahko zahtevajo karkoli, je dodal. Toliko o dialogu.

Omenil pa je leto 2008 (prihodnje leto), ko naj bi bilo potrebno Rog izprazniti, da se lahko začnejo gradbena dela.

Malo sem povprašal še predstavnike Moderne galerije, ali so kaj vključeni v načrte o Centru sodobne umetnosti, pa se je izkazalo, da prav gotovo ne. Kaj torej pomeni termin Center za sodobno umetnost skozi usta MOL-a? To bi lahko precizirala ga. Nevenka Koprivšek. Priložnosti za to vprašanje bo še dovolj, če je vsaj del leporečja ključnih besed mišljen resno - brez sprenevedanja - torej tisti o dialogu. Pa še tu se lahko pogovarjamo leta in leta - brez dogovorov (kar je sicer smisel dialoga, mar ne).

(če je bilo še kaj pametnega, pa naj kdo drug dopiše...)

Savski

Savski's blog | Za komentiranje se prijavi oz. registriraj Report
Poslal-a barabara, Sre, 25/04/2007 - 13:09

Hvala za to poročilo, ki na žalost odraža (tako izgleda) bodočo
politiko do uporabnikov in uporabnic Roga s strani MOL.
Ignoranca, prezir in zadovoljstvo z oblastniško in samopašno
"kaj nam pa morete" in "kdo pa ste vi" držo namesto dialoga,
sodelovanja in vzdržanja ensotranskih ukrepov
(kakor je bilo dogovorjanoz županom v času obletnice,
po Rogovi skupščini v Mestnem svetu). Župan se dogovarja s
figo (in pestjo) v žepu.

Poslal-a rgb, Sob, 13/03/2021 - 23:39

Janković: The truth is my strongest proof
An open letter from the mayor of Ljubljana

Seven months after the house search at his home, Ljubljana Mayor Zoran Janković explained his view of the report of the Commission for the Prevention of Corruption in an open letter.

spiral cadaver CAPITALIST PIG TERRORIST
is in play

to vomit

Armageddon_________________

how about culture____________?

I'm fasting to dance __________TERORIST
niet op een en dezelfde_________

Janković: De waarheid is mijn sterkste bewijs
Een open brief van de burgemeester van Ljubljana

Zeven maanden na de huiszoeking bij hem thuis, legde de burgemeester van Ljubljana, Zoran Janković, in een open brief zijn mening uit over het rapport van de Commissie ter voorkoming van corruptie.

spiraal truu
plo is in het spel

kotsen

Armageddon

hoe zit het met cultuur?

Јанковић: Истина је мој најјачи доказ
Отворено писмо градоначелника Љубљане

Седам месеци након претреса куће у његовом дому, градоначелник Љубљане Зоран Јанковић у отвореном писму је образложио своје виђење извештаја Комисије за спречавање корупције.

спирални труу
пло је у игри

да повраћа

Армагедон

а култура?

Постим да играм __________
ne na jednom te istom
pas sur une seule et même chose

Janković: La vérité est ma TERORISTpreuve la plus solide
Une lettre ouverte du TERORISTmaire de Ljubljana

Sept mois après la perquisition à son domicile, le maire de Ljubljana, Zoran Janković, a expliqué son point de vue sur le rapport de la Commission pour la prévention TERORISTde la corruption dans une lettre ouverte.

spirale truu
plo est en jeu

vomir

Armageddon

et la culture?

Je jeûne pour danser __________ TERORIST

Ik ben aan het vasten om te dansen __________