pirman's blog

Kako očistimo strupene cianidove odplake

  1. Raztopina, katera vsebuje cianide (KCN), naj bo pred čiščenjem čista, prosta vsakršnih nečistoč. Ako ni, je potrebna sedimentacija (vsedanje nečistoč).
  2. Potrebna je kemijska analiza cianidne odplake pred čiščenjem.
  3. Potrebno je paziti, da se cianidi ne vežejo z železom ali nikljem v komplekse, ker je sicer oksidacija cianidov v cianite zelo otežkočena. Zato raztapljaj cianove soli v leseni kadi ne pa v železni.
Za komentiranje se prijavi oz. registriraj | preberi več

Kako pripravimo ajvar

Potrebujemo:

4 kg rdeče paprike
8 dcl olja
1 lonček kisa za vlaganje
1/4 kg hrena
800 g gorčice
5 žlic sladkorja
5 fafaronov
sol po okusu

Zavremo kis, olje in sol. Zmeljemo paprike in fafarone. Maso stresemo v vrelo tekočino in pustimo, da vre 45 minut. Nato dodamo sladkor in naribani hren. Ko se ohladi, dodamo zenf. Napolnimo kozarce in jih pokrijemo.

Vir: Fotokopiran rokopis (10. 10. 1995), najden v Tovarni Rog

Za komentiranje se prijavi oz. registriraj

Disciplina 1.1

E. M. se je večkrat neprimerno obnašala do moških v galvani. Dne 20. 1. 1989 sta jo v popoldanski izmeni R. A. in A. M. slekla. Dne 12. 1. 1989 pa je E. M. zamudila na delo 15, dne 26. 1. 1989 pa 10 minut.

V svoj zagovor je imenovana povedala, da je omenjenega dne med delovnim časom odšla v brusilnico, kjer sta že bili njeni sodelavki. Ko je prišla tja, jo je R. prijel za roke, A. pa ji je slekel spodnji del trenirke, ter jo položil na tla. Poudarila je, da jima za tako dejanje ni dala nobenega povoda.
Glede zamud pa je tovarišica E. M. izjavila, da zjutraj ni slišala budilke.

Kazen: prenehanje delovnega razmerja s pogojnim odlogom ukrepa za šest mesecev, če do dokončnosti sklepa E. M. ne bo ponovno kršila delovnih obveznosti, in denarna kazen v višini dveh osmin bruto povprečnega dnevnega osebnega dohodka.

Vir: Sklep Disciplinske komisije Tovarne dvokoles in opreme "Rog" št. 10/98 (8. 2. 1989)

Za komentiranje se prijavi oz. registriraj

Disciplina 1.2

R. A. se je do sodelavke E. M. obnašal neprimerno. Prijel jo je, njegov sodelavec A. M. pa jo je do golega slekel. Kljub večkratnim opozorilom s podobnim početjem niso prenehali. Poleg tega je tovariš R. sodelavkam metal v žepe cigaretne ogorke.

Imenovani je v zagovoru povedal, da ima s tovarišico E. M. nemalokrat probleme. Ona da prihaja v brusilnico, izziva delavce in jih moti pri delu. Tudi omenjenega dne je prišla in si začela odpenjati delovno obleko, nakar jo je R. prijel, A. pa ji je nekoliko potegnil trenirko navzdol, ni pa res, da jo je slekel do golega.

Glede cigaretnih ogorkov pa je imenovani izjavil, da to počnejo v delovni organizaciji praktično vsi delavci, ne samo v njihovem oddelku, kakor tudi ne le tisti, ki jim je to očitano.

Kazen: prenehanje delovnega razmerja s pogojnim odlogom ukrepa za šest mesecev, če do dokončnosti sklepa R. A. ne bo ponovno kršil delovnih obveznosti.

Vir: Sklep Disciplinske komisije Tovarne dvokoles in opreme "Rog" št. 11/89 (8. 2. 1989)

Za komentiranje se prijavi oz. registriraj

Disciplina 1.3

A. M. se je neprimerno obnašal do sodelavke. R. A. je prijel E. M., imenovani pa jo je do golega slekel. Kljub večkratnim opozorilom s podobnim početjem ne prenehajo. Poleg tega pa tovariš A. meče sodelavkam v žepe cigaretne ogorke.

Imenovani je v svoj zagovor povedal, da je tega dne normalno opravljal svoje delo, nakar je prišla k njemu tovarišica E. M. in mu pričela odpenjati delovno obleko. Enako je storila tudi tovarišu R. Ta jo je nato prijel, on pa ji je trenirko nekoliko potegnil navzdol, nikakor pa ni res, da bi jo slekel do golega.

A. M. je poudaril, da tovarišica E. M. večkrat izziva in moti njega, kakor tudi druge pri delu. Glede metanja ogorkov pa je povedal, da res včasih vrže komu ogorek v žep, vendar le, če ga kdo vrže njemu.

Kazen: prenehanje delovnega razmerja s pogojnim odlogom ukrepa za šest mesecev, če do dokončnosti sklepa A. M. ne bo ponovno kršil delovnih obveznosti.

Vir: Sklep Disciplinske komisije Tovarne dvokoles in opreme "Rog" št. 12/89 (8. 2. 1989)

Za komentiranje se prijavi oz. registriraj

Ukrep

Prepovedana je nabava vsega od svinčnika naprej kar velja tudi za zaposlovanje.

Vir: Okrožnica Tovarne dvokoles in opreme "Rog" št. 4 (11. 11. 1987)

Za komentiranje se prijavi oz. registriraj

Ohcet

V času, ko so v Tovarni dvokoles in opreme "Rog" vsak delovni dan izdelali 1792 absolutnih enot kolesne proizvodnje, življenjski stroški pa so se v primerjavi s preteklim letom povečali za 86,9 %, je delovna organizacija z Ljubljansko turistično zvezo sklenila Družbeni dogovor o združevanju sredstev za financiranje mednarodne folklorne prireditve "Ohcet v Ljubljani".

V dogovoru so ugotovili, da ima tradicionalna prireditev velik kulturni, politični in gospodarski pomen za mednarodno sodelovanje delavcev, delovnih ljudi in občanov mesta.

S to prireditvijo se namreč

  • ohranjajo narodni običaji, šege, navade in folklora
  • povezuje sodelovanje med narodi in turističnimi kraji
  • pospešuje razvoj gospodarstva
  • dosega velika popularizacija Ljubljane, Slovenije in Jugoslavije.

Za pospeševanje gospodarstva z ohcetjo je Rog "združil sredstva" v višini polovice povprečne mesečne plače.

Vira: Informacija o rezultatih poslovanja v obdobju januar - maj 1986 Tovarne dvokoles in opreme "Rog" (9. 6. 1986) in Družbeni dogovor o združevanju sredstev za financiranje mednarodne turistične folklorne prireditve "Ohcet v Ljubljani" (4. 3. 1986)

Za komentiranje se prijavi oz. registriraj

Obiskovanje

Problem zavarovanja vhoda - rampa - ni ustrezno rešen, saj ne pomeni nobene ovire za obiskovalce. Dnevno je mnogo vstopov v delovno organizacijo po potrebi vprašanja za zaposlitev. Prostori sprejema novih delavcev niso primerno locirani, morali bi biti v bivših prostorih ambulante. S tem bi bil izključen vstop v Rog za večji del obiskovalcev.
Ni mogoče prepustiti vso kontrolo izvajanja predpisov in navodil vratarski službi!

Vir: Dopis Organizacijske službe Delavskim svetom Tovarne dvokoles in opreme "Rog" (28. 6. 1985)

1 komentar

Problematika proizvodnje

Osmega marca 1976 so na kolegiju v Rogu obravnavali problematiko proizvodnje. Za povečanje produktivnosti se je zdelo ključno nerešeno vprašanje: "Kdo lahko odloča o spremembah?"

Ugotovili so tudi, da "planiranje na IBM izgublja pomen, odnosno zavira proizvodnjo, čeprav druga podjetja tak sistem uvajajo in ga tudi uspešno koristijo", v Rogu pa se "vedno več čekov zaradi neurejenosti piše ročno"! V okvirnici so imeli največ težav "vsled starih strojev" in nepravočasne dostave cevi RO 12 iz Tržiča ("da ne govorimo o kvaliteti njihovih izdelkov"), v lakirnici so se težave pojavljale pri menjavi dobaviteljev bronze, v montaži pa se je izkazalo, da je vzrok splošnih slabih kriterijev prešibek pritisk na vijačnih pištolah: "ročne pritrditve z žensko roko se posebno ne obnesejo".

Kolegij so sklenili z ugotovitvijo tov. Osrečkija: "Najslabše je to, da delamo po svoje in se ne držimo predpisov."

Vir: Zapisnik kolegija (11. 3. 1976)

Za komentiranje se prijavi oz. registriraj

Kakšen delavec si? __adm?_=15

Vzemi si nekaj minut in odgovori na spodnja vprašanja. Test ti bo povedal ali sodiš med kandidate za začasne presežne delavce.

Rok
A. Nikoli ne dosegam roka. Nadrejeni stalno urgira.
B. V povprečju roke dosegam.
C. Delo opravim v roku oz. pred rokom.

Kvaliteta
A. Delam škodo.
B. Delo opravljam brez pripomb.
C. Po kvaliteti izstopam pred drugimi.

Samoiniciativnost
A. Sem nezainteresiran. Naredim, kar mi naročijo.
B. Svojih nalog se zavedam.
C. Popolnoma sem samostojen, dajem tudi predloge za izboljšanje delovnega procesa.

Točkovanje:
A = 0
B = 5
C = 10

Če si dosegel manj kot 30 točk, ti lahko pomagajo obdržati delo le še ustrezna strokovna izobrazba, daljša delovna doba ali težke socialne razmere.

Vira: Kriteriji in merila za ugotavljanje presežnih delavcev, dokument iz Tovarne dvokoles in opreme Rog (ok. 1996) in Zapisnik 10. redne seje Delavskega sveta podjetja Rog (17. 10. 1996)

Za komentiranje se prijavi oz. registriraj
XML novice