rad.edu's blog

(NE)MOGOČI PROSTORI UMETNOSTI (3. DEJANJE SIMPOZIJA PROSTORI V POSTAJANJU)

Sobota, 10. 5. 2008 ob 15. in 18. uri

Vabimo vas na tretjo javno razpravo v okviru simpozija Prostori v postajanju, ki bo potekala v soboto, 10. maja ob 15. in 18. uri v Socialnem centru Rog.

Osredotočili se bomo na radikalne spremembe v izhodiščih in metodah teoretičnih in praktičnih področij in stanj različnih zvrsti produkcije vednosti v sodobni umetnosti. Zamisli o tem, kako se lahko umetniške, aktivistične in politične mreže prepletajo z drugimi heterogenimi mrežami, bomo predstavili na praktičnih primerih različnih intervencij. So (revolucionarne) umetniške prakse mogoče le znotraj (revolucionarnih) prostorskih praks? Kako pomembni so ti prostori in prakse v političnem pomenu, oziroma, ali lahko ustvarijo "možnosti za politiko"? Jih označujejo zgolj kolektivno ustvarjanje, začasnost, samoorganizacija, skupno avtorstvo in neformalnost? Kako je moč doseči in ohraniti relativno avtonomijo teh novoustvarjenih prostorov? V predavanjih in prezentacijah ob 15. uri bomo s povabljenimi umetniki in umetnicami razpravljali na primerih različnih intervencij v urbane javne in zasebne prostore, o razširitvi in mobilizaciji različnih konceptov in drugačnih družbenih in arhitekturnih rešitev. Večerne predstavitve in delavnice pa bodo namenjene raznoterim pogledom in interpretacijam političnih in socialno angažiranih praks in skupni diskusiji.

Za komentiranje se prijavi oz. registriraj | preberi več

MISLITI POLITIKO: NOVI POJMI V POLITIČNEM AKTIVIZMU (2. DEJANJE SIMPOZIJA PROSTORI V POSTAJANJU)

SOCIALNI CENTER
3. MAJA 2008 ob 18. uri

Vabimo vas na drugo javno razpravo v okviru simpozija Prostori v postajanju, ki bo potekala v soboto, 3. maja ob 18. uri v Socialnem centru Rog.

Danes je resnična politika zunaj Stranke. Njen politični eksperiment je spodletel, predvsem zato, ker je bil povezan z Državo. Ali lahko gibanje za drugačno globalizacijo prepoznamo kot eno izmed novih političnih oblik, ki označuje začetek nove zgodovinske sekvence, ali pa so morda takšni politični izrazi kot je zapatistično gibanje, politične skupnosti sans-papiers in izbrisanih, boji avtonomnih delavskih sindikatov, realne politične alternative? Politični aktivizem se sooča z mnogimi protislovji: generacija gibanja za drugačno globalizacijo iz Seattla je utrpela mnogo porazov (npr. Genova), njene aktivnosti so bile ustavljene ali omejene zaradi post 11. september kriminalizacije. Vendar pa so zadnji anti-G8 boji ponovno afirmirali potrebo po globalnih mrežah upora in pokazali na nekatere perspektive za prihodnje akcije. Na delavnici si bomo zastavili vprašanja političnih izhodišč in politične organiziranosti: Ali lahko o revoluciji še vedno govorimo kot o strateškem konceptu? Kako se lahko izognemo dialektiki med državo in revolucijo ali pa multitudo in imperijem? Kako lahko lokalne boje povežemo z globalnim gibanjem? Kje v lokalni politiki najdemo primere drugačne politike (Avtonomna tribuna, Tovarna Rog, itn.)? Katera so nova področja, ki jih moramo obravnavati (NATO na Balkanu, tranzicija, itn.)?

2 komentarja | preberi več

UPOR KOT USTVARJANJE (1. DEJANJE SIMPOZIJA PROSTORI V POSTAJANJU)

SOCIALNI CENTER
21. APRILA 2008 ob 18. uri

Vabimo vas na prvo javno razpravo v okviru simpozija Prostori v postajanju, ki bo potekala v ponedeljek, 21. aprila ob 18. uri v prostorih Socialnega centra Rog v Ljubljani.

Pritiski oblasti, poskus fizične deložacije iz tovarne in medijski molk niso oslabili moči samoorganiziranih skupnosti in kolektivov, ki delujejo v Rogu. Okrepila se je mreža evropskih socialnih centrov, umetniških in kulturnih ustanov, pobud in posameznikov, ki delujejo na institucionalnih in neodvisnih ravneh. S pismom podpore in javno tribuno so mnogi med njimi 27. marca izrazili solidarnost in se povezali v boju za skupne kulturne in politične prostore v mestu. Podobno lahko sklenemo za samoorganizirane migrantske delavce in prosilce za azil v Sloveniji, ki so v sodelovanju z aktivisti socialnega centra v tem času zasnovali družbeno gibanje Svet za vsakogar. Organizirali in izvedli so karavano razprav na ljubljanskih fakultetah, ki se bo 19. aprila nadaljevala z manifestacijo na ljubljanskih ulicah. Zato bo razprava 21. aprila potekala v dialogu s protagonisti gibanja Svet za vsakogar, gibanja Nevidni delavci sveta in aktivističnimi raziskovalci socialnega centra. Namenjena bo pripravam na evropsko srečanje socialnih centrov, ki bo potekalo junija 2008 v Ljubljani. Poleg odnosa med družbenimi gibanji, socialnimi centri, umetniškimi in političnimi kolektivi in institucijami v Sloveniji in v Evropi, bomo na razpravi spregovorili tudi o oblikah in načinih komunikacije z lokalno skupnostjo ter vzvodih legitimnosti drugačnega organiziranja življenja in delovanja v mestu.

Za komentiranje se prijavi oz. registriraj | preberi več

NIKDAR VEČ NE BOMO STOPALI SAMI! / WE WILL NEVER WALK ALONE!

PISMO PODPORE IN JAVNA TRIBUNA (27.3.2008)
LETTER OF SUPPORT AND PUBLIC FORUM (27.3.2008)

Na vprašanje o usodi javnih prostorov, ki delujejo na področjih neodvisnih kulturnih, umetniških, izobraževalnih, raziskovalnih in socialnih dejavnosti, vladajoča politika tako na mestni kot na državni ravni (tudi v času predsedovanja Evropski Uniji in letu t.i. medkulturnega dialoga) odgovarja z enostranskimi odločitvami in izvaja ukrepe, ki nas eksistenčno ogrožajo. Zato sestavljamo mednarodno avtonomno solidarnostno mrežo, ki se odziva s pismom podpore Tovarni Rog v Ljubljani in vabilom na javno tribuno.

Za komentiranje se prijavi oz. registriraj | preberi več

WE WILL NEVER WALK ALONE!

PUBLIC FORUM
ROG FACTORY / SOCIAL CENTRE
ON THURSDAY, MARCH 27th AT 17:00

Both city and state authorities (and even during Slovenia’s presidency of the European Union and in the so-called year of inter-cultural dialog) respond to the question of the fate of public spaces for independent culture, art, education, research and social activities by one-sided decisions and measures that threaten our existence. We are thus currently in the process of mobilizing an international network of solidarity that is responding with the present letter of support for the Rog factory in Ljubljana and an invitation to a public forum.

Za komentiranje se prijavi oz. registriraj | preberi več
XML novice