V soboto, 25. 3. 2006, se je v zapuščeni tovarni Rog začela izvedba novega socialnega programa ter odprla pobuda za začasno uporabo tovarne z namenom izvajanja neprofitnih in neuveljavljenih dejavnosti.

Rog roji ves čas, zato za obisk ni potrebno čakati. Najboljše se je kar oglasiti in stopiti v stik s trenutnimi uporabniki ter predstaviti svoje ideje in zamisli.

25/04

rgb's blog | Za komentiranje se prijavi oz. registriraj

.

Elise's blog | Za komentiranje se prijavi oz. registriraj

16/04

Uvodno predavanje IDŠ-jevega letnika o planskih gospodarstvih, 6. aprila 2023 v PLAC-u.

Rastko Močnik: Zgodovinski pomen jugoslovanskega socializma

V jugoslovanski družbi so, kakor v vsaki družbeni formaciji, potekali protislovni procesi. Glavno protislovje je bilo tisto med socialističnimi in kapitalističnimi procesi. Kapitalistični procesi so bili »spontani«, saj jih je sprožala logika svetovnega kapitalističnega sistema, v katerega je bila vključena tudi Jugoslavija. Nasprotno so socialistične procese sprožale zavestne socialistične prakse: te so izhajale iz političnih odločitev in so lahko delovale, samo če so jih sprejele in podpirale množice. Obravnavali bomo glavne dosežke jugoslovanskega socializma: družbeno lastnino – ki se je doslej še najbolj približala odpravi lastnine; delavsko samoupravljanje – ki se je še najbolj približalo socialistični zahtevi, da s proizvodom razpolagajo tisti in tiste, ki so ga proizvedli; družbeno upravljanje v družbenih dejavnostih (šolstvu, zdravstvu, pokojninskem sistemu, sociali itn.) – ki je onemogočilo komercializacijo teh dejavnosti, a jih tudi ni podredilo državnemu administriranju. Naposled si bomo ogledali Kidričev model gospodarske reprodukcije, ki je povezal planiranje na ravni narodnega gospodarstva in odločanje delovnih kolektivov na ravni proizvodne enote (»podjetja«).

rgb's blog | Za komentiranje se prijavi oz. registriraj | preberi več

PLAC___Participativna Ljubljanska Avtonomna Cona

Linhartova cesta 43, Ljubljana... zraven teniških igrišč in balinišča malo stran od BMX poligona...

odprto vsak dan ... 12:00 - 00:00 ...

's blog | Za komentiranje se prijavi oz. registriraj