الغيت حى اليهود.- 《 פֶּסֶל 《---

Poslal-a vesolc, Tor, 30/04/2019 - 04:14

--------------------------------> HOPE IS BACK

/ http://za-misli.si/kolumne/gregor-hrovatin/3697-raje-srednji-vek-kot-socializem
// Levica + Diem25 ?
/// Die Linke + Diem25 ?


https://www.counterpunch.org/2018/06/08/mainstream-medias-one-sided-coverage-of-the-great-march-of-return-a-case-study/

..
.

.A.i.D...long live Uri Avnery
https://www.counterpunch.org/search-results-mobile/?cx=000357264939014560440%3Aicshsy4bfu0&ie=UTF-8&q=Uri+Avnery

social sclptr ----》 click 7attachment deso j bdl ::ažram12.75 -------》warni warni žig@237


vesolc's blog | Za komentiranje se prijavi oz. registriraj