V medijih

Dnevnik, 21. 12. 2010 - Tovarna Rog se bo razvila v center sodobne umetnosti

Projekt z imenom Second Chance povezuje razvojno raziskovalne dejavnosti petih evropskih mest, ki so se odločila, da oživijo opuščena industrijska območja in nadaljujejo njihov razvoj s pomočjo kulture in ustvarjalnosti. Poteka v Nürnbergu, Leipzigu, Benetkah, Krakovu in Ljubljani. Ljubljanska partnerja projekta sta Mestna občina Ljubljana ter Muzej in galerije mesta Ljubljane, ki sodelujeta s projektom prenove tovarne Rog v Center sodobnih umetnosti Rog.

Cilj projekta Second Chance, ki bo potekal tri leta in pol, je analizirati, izpopolniti in preizkusiti predvidene rešitve za urbano oživitev in spodbujanje razvoja degradiranih območij vsakega od vključenih mest ter ustvariti pogoje za trajnostni razvoj nekdanjih industrijskih območij. Poleg nekdanje tovarne koles Rog so to še: nekdanja tovarna AEG v Nürnbergu, dvorana leipziške predilnice, Arsenale v Benetkah in depo tramvajev v Krakovu.

Za komentiranje se prijavi oz. registriraj | preberi več

Siol, 16. 12. 2009 - Center sodobnih umetnosti Rog mesto za kreativne industrije

Kompleks nekdanje tovarne Rog bo dobil novo namembnost. V treh letih naj bi postal Center sodobnih umetnosti Rog, ki bi pod svoje okrilje vzel tudi kreativne industrije.

Vsebinski in organizacijski koncept centra so predstavniki mestne občine Ljubljana (MOL) predstavili v Mestnem muzeju Ljubljana in s tem odprli javno razpravo o Rogu. Kot je ob tem povedal načelnik oddelka za kulturo na ljubljanski mestni občini Uroš Grilc, je posebnost projekta Rog njegova celovitost, saj sočasno nastajajo tako njegova arhitekturno-urbanistična kot tudi programska zasnova, obenem se išče model upravljanja. Ljubljanska mestna občina tako orje ledino na dveh točkah - s celovitostjo projekta in z umestitvijo kreativnih industrij na območje Roga. Mesto in država prvič v sferah kreativne industrije O kreativnih industrijah je spregovoril Davor Buinjac z oddelka za kulturo na MOL. Kot je dejal, mesto in država s projektom Rog prvič vstopata v tisti del zasebne sfere, ki jo sicer pokrivajo arhitekturni biroji, oglaševalske agencije in drugi. Pojem kreativne industrije je po njegovih besedah sicer znotraj EU aktualen šele zadnjih nekaj let. Vendar se je v tem času že kar nekaj evropskih mest razglasilo za kreativna mesta, pristopi, ki so jih ubrala pri podpiranju kreativnih industrij, pa so različni.

Za komentiranje se prijavi oz. registriraj | preberi več

Zurnal, 9. 12. 2009 - Gradbeni stroji prihodnje leto

Tovarna Rog. V izbiro zasebnega partnerja po potrditvi akta o partnerstvu.

Prihodnje leto naj bi Mestna občina Ljubljana (MOL) izbrala zasebnega partnerja za gradnjo Centra sodobnih umetnosti (CSU) – Rog, pridobila gradbeno dovoljenje in začela graditi. Še prej naj bi izvedli ekološko sanacijo območja tovarne Rog in porušili dele, ki ne bodo ohranjeni. Ves projekt naj bi dogradili do konca leta 2012.

V izbiro zasebnega partnerja se bo MOL podala po sprejemu akta o javno-zasebnem partnerstvu, ki ga bodo mestni svetniki potrjevali v ponedeljek, in sicer z javnim razpisom.

Kot je povedal župan Zoran Janković, so že pred letom in pol iskali morebitne partnerje, predvsem med podjetji, ki gradijo v Ljubljani.

Za komentiranje se prijavi oz. registriraj | preberi več

Siol, 11. 11. 2008 - V atriju mestne hiše razstava o ureditvi tovarne Rog

Ljubljanski župan Zoran Janković je v atriju Mestne hiše odprl razstavo natečajnih elaboratov javnega urbanistično arhitekturnega natečaja za ureditev območja tovarne Rog.

"Ureditev območja bo rešila degradiran prostor na robu mestnega središča ter propadajoči kulturni spomenik in pomemben del zgodovine Ljubljane," je poudaril Janković. Srce programa je center sodobnih umetnosti Miha Dešman iz Društva arhitektov Ljubljane in predsednik natečajne komisije je povedal, da bo v območju tovarne Rog predvidoma mešan program, srce programa pa bo predstavljal center sodobnih umetnosti oziroma neke vrste nadaljevanje programa, ki se ta hip v Rogu delno že izvaja. Rekonstrukcija objekta tovarne Rog in izgradnja novih objektov bosta ponudila tudi različne umetniške prireditve in razstave.

Za komentiranje se prijavi oz. registriraj | preberi več

Delo, 29. 10. 2008 - Rog bodo preuredili po španskih načrtih

Nekdanjo tovarno koles Rog v središču Ljubljane, ki so jo po opustitvi proizvodnje zasedli alternativni umetniki, naj bi preuredili po načrtih, ki jih je izdelal španski arhitekturni biro MX-SI architectural studio iz Barcelone. Tako je sklenila ocenjevalna komisija, ki sta jo v okviru javnega urbanističnega in arhitekturnega natečaja za prenovo območja Roga konec junija imenovala Mestna občina Ljubljana in Zbornica za arhitekturo in prostor. Odprtje razstave prispelih elaboratov bo 10. novembra v atriju ljubljanske mestne hiše.

Med avtorji prvonagrajene rešitve so zelo znana imena. Poleg španskih arhitektov Mare Gabriele Partide Munoz in Hectorja Mendoze Ramireza sta namreč sodelovala arhitekt Boris Bežan in nekdanji glavni ljubljanski urbanist Marjan Bežan (zadnji v vlogi avtorja in mentorja). Za predlog revitalizacije Roga bodo dobili 28.500 evrov.

Za komentiranje se prijavi oz. registriraj | preberi več

Žurnal, 29. 10. 2008 - Steklen prizidek k Rogu

Prenovo in dograditev tovarne Rog bo snoval slovensko-barcelonski biro. MOL namerava projekt prenove in oživitve Rogove tovarne predstaviti v Cannesu.

Prvonagrajena rešitev predvideva velik odprt trg med tovarno Rog, novo zgradbo s stanovanji in hotelom. "Pod trgom bo 850 parkirnih mest, vendar bo oblikovan kot park z vsaj dvema metroma zemlje, da bodo lahko rastla srednje visoka drevesa," je povedal vodja arhitekturnega biroja MX-SI iz Barcelone Boris Bežan. Park se bo odpiral proti Petkovškovemu nabrežju, na katero bo odprto javno pritličje tovarne z gostinskimi lokali, po Bežanovih besedah zato, da se podaljša sprehajališče ob Ljubljanici do mostu.

Za komentiranje se prijavi oz. registriraj | preberi več

Delo, 28. 6. 2008 - Rog bo tudi središče sodobnih umetnosti

Mestna občina Ljubljana je skupaj z Zbornico za arhitekturo in prostor končno objavila urbanistični in arhitekturni natečaj za prenovo območja nekdanje ljubljanske tovarne koles Rog. Več 10.000 kvadratnih metrov velik prostor s propadajočimi industrijskimi objekti, ki ga je po opustitvi proizvodnje koles kupila nekdanja mestna oblast, pozneje pa so ga zasedli alternativni umetniki, bo MOL menda prenovila skupaj z zainteresiranim zasebnim investitorjem. Približno tretjino površin naj bi dobili zasebni vlagatelji za gradnjo luksuznih stanovanj, hotela, trgovskih in drugih poslovnih objektov, polovico bi zasedale podzemne garaže za 840 osebnih avtov, petino bi namenili javnim programom.

Za komentiranje se prijavi oz. registriraj | preberi več

Dnevnik, 26. 6. 2008 - Luksuzna stanovanja bodo tudi pri Rogu

Na širšem območju Roga bodo poleg prenovljene tovarne, v kateri bo center sodobnih umetnosti, zrasli hotel s 95 sobami in petimi apartmaji, do deset elitnih (150-250 kvadratnih metrov) in do štirideset nadstandardnih stanovanj, manjši trgovski center, dve do tri restavracije, bari in kavarne.

Mestna občina Ljubljana v zameno za ureditev območja, ocenjenega na dobrih 38 milijonov evrov, zasebnemu partnerju ponuja gradnjo treh stavb, ob Rozmanovi ulici bo lahko visoka pet nadstropij, v notranjosti natečajnega območja tri, ob Trubarjevi cesti pa kar devet nadstropij. Pod kompleksom bodo tudi garažni prostori za okoli 840 avtomobilov v treh etažah.

Za komentiranje se prijavi oz. registriraj | preberi več

E-Delo, 19. 4. 2008 - Zahtevajo spremembo azilne politike

Gibanje Svet za vsakogar in Socialni center Rog sta danes pripravila manifestacijo pod geslom Svet za vsakogar. Približno petdeset pripadnikov gibanj in prosilcev za azil je tako s protestnim pohodom po ljubljanskih ulicah opozarjalo na po njihovem mnenju nevzdržne razmere na tem področju.

Dopoldne so se predstavniki gibanj in prosilci za azil zbrali pred azilnim domom na Viču in se od tam odpravili na Kongresni trg. V popoldanskih urah pa se nameravajo protestno sprehoditi po ljubljanskih ulicah, tudi mimo ministrstva za notranje zadeve.

Za komentiranje se prijavi oz. registriraj | preberi več
XML novice