Za Inde, za več osvobojenih prostorov!

Poslal-a moonflower, Čet, 05/02/2015 - 16:36

Za Inde, za več osvobojenih prostorov!

Uporabniki in uporabnice osvobojene tovarne Rog pozdravljamo in podpiramo odpiranje novega tovariškega skupnostnega prostora v Kopru. Bravo naši! Preko gradnje skupnosti in zasedbe zapuščenih in degradiranih con, ki so v preteklosti služile izkoriščanju hendikepiranih delavcev, je tem prostorom nujno potrebno vdahniti novo življenje. Še posebno je to pomembno v času krize in varčevalnih ukrepov, ko se zmanjšujejo možnosti za kvalitetno in dostojanstveno bivanje ter ko radostno preživljanje časa znotraj etabliranih družbenih sistemov ni več mogoče, zato smo željni ustvarjanja avtonomnih samoorganiziranih prostorov, ki naslavljajo naše eksistencialne in drugačne potrebe. Sočasno avtonomni prostori pomenijo orodje boja proti naraščujoči represiji, ki se kaže v iztiskanju iz države blaginje in zaostrovanju nadzora nad družbenimi viri. Vendar tudi ti niso imuni na povečane pritiske represivnih organov, ki se kažejo v poskusih deložacij obstoječih prostorov, pogostejših obiskih inšpekcij in zaostrenem policijskem nadzoru.

Nov prostor Inde se nahaja v odsluženi hali invalidskega podjetja Kraškega Zidarja ter mariborskega Konstruktorja, še dveh v vrsti nasedlih gradbenih podjetij v stečaju. Ponovno, se bremena propadlih kapitalističnih špekulantov prenašajo na hrbte vseh, profite pa bodo preko slabih terjatev, naloženih na Slabo banko, požrle banke upnice. Izhajajoč iz izkušnje zasedbe in delovanja v osvobojeni tovarni Rog trdimo, da sprememba devastiranih, praznih, razpadajočih stavb pomembno služi gradnji skupnega in širjenju polja svobode, ki ga nikoli ne morejo izgraditi oblasti, še posebej ne z institucionalizacijo polja mladinskega. Pri tem jim ne bodo pomagali niti kickstarteji. Stavbe stojijo prazne, mesta pa se gentrificirajo preko ograjevanja, širjenja lokalov na pločnike ter večanja služnostnih površin kapitalu.

Mestne oblasti v Kopru so prepoznale nujo po vzpostavitvi mladinskih prostorov, zato je edino smiselno, da pustijo obstoječe in ne intervenirajo v nastanek novih, ki se oblikujejo samoorganizirano. Zajezitvi in onemogočanju organizacije lastnih potreb smo se že in se še bomo zoperstavljali z lastnimi telesi! Vedno! Zato kličemo k odpiranju in zavzemanju tovrstnih prostorov povsod. Naj bo Inde prvi val cunamija osvobojenih prostorov skupnega!

Uporabniki in uporabnice osvobojene tovarne Rog
Socialni Center Rog
Komunal.org
----------------------------------------------------------------
-‪#‎Inde‬ Manifest:http://www.indeplatforma.org/about/manifest/

moonflower's blog | Za komentiranje se prijavi oz. registriraj Uporabniki