konec svobode I.del

Poslal-a ThDi, Sre, 29/01/2020 - 19:34

zaradi dejanj nezanemarljivega dela uporabnikov roga, ki so v nasprotju s transparentnostjo, odprtostjo, vključevanjem in svobodo, to so načela za katera se je zdelo, da so osnovno vodilo delovanja večjega dela uporabnikov roga, ter zaradi posledic teh dejanj podajam svoje razumevanje stanja v rogu in mnenje o njem ter izražam nestrinjanje z delovanjem prej omenjenega dela uporabnikov, ki hoče spraviti rog pod svoj nadzor in njegov izgled & vtis narediti širši družbi bolj sprejemljivega ali celo všečnega tudi z uporabo nepravičnih načinov delovanja.

Začelo se je z zaprtjem Second Homea spomladi 2018, kjer je že pred tem situacija v očeh večine uporabnikov in tudi tistih iz Second Homea postajala kritična, saj je M. prevze(ma)l nadzor nad prostorom in uvajal sporne načine upravljanja, nekateri od njih so bili že prej prisotni tudi v vsaj enem drugem prostoru v rogu. Po tem, ko je M. zabodel J. z nožem, je del uporabnikov, ki mu je zaradi tega prekipelo, sklical izredni sestanek, kjer so brez razumne razprave in brez omogočitve udeležbe nekaterih ostalih pomembnih uporabnikov Second Homea in s tem njihovega zagovora izsilili izgon vseh uporabnikov iz Second Homea in njegovo zaprtje, ki še vedno traja. Način, s katerim so to dosegli, je bil podpihovanje množičnega nezadovoljstva in jeze nad nastalo situacijo brez jasne razumne argumentacije razlogov za to dejanje. Glavnega namena, da tako ven iz roga spravijo M., s tem niso dosegli, saj se je ta preselil k T., uspelo pa jim je spraviti vso drugo dejavnost in ljudi ven iz Second Homea in večino tudi iz roga. Po sestanku se je na internetu pojavil prepis zvočnega posnetka sestanka, ki ga je objavil P., kar je povzročilo njegovo izobčenje iz kvazi skupnosti ne pa tudi iz roga.

V nadaljevanju brez izrecnega dovoljenja navajam P.jino argumentacijo za legitimnost te objave. Oseb ne navajam s polnim imenom, kot je to naredila P., ampak samo z začetnico:

1.

Na "izredni" sestanek sem prispel ob 20:30 nekaj trenutkov po tem, ko sta A. in V. onemogočili vstop A., J., K., C., I. in še nekaterim drugim. Že v začetku mi je bilo pojasnjeno, da je sestanek izredne narave, ne predstavlja kolektivitete rogovcev in da so vsakršni sklepi zgolj posvetovalne narave. Skozi debato se je kmalu izkazalo, da primarni fokus ni v naslavljanju in reševanju incidenta, temveč se je krivdo za dejanje vloma in štihanja kolektivno pripisalo skupini Tistih posameznikov delujočih v prostoru The Vampire, odgovornost za konflikt pa skupnosti Second Home, ki je v tem prostoru delovala. Večini prisotnih se ni poskušalo pojasniti kdo so Tisti, ki se jih je imenovalo le z imeni "tatovi", "dilerji" in "kriminalci", predvsem pa česa so pravzaprav krivi? Dejanje enega posameznika, ki v tistem času ni bil več v Rogu se je kolektivzirajo na vse ljudi prisotne v prostoru. Njegovi uporabniki pa so postali odgovorni za (karikiram!) vse nasilje v Rogu.

Prav tako se je odgovornost za "nasilje" pripisalo skupnosti Second Home, ki je v tem prostoru delovala od jeseni leta 2016 in katerega uporabnice_ki niso imeli niti možnosti izreke. Če bi specifične posameznice_ki dovolili prisotnosti tistim, ki ste jim vstop onemogočile, bi lahko poleg mojega izjavljanja o smotrnosti začasnega zaprtja in razmisleku o drugačnem načinu delovanja v njem, slišale tudi iz ust drugih. Tudi me smo se namreč po incidentu dobile na sestanku in se pogovarjali o možnih rešitvah nastale situacije. Naj spomnim, da je to ob koncu sestanka poskušal povedati tudi J. sam, pa ste ga željne krvi prekričale in preglasovale. Del odgovornosti za specifičen način delovanja Second Home / The Vampire, ki je vplival na incident nosimo mi, ki očitno opozorilnih znakov, na katere ste nas poskušale_i opozoriti na izredni skupščini novembra niso jemali dovolj resno, del odgovornosti pa nosite tudi ve_i, ki ste o dogajanju v prostoru ob trenutkih, ko v njem nismo bile prisotne_i molčale, ga namerno ignorirali, predvsem pa se izogibali kakršnikoli komunikaciji z nami, z drugimi rogovci.

Situacije pomanjkanja komunikacije in neobveščenosti so tiste v katerih je v ljudeh najlažje vzbuditi strah. Iracionalen strah proti specfični skupini "nevarnih" posameznikov_ic pa lahko, če je ob tem okrepljen še s časovno alarmantnostjo in številčno nujnostjo vodi v fašistoidna dejanja. Nivo govora oz. diskurza, ki so ga specifične_i posamezniki_ce ustvarili na tem sestanku in ki si ga lahko prebereš v transkriptu je dejansko bil fašistoiden. Podobne vzorce govora, ki pogosto vodjio v zločinska dejanja pa lahko opazimo v prenekaterih evropskih in svetovnih zgodovinskih osebnostih, ki so pred dobrimi sedemdesetimi in več leti ustvarjale in vodile totalitarne politične in družbene sisteme. Tako sem namreč še vedno mnenja, da je bila večina prisotnih na sestanku v strah (v)zbujena in v izgon uporabnikov The Vampire zavedena.

Po dobri uri pogovora sem tako sprevidel, da v izrednem sestanku ne gre za naslavljanje in reševanje konflikta, temveč za načrten pogrom proti delu rogovskih uporabnikov in skupnosti, ki je te prostora ustvarjala in uporabljala, katere je manjši del prisotnih prepoznaval kot grožnjo svojemu načinu gibanjskega in političnega delovanja. (V tem kontekstu lahko morda tudi bolje razumeš odziv skupnosti Second Home v izjavi za javnost).

To se mi je zdelo sporno in na tem mestu sem pričel s snemanjem.

2.

Moje domneve so se potrdile po prihodu Š., ki nekako ni mogla razumeti nenadne naklonjenosti J. in Koncertni dvorani, katere načinu delovanja ste doslej mnoge javno in zasebno (kolektivno) ugovarjale, tiste_i z apetiti po prostoru pa ob večih situacijah na vratih in v dvorani tudi sprožale konflikte, predvsem pa v obdobju zadnjih treh let odkar vas poznam načrtno zabadale_i nože v hrbet. Ob njenem poskusu prevpraševanje nenadnosti spremembe afinitete ste jo kolektivno utišale. Da je šlo pravzaprav za politični in prostorski obračun se je pokazalo, ko se je na neki točki manjšina prisotnih na izrednem sestanku odločila, da sprejeti sklepi obvezujejo celotno skupnost oz. (od zadnje skupščine recimo raje) vse uporabnice in uporabnike Roga in se je smer pogovora obrnila v vidike praktične izpeljave izgona uporabnic_kov Second Home / The Vampire. Ob tem ste s kričanjem in preglasovanjem onemogočale_i izjavljanje in pozive naknadno prispelih uporabnic_kov SH /Vampire h konstruktivni rešitvi situacije. Sestanek je tako zaključil kar neformalni, novo vzpostavljeni politični vodja Roga, N. in ob podpori članov skupnosti A-Infoshop Metelkova in Zadruga Urbana ste želeli pogrom izpeljati še isto noč.

Nadaljevanje dogodkov poznamo. Odklop vode in elektrike. Pozivi uporabnikom k zapustitvi prostorov in sovražna izreka proti nekdanjim ustvarjalcem prostora. Vzpostavitev fašistoidnega varnostnega sistema zaprtih vrat Roga in sistematizirano pripuščanje obiskovalcev na podlagi arbitrarno določenih (pogosto rasistično utemeljenih) kriterijev. Objava odgovora na izjavo Second Home na kolektivni Facebook strani Ohranimo Tovarno Rog in na novi spletni strani atrog.org. Podpora kolektivov z Metelkove in s področja multimedijskega angažmaja. Rovarjenje proti so-uporabnicam_kom Roga, napletanje zgodbic in ustvarjanje sovražnega vzušja. Medsebojno obtoževanje v javni sferi.

V vsem tem obdobju sem bil mnenja, da prepis zvočnega sestanka nima svojega mesta v javni sferi. Do situacije, ko je manjšina izrednega sestanka na proslavi ob obeležitvi Poti spominov in tovarištva brez trohice samo-kritike in samo-prepraševanja paradirala z anti-militarističnimi napisi proti rezilni žici. Govor na proslavi v organizaciji oblastniškega sistema, ki ruši Rog proti oblastniškima sistemoma, ki sta Ljubljano leta 1941 in pozimi 2015 slovensko južno mejo obdala z žico, brez kakršnekoli slabe vesti vzpostavljanja podobnega oblastniškega sistema večine v Rogu, ki je nasilno vzela manjšini pravico do prisotnosti in delovanja v Rogu.

Ob tem dogodku, sem se odločil za javno objavo zapisnika.

3.

Karkoli je temu sledilo, mislim, da je bilo potrebno in koristno. Za to manjšino, za Rog kot celoto, pa tudi za tisti del javne sfere, ki ta "uporniški otoček" sredi vse bolj pred Drugimi prestrašenim narodom in državo gleda, misli in razume Rog kot prostor upora in odpora totalitarizmom, poblagovljenju in komodifikaciji. Morda jih bo branje prepisa ali člankov, ki iz njega vznikajo spodbudilo k razmišljanju, da Rogovci morda le nismo tako zelo drugačni, kot nas misli mesto oz. kot tisti "nesrečniki" ki mesto živijo zunaj Roga. Morda je vsaj malo spodbudilo tudi tvoj/vaš/njihov premislek o legitimnosti svoje izreke in svojih dejanj.

Glede na dosedanji molk A., A., G., J., M., N., T., V. in Z., očitno ne. Vsi vi morda še še vedno vztrajate v svoji drži, da je bilo storjeno kot je bilo, edino prav, pravično in legitimno. Naj bo, tudi molk je orožje. Vsaj meni je Rog do zdaj namreč vedno poskušal biti prostor pluralnosti mnenj in pogledov. Do takšne mere, ki Drugih ni ogrožal, margnializiral ali izključeval. Uporabniki_ce se menjamo in Rog se spreminja, smer v katero je zajadral zdaj ni moja smer in želim si, da bi jo skupaj zmogli obrniti. konec citata

S tem razmišljanjem se v osnovi strinjam. Tudi sam sem bil prisoten na tem sestanku v prostoru feministk v tretjem štuku, zanj pa sem izvedel po SMSu z neznane številke. Najbolj sporni zame sta onemogočitev zagovora ostalim uporabnikom in ukrepanje brez argumenta in načrta. Imam pa občutek, da ni šlo za preglasovanje ampak samo za prekričanje. Ljudi, ki so bili za akcijo, je bilo po mojem občutku manj kot pol, so pa bili nekateri od njih zelo odločni. Večina je dajala vtis neopredeljenosti in veliko jih je šlo zraven dol zato, da bi pomagali preprečiti mogoče nasilje. Na sestanku je bilo tudi nekaj uporabnikov Second Homea, ki jim udeležbe niso preprečili. Na začetku pisanja tega mnenja me je prešinila misel kot da se načela odprtosti in svobode v komunikaciji z rogovo okolico in širšo družbo uporabljajo za zaslepitev in prikrivanje prav nasprotnega.

Konec svobode II.del

ThDi's blog | Za komentiranje se prijavi oz. registriraj