Rogor: Dejavnosti in dogodki

Poslal-a ThDi, Pet, 18/11/2016 - 09:48

Opis dejavnosti v 3-5 stavkih:
Ustvarjalna kulturna produkcija, sodelovanje, organiziranje delavnic spoznavanja različnih izraznih načinov in izpopolnjevanja v njih, predstavitev končnih produkcij, organiziranje delavnic za usposabljanje v prireditveni dejavnosti, vse to na različnih področjih ustvarjanja, predvsem pa na glasbenem in cirkuškem.

Dejavnosti/dogodki izvedeni v preteklosti:...

Zgodovina prostora:...

Za komentiranje se prijavi oz. registriraj | naslednja tematika RogoR produkcija
Poslal-a ThDi, Pon, 28/11/2016 - 13:28