Delavnica_HulaHoop CIRKOBALKANAfestival

Poslal-a ThDi, Pet, 25/11/2016 - 09:24
18 Dec 2016 - 13:00 || 18 Dec 2016 - 16:00

cirkus

Delavnica HulaHoop
Krog ponuja neštete možnosti manipulacije - na delavnici bomo obdelali vsaj mali del (na telesu, izven telesa, meti, tla, zrak...) Preučevali bomo odnos med velikostjo, ritmom, premikanjem, prostorom, sinhronizacijo in razdvajanjem gibov. Z naprednejšimi bomo delali multihoop in delo v paru/skupini.
Taja- Tatjanja Vuletić se s Hoopom ukvarja zadnjih 7 let in ga preučeuje skozi cirkuško umetnost. Vodi redne treninge in delavnice, organizira hrvaško hoola hoop konvencijo,...
Udeležencem ni treba prinesti svojih hoopov!
Prijave sprejemamo na thierno999@hotmail.com
cirkobalkana.org
cufus.net

Hoola Hoop Workshop
The circle offers endless possibilities of manipulation - at workshop we will go through at least a small part of them (on the body, outside the body, throws, ground, air,..). We will explore the relations between size, rhythm, movement, space, sinchronizing and separation of moves. For the advanced participants we will do multihoop and work in pair/group.
Applications to be admitted to
thierno999@hotmail.com
Taja (Tatjana Vuletić) has been doing and exploring Hoop for last seven years through the art of circus. She leads regular trainings, organizes Croatioan Hoola Hoop Convention..
The participants don't need to brig their own hoops!

cirkobalkana.org
cufus.net

hula hoop radionica
Krug nudi bezbroj mogućnosti manipulacije - na radionici ćemo proći barem mali dio (na tijelu, izvan tijela, bacanja, pod, zrak,..). Proučavati ćemo odnos veličina, ritam, kretanje, prostor, sinhronizaciju i razdvajanje pokreta. Za naprednije raditi ćemo multihoop i rad u paru/grupi.
taja (Tatjana Vuletić) Hoopom se bavi posljednjih 7 godina, a proučava ga kroz cirkusku umjetnost. Vodi redovne treninge, organizira Hrvatsku hula hoop konvenciju..
Polaznici ne trebaju nositi vlastite hoopove!

cirkobalkana.org
cufus.net

Za komentiranje se prijavi oz. registriraj | koledar Delavnica