Delavnica zračnih akrobacij: trapez, obroč, tkanina CIRKOBALKANAfestival

Poslal-a ThDi, Čet, 24/11/2016 - 13:13
17 Dec 2016 - 12:00 || 17 Dec 2016 - 15:00

cirkus

Delavnica zračnih akrobacij: Trapez, obroč, tkanina
Delavnica je namenjena vsem od 15 +, ki želite odkriti ali izpopolniti tehniko na zračnih rekvizitih kot so trapez, obroč in tkanina. Preučevali bomo različne tehnike plezanja, uporabo dinamike in razvijanje ravnotežja kot osnovo, potem bomo usvojeno prenesli na figure v zraku. Glede na čas in dinamiko skupine bomo poskusili vstopiti v fazo raziskovanja in kreacije na rekvizitu.
Sestavni del delavnice je uvodno ogrevanje sestavljeno iz vaj za fleksibilnost in moč, kot tudi raztezanje za konec.
Prijave sprejemamo na thierno999@hotmail.com

JADRANKA ŽINIĆ MIJATOVIĆ (CIRKORAMA, Hr)
V svet cirkusa jo je povlekla ulica in žongliranje z ognjem pred skoraj (ups!) 16 leti. Leta 2002 spozna akrobalans, akrobatsko tkanino (svilo) in trapez, cca 4 godine kasneje pa tudi zračni obroč (ring). 2014. se zračnim rekvizitom, ki jih preučje, pridruži vrv. Znanje pridobiva v glavnem na intenzivnih delavnicah gostujočih cirkuških umetnic/kov kot: Eva Ordonez (Arg), Sarah Bebe Holmes (SAD), Nadine O'Garra (Fr), Marie Mercadal (Fr), Carola Aramburu (Arg), Vladimir Ježić (Cro), Anabelle Lares (Fr)...Vse te „zračne igrice" popolnoma prevzamejo nadzor nad njenim življenjem, tako da se umetniško usmerja bolj ali manj na zračne performanse in poučevanje zračnih akrobacij. Od 2015. skozi platformo Cirkobalkana sodeluje pri izobraževanju iz cirkuške pedagogike.
2008. z nekoliko kolegi/cami osnuje združenje Cirkorama.
Za sabo ima niz akrobatskih, žonglerskih in klovnovskih delavnic, nastopov na vrsti pretežno uličnih festivalov, umetniških sodelovanj s tujimi in domačimi cirkuškimi umetnicami/ki pri cirkuških projektih, cabaret-ih in predstavah. Je avtorica cirkuške predstave, osnovane na zračnih akrobacijah: Danse Macabre –poizkus vertikalnega povratka.
https://www.facebook.com/skupina.cirkorama
www.cirkorama.org
cirkobalkana.org

Aerial Acrobatics Workshop: Trapezoid, Ring, Silks
The workshop is for people of 15+, who want to discover or perfect their technique on the aerial props like trapezoid, ring and silks. We will explore different techniques of climbing, use of dynamics and developing equilibrium as base, after which we will apply our findings to the figures in the air ,considering the time left and group dynamics, try to enter the fase of research and creation.
The preliminary warming up (flexibility and strength excercises) as well as the stretching up for the end are integral parts of the workshop.
Applications to be admitted to
thierno999@hotmail.com
JADRANKA ŽINIĆ MIJATOVIĆ (CIRKORAMA, Hr)
The street and fire juggling lead her to the word of circus befor almost (oops!) 16 years. In 2002 she gets to know acrobalance, acrobatic fabrics (silks) and trapezoid, and about four years later also the ring. In 2014 the rope joins the air props she researches. She acquired knowledge mostly at intense workshops lead by inernationally acquainted and experienced circus artists like: Eva Ordonez (Arg), Sarah Bebe Holmes (USA), Nadine O'Garra (Fr), Marie Mercadal (Fr), Carola Aramburu (Arg), Vladimir Ježić (Cro), Anabelle Lares (Fr)...All these "aerial games completely take over control of her life and more or less she artistically orientates herself towards aerial preformances and aerial acrobatics teaching. From 2015 she takes part in circus pedagogics education through the platform of CirkoBalkana.
In 2008 she establishes the association Cirkorama with some colleagues. She lead a number of acrobatics, juggling and clown workshops at the nimber of mostly street festivals, colaboration with international and home circus artists on projects of circus, cabarets and performances. She is author of a circus performance based on aerial acrobatics, Danse Macabre attempt of vertical return

cirkobalkana.org
www.cirkorama.org

Radionica zračnih akrobacija: Trapez, ring, svila
Radionica je namjenjena svima od 15 + koji žele otkriti ili usavršiti tehniku na zračnim rekvizitima poput trapeza, ringa i svile. Proučavati ćemo razne tehnike penjanja, upotrebu dinamike i razvijanje ravnoteže kao baze, nakon čega ćemo usvojeno primjeniti na figure u zraku, te ovisno o vremenu i grupnoj dinamici pokušati ćemo ući u fazu istraživanja i kreacije na rekvizitu.
Sastavni dio radionice uvodno je zagrijavanje sastavljeno od vježbi fleksibilnosti i snage, kao i istezanje za kraj.
JADRANKA ŽINIĆ MIJATOVIĆ (CIRKORAMA, Hr)
U svijet cirkusa uvukla ju je ulica i žongliranje vatrom prije skoro (ups!) 16ak godina. 2002.g. upoznaje akrobalans, akrobatsku tkaninu (svilu) i trapez, a cca 4 godine kasnije i zračni prsten (ring). 2014. Zračnim rekvizitima koje proučava pridružuje se i uže. Znanje stječe uglavnom na intenzivnim radionicama gostujućij cirkuskih umjetnica /ka puput: Eva Ordonez (Arg), Sarah Bebe Holmes (SAD), Nadine O'Garra (Fr), Marie Mercadal (Fr), Carola Aramburu (Arg), Vladimir Ježić (Cro), Anabelle Lares (Fr)...Sve te „zračne igrarije“ u potpunosti preuzimaju kontrolu nad njenim životom, te se više manje umjetnički usmjerava na zračne performanse i podučavanje zračnih akrobacija. Od 2015. Godine kroz Cirkobalkana platformu sudjeluje u edukaciji iz cirkuske pedagogije.
2008. s nekolicinom kolega/ica osniva udrugu Cirkorama.
Iza sebe ima niz akrobatskih, žonglerskih i klaunskih radionica, nastupa na niz pretežno uličnih festivala, umjetničkih suradnji s inozemnim i domaćim cirkuskim umjetnicima/ama na cirkuskim projektima, cabaret-ima i predstavama. Autorica je cirkuske predstave koja se bazira na zračnim akrobacijama: Danse Macabre –pokušaj vertikalnog povratka.
cirkobalkana.org
www.cirkorama.org

Za komentiranje se prijavi oz. registriraj | koledar Delavnica