Dogodki, dejavnosti

Dan potem (The Day After)

Absolutno zavračamo t.i. varčevalne ukrepe, ker so nepravični, nedemokratični in antisocialni!

Ko bi se morali pogovarjati o novih socialnih pravicah za prekerno generacijo, vlada RS jemlje obstoječe in demontira že tako okleščeno družbo blaginje.

Naša drža je brezkompromisna, saj so potrebe ljudi pred interesi kapitala. Vsiljeni varčevalni ukrepi, ki jih bo sprejel Državni zbor, so še en dokaz kraje demokracije. Zato se moramo samoorganizirati in jo ponovno iznajti. Pozivamo vse, ki zavračajo krajo skupne prihodnosti, da se povežemo in:

  • zgradimo konkretne oblike solidarnosti proti zategovanju pasov;
Parisien's blog | Za komentiranje se prijavi oz. registriraj | preberi več

Refleksijska skupščina #15o po četrtkovi demonstraciji absolutnega zavračanja

24. aprila ob 18.00 v Socialnem centru Rog, Trubarjeva 72

V četrtek smo absolutno zavrnili varčevalne ukrepe. Z zasedbo cest in odprtjem skupnega prostora za mnogotere izraze smo povedali, da se o politikah zategovanja pasov ne pogovarja in ne išče kompromisov. Le absolutna zavrnitev diktatov finančnih trgov odpira pot za dostojanstveno življenje vseh.

Demonstracija je bila izraz nove generacije, ki s svojim iskanjem samodoločnega življenja in s konkretnimi projekti preoblikovanja družbe od spodaj uhaja vsem predstavniškim shemam. Njena dvojna radikalnost – kot absolutno zavračanje in kot projekt radikalne preobrazbe družbe – je moteča za politični mainstream in mediji so demonstracijo popolnoma prezrli. Direktno demokratično gibanje, ki je zavezano rekonstrukciji družbe od spodaj skozi konflikte z družbenimi institucijami, ki omejujejo možnosti delovanja in življenja, ne more biti instrumentalizirano v spopadih med centri družbene in politične moči. Zato je zanje nezanimivo in v njihovih medijih nevidno. Nočemo biti pejoni, ki bodo padali za velike interese.

Parisien's blog | Za komentiranje se prijavi oz. registriraj | preberi več

Skupščina / konferenca za medije gibanja #15o na Zavodu za zaposlovanje pred četrtkovo demonstracijo "ABSOLUTNO ZAVRAČAMO"

V sredo, 18. aprila ob 15.00 pred Zavodom za zaposlovanje (Urad za delo) na Parmovi 32

Krize ne moremo in nočemo plačati!

Med predlaganimi varčevalnimi ukrepi vlade je tudi skrajšanje dobe prejemanja nadomestila za brezposelne in njegovo znižanje. V času krize vlada še tanjša že tako neustrezno mrežo socialne varnosti. Na ta način zaostruje sistemsko nasilje, ki mu je podvržena prekerna generacija. Ta se vsakodnevno sooča z discipliniranjem, šikaniranjem in izključevanjem na institucijah, katerih namen ni ponuditi priložnosti in nuditi oporo, ampak vcepiti občutek lastne krivde za prekeren položaj. Z manjšanjem pravic iz naslova brezposelnosti vlada prenaša krivdo na brezposelne, čeprav je vsem jasno, da je za izgubljeno prihodnost prekerne generacije kriva generalizirana korupcija finančnih trgov in tajkunskih podjetij. Poziv prekerne delavke k absolutnemu zavračanju varčevalnih ukrepov (http://youtu.be/FaEyGrrmCdg) in zgodba o zadolževanju za to, da lahko delamo skupno dobro (http://www.njetwork.org/DOLG-STRAH-ODVISNOST-ODGOVORNOST) jasno pokažeta, da je za brezperspektivnost prej kriv trg dela, ki deklasira in dekvalificira delavke in delavce, kot pomanjkanje izobraženosti in ambicij prekernih delavcev in delavk.

Parisien's blog | Za komentiranje se prijavi oz. registriraj | preberi več

Skupščina #15o za dokapitalizacijo ljudi na MDDSZ

K demonstraciji absolutnega zavračanja varčevalnih ukrepov, tiranije dolga, krizne diktature, za skupno blaginjo

Dragi prijatelji in prijateljice, aktivisti in aktivistke, tovariši in tovarišice, vsi, katerim ni vseeno

V zadnjih tednih se mobiliziramo proti napovedanim varčevalnim ukrepom. Upravičeno, saj bodo z njimi račun za krizo izstavili tistim, ki je nismo povzročili. Kriza ni nastala zato, ker živimo onkraj svojih zmožnosti, ampak zato, ker je vse več ljudi potisnjenih v revščino in izključenih iz skupnega. Izhod iz krize zato ne more biti varčevanje na hrbtih revnejše večine in potiskanje vse več ljudi v revščino in brezperspektivnost - edini možen izhod iz krize je dokapitalizacija ljudi.

Parisien's blog | Za komentiranje se prijavi oz. registriraj | preberi več

#15o: Akcijska skupščina za dokapitalizacijo ljudi: »MI VSI SMO MIJO POSLEK!«

V petek, 13.4., ob 11h, se zberemo na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve na tretji redni skupščini za dokapitalizacijo ljudi. Tokrat bo skupščina akcijsko-vsebinska, saj želimo začeti z direktnim zadovoljevanjem potreb, ki se porajajo iz konkretnih zgodb, s katerimi se srečujemo pred Bojem za. Prek osebnih zgodb k sistemskim spremembam: zgodba prijatelja Mija Posleka, ki je preživel vse življenje znotraj institucij, ki človeku odvzamejo svobodo, dostojanstvo in požirajo njegovo življenjsko energijo. Človeka odrežejo od skupnosti in ga prepustijo hiranju, večnemu čakanju na miloščino. Miju se je uspelo z akcijo IZ-HOD rešiti iz spon institucij in zaživeti v skupnosti. Na Ministrstvu so mu obljubili pomoč v obliki stanovanja in financiranja programa vzpostavljanja oskrbe v skupnosti, v katerega je vključen – tega niso storili. Skupnost, zbrano okrog Mija so prepustili lastni iznajdljivosti pri iskanju finančnih sredstev zanj in hkrati s tem neposredno vsakodnevno ogrožajo Mijov obstoj v skupnosti. Mijo potrebuje stanovanje takoj, tukaj in zdaj, ne more in ne želi več čakati! Brez konkretnega akcijskega načrta, kako bomo obljubljeni cilj izpolnili, z Ministrstva ne bomo odšli.

Parisien's blog | Za komentiranje se prijavi oz. registriraj | preberi več

Tutti Frutti Cinema Presents: Wall Street. Sreda, 4.4 ob 21, sc rog

Join us for an evening with Wall Street big shot Gordon Gekko!

Oliver Stone takes a critical look at the financial world of Wall Street in his 1987 film. A young and impatient stockbroker is willing to do anything to get to the top, including trading on illegal inside information taken through a ruthless and greedy corporate raider who takes the youth under his wing.

Tutti Frutti is more than just a cinema! With the proliferation of expensive and sterile mega cinemas, Tutti Frutti movie nights offer an evening when we reclaim our creativity, watch, analyze and discuss films in an autonomous space. In our fight against ACTA, the deepening enclosure of digital commons, and austerity measures being applied across Europe, these movie nights are one more way in which we say Ya Basta!

barabara's blog | Za komentiranje se prijavi oz. registriraj | preberi več

Tematska skupščina #15o: MAKE THEM PAY BY NOT PAYING!

Sreda, 28. 3. 2012 ob 19:00 pred BojZa

Skupščina bo posvečena artikulaciji ogorčenja nad varčevalnimi ukrepi in dolgom ter za definiranje skupne blaginje.

Vlada predlaga varčevalne ukrepe, ki so antisocialni, nepravični in antidemokratični. Vodijo k dokončni demontaži ostankov socialne države in kaznujejo tiste, ki krize nismo povzročili.

Predlagani varčevalni ukrepi bodo še zaostrili procese našega razlaščanja in teptanje našega dostojanstva. Če želimo zadovoljevati svoje potrebe in proizvajati skupno blaginjo, se moramo že sedaj zadolževati. Pri čemer je dolg peklenski mehanizem razlaščanja, odtujevanja družbenega bogastva in moči ter izključevanja iz skupnega. Nori eksperiment zategovanja pasov drugod nas uči, da bodo varčevalni ukrepi zgolj zaostrili krizo državnega dolga in zagnali spiralo vedno novih varčevanj in odrekanj. Končni cilj zategovanja pasov je namreč ustoličenje razlaščevalskega dolga, ki redi finančne rentnike, kot edinega načina zadovoljevanja potreb, kot edino možnost proizvajanja družbenega bogastva. To pa vodi k izrazito nepravični, neegalitarni in skorumpirani družbi, ki zatira stremljenja in možnosti samorealizacije večine.

attachment | Parisien's blog | Za komentiranje se prijavi oz. registriraj | preberi več

TEMATSKA SKUPŠČINA #15o: »DRUŽINSKI ZAKONIK«

Prihajajoči referendum o družinskem zakoniku, še eden v seriji tistih, ki je bil izsiljen, da bi legitimiziral in legaliziral teror nad manjšino je hkrati prilika, da odpremo debato o takšnih načinih odločanja in problematiziramo dejstvo, da gre še za eno od praks izginjanja demokracije in ustvarjanja atmosfere, v katerem so človekove pravice nekaj arbitrarnega. Pred Bojem za smo se zato odločili, da danes, 19.3. ob 18h organiziramo tematsko skupščino na temo družinskega zakonika, da odpremo varen prostor za ustavrjanje drugačnega, odprtega, vključujočega diskurza, ki dovoljuje soobstoj in pluralnost različnih realnosti (v tem primeru družin). V pričakovanju živo pisane množice mnenj in idej bomo različnosti poskušali preplesti v skupno akcijo, s katero bomo mavrično po(ne)častili sivino, ki se je ovila okrog demokracije. Ni treba, da je vse tako sivo. :)

Parisien's blog | Za komentiranje se prijavi oz. registriraj | preberi več

Tematska skupščina #15o »Stop deložacijam – za odpis dolgov!«

Danes ob 18h, Boj za: tematska skupščina #15o »Stop deložacijam – za odpis dolgov!«

Pred nekaj tedni je začela javnost pretresati zgodba o družini Vaskrsić, ki je zaradi neplačanih 124€ dolga doživela izvržbo na nepremičnino, rubež hiše, ostala brez strehe nad glavo. Sodišče je ravnalo po prepisih, sledilo zakonu, ki pravi, da je izvržba mogoča ne glede na višino dolga. Takšnemu stališču, kjer so etiko zamenjala pravila, kjer ne obstaja institut zaupanja, ki bi varoval interese in potrebe ljudi pred interesi kapitala in pravne države, ki je postala aparat za razkosavanje naših življenj, takšnemu razčlovečanju in reduciranju na podobo goljufivih, lenih dolžnikov, ki zažirajo državo in ki jih je za to treba kaznovati, se moramo upreti. Ne smemo in ne bomo sprejeli, da se krivda umešča v nas, da postajamo v imenu politik zategovanja pasov vedno bolj razlaščani, vedno bolj revni, prekerni, naša telesa pa izčrpana od iskanja vedno novih načinov varčevanja in spopadanja z brezperspektivnim vsakdanjikom. Ne bomo sprejeli, da postajajo naša kreativna energija, ideje, čas, znanje, skupnosti, odnosi vedno bolj zasužnjeni s spopadanjem z norostmi v obliki varčevalnih reform, ki jih uvajajo politike na lokalni in evropski ravni.

Parisien's blog | 1 komentar | preberi več

Tutti Frutti Cinema:The Molly Maguires

Sreda,7.marca ob 21h v Socialnem centru Rog

This weeks film deals with the early labor struggle in the United States. Starring Sean Connery and Richard Harris, the film looks at the role of the undergound Irish-American society and their role in the organizing miners and fighting injustice by all means.

Tutti Frut...ti is more than just a cinema! With the struggle against ACTA building, with the proliferation of expensive and sterile mega cinemas, Tutti Frutti movie nights offer an evening when we reclaim our creativity, watch, analyze and discuss films in an autonomous space. All Tutti Frutti films will be kept on file and contribute the building of an open, common digital library in the Social Center.

barabara's blog | Za komentiranje se prijavi oz. registriraj | preberi več
XML novice