KUKUKU1's blog

LE NAJ BO ROG .......

Vprasanja, ki se porajao ob tako velikem, lepem in v blesceco prihodnost vpetem projektu mesta Ljubljana so:

1. komu naj bi ta obsezna zadeva dejansko sploh sluzila ?
2. kaksne so dejanske potrebe Ljubljane in ustvarjalcev delujocih na obmocju Ljubljane, (to so bila vprasanja v anketi na katera pa ni bilo nobenega odgovora)
3. ali bo ROG omogocal vec in za ustvarjalce lazje dostopnih produkcijskih kapacitet (in kaksne umetniske in izvedbene tehnologije naj bi sploh vse vseboval)
4. ali bo ROG omogocil ljubljanskih ustvarjalcem bistveno lazje dostopne in boljse pogoje ustvarjalnega dela kot so sedaj ?

6 komentarjev | preberi več
XML novice