komunal.org

Poslal-a Parisien, Pon, 16/12/2013 - 15:21

(English below)

Dragi tovariši in tovarišice:

V sredo, 18.12., bomo zagnali mašino!

Vključili bomo spletno stran www.komunal.org, namenjeno medijski vsebini, ki izhaja iz družbenih gibanj in bojev.

Vabljeni, da se nam pridružite v SC ROG ob 18h na delavnici o uporabi livestreaminga, ki ji bo ob 19:30 sledila predstavitev spletne strani ter naših upov in želja, da bi bilo nadaljnje delovanje čim bolj skupno.

Z iskricami v očeh,

Komunal.org

******

Zakaj torej komunal.org? Jasno je, da (še!) ne moremo delovati izven kapitalizma. Lahko pa ponudimo prostor lokalnim medijskim ustvarjalcem, ki svoje delovanje vpenjajo v različna vozlišča družbenih gibanj, katerih cilj je spodkopati sredinsko politiko kapitala. Pri tem je ta stran skupni medijski prostor, kjer s produkcijo in reprodukcijo ne razvrednotimo vsebine, temveč ji dajemo večjo življenjsko in uporabno vrednost brez dobičkonosnih nagibov – in prostor, kjer lahko prispevamo po svojih zmožnostih in jemljemo po svojih potrebah. Skratka, ta prostor smo ustvarili, da omogočimo objavljanje izvirnih del, ki na raznolik in ustvarjalen način napadajo duševno in fizično kolonizacijo, seksizem in homofobijo, rasizem in politično korektnost, ki ubija humor in pobude. Ta izmenjava gradiv ni le navdihujoča in rešena banalnih odmikov, temveč poraja dialektiko v okviru naših lastnih bojev. Naša vsebina skupaj z nami privzema avtonomijo in se spreminja s pomočjo medsebojnega delovanja. Izvemo, kaj počnejo drugi; delimo svoje prakse in ideje; vsi razmišljamo o njihovem pomenu in težavah v odnosih; spreminjamo same sebe, ne da bi postali preveč enaki. Proizvajamo, in to v veliki meri.

Facebook dogodek:
https://www.facebook.com/events/607342195970381/

Facebook stran Komunal.org:
https://www.facebook.com/pages/Komunalorg/418836528243044

//

Dear Comrades,

On Wednesday, 18.12., we’ll turn on the machine!

The website www.komunal.org, dedicated to media content from social movements and struggles, will go live at Social Center ROG.

You are invited to join us starting at 18.00 for a workshop on livestreaming, followed by a presentation of the website and our hopes and desires towards a commonalization of its development, at 19.30.

With twinkles in our eyes.

Komunal.org

******

So why komunal.org? Clearly we cannot operate outside of capitalism (yet!). But we can provide a space for local media producers who are embedding their media in the various nodes of social movements that aim to undermine the vanilla politics of capital. In this, the site is a media commons, where production and reproduction do not degrade the content, but give it increased life and use-value without profit motive - and somewhere we contribute what we can and take what we need. In short, we created this space to enable publishing original works that attack in a diverse and creative way mental and physical colonization, sexism and homophobia, racism and a political correctness that kills all humor and initiative. This sharing of materials is not only inspirational and free of banal distraction, but it produces a dialectic within our own struggles. Our content, and we by extension, take on autonomy and are transformed through the interaction. We learn what others are doing; we share our practices and ideas; we all think about its meaning and problems in relationship; we change ourselves without homogenizing. We produce, and produce in, abundance.

Facebook event:
https://www.facebook.com/events/607342195970381/

Facebook page Komunal.org:
https://www.facebook.com/pages/Komunalorg/418836528243044

Parisien's blog | Za komentiranje se prijavi oz. registriraj Dogodki, dejavnosti