Uporabniki

25/04

rgb's blog | Za komentiranje se prijavi oz. registriraj

16/04

Uvodno predavanje IDŠ-jevega letnika o planskih gospodarstvih, 6. aprila 2023 v PLAC-u.

Rastko Močnik: Zgodovinski pomen jugoslovanskega socializma

V jugoslovanski družbi so, kakor v vsaki družbeni formaciji, potekali protislovni procesi. Glavno protislovje je bilo tisto med socialističnimi in kapitalističnimi procesi. Kapitalistični procesi so bili »spontani«, saj jih je sprožala logika svetovnega kapitalističnega sistema, v katerega je bila vključena tudi Jugoslavija. Nasprotno so socialistične procese sprožale zavestne socialistične prakse: te so izhajale iz političnih odločitev in so lahko delovale, samo če so jih sprejele in podpirale množice. Obravnavali bomo glavne dosežke jugoslovanskega socializma: družbeno lastnino – ki se je doslej še najbolj približala odpravi lastnine; delavsko samoupravljanje – ki se je še najbolj približalo socialistični zahtevi, da s proizvodom razpolagajo tisti in tiste, ki so ga proizvedli; družbeno upravljanje v družbenih dejavnostih (šolstvu, zdravstvu, pokojninskem sistemu, sociali itn.) – ki je onemogočilo komercializacijo teh dejavnosti, a jih tudi ni podredilo državnemu administriranju. Naposled si bomo ogledali Kidričev model gospodarske reprodukcije, ki je povezal planiranje na ravni narodnega gospodarstva in odločanje delovnih kolektivov na ravni proizvodne enote (»podjetja«).

rgb's blog | Za komentiranje se prijavi oz. registriraj | preberi več

PLAC___Participativna Ljubljanska Avtonomna Cona

Linhartova cesta 43, Ljubljana... zraven teniških igrišč in balinišča malo stran od BMX poligona...

odprto vsak dan ... 12:00 - 00:00 ...

's blog | Za komentiranje se prijavi oz. registriraj

07/04

Performance by Ryuzo Fukuhara. April 6th 2023 at PLAC

rgb's blog | Za komentiranje se prijavi oz. registriraj

17. obletnica avtonomne tovarne rog


Po Ljubljani in po svetu,
straši virus upora !!

Praznujemo 17 let Avtonomne Tovarne Rog - skupnosti, ustvarjalnosti, samoniklega in avtonomnega delovanja

Lani smo za rojstni dan lansirali bojkot proti novonastajajočemu Centru Rog! Bojkot se širi in krepi, letos pa smo ponovno 19. januarja zavzeli ulice Ljubljane, ter kapitalu in oblasti jasno pokazali, da si bomo mesto vzeli nazaj!

Tokrat naše praznovanje solidarnostno gosti Participativna Ljubljanska Avtonomna Cona!

Program:

Sobota 25.3

13.00 do 16.00 Delovna brigada

Na delavnici bomo brusili, žagali, šraufali, sestavljali klopice, mize itd. Vabljeni vse_i, ki še nikoli niste počeli teh stvari, da se s skupnimi močni pripravimo na pomlad in pripravimo prostor za druženje in pogoje za delovanje v bodoče

's blog | 3 komentarji | preberi več
XML novice