neticnemis's blog

Zapisnik izrednega sestanka (6.5.2011)

V petek, 6.5., je bil v galeriji Kljub vsemu sklican izredni sestanek zainteresiranih začasnih uporabnikov in uporabnic tovarne Rog v zvezi z dogajanjem, ki v zadnjih mesecih spremlja delovanje Ultime. Povod za sestanek so dalj časa odprta vprašanja v povezavi z varnostjo in higienskimi pogoji prostora, v katerem deluje Ultima, in naraščajoče težave, ki so izraz pomanjkljivega nadzora nad dogajanjem v prostoru ob dogodkih. Tovrstno ravnanje predstavlja resno grožnjo za varnost obiskovalcev Ultime in s tem kompleksa bivše tovarne Rog, posledice pomanjkljivega nadzora nad prostorom pa imajo izrazito negativen vpliv na delovanje ostalih začasnih uporabnikov in uporabnic tovarne Rog. Oboje tako predstavlja podlago za intervencijo ostalih začasnih uporabnikov in uporabnic tovarne Rog. Na sestanku je bil zato sprejet sklep, da se z vsemi razpoložljivimi ukrepi prepreči nadaljevanje delovanja Ultime v delu, ki ogroža dobrobit obiskovalcev in začasnih uporabnikov in uporabnic tovarne Rog.

16 komentarjev | preberi več
XML novice