mareb's blog

Kolektivno pisanje gledališkega besedila o Rogu

Napoved dogajanja:
Vse obiskovalce teh spletnih strani že zdaj (čeprav je ideja še v povojih) vabim k sodelovanju pri nastanku dramskega(?) oz. gledališkega besedila o dogajanju v tovarni Rog oz o začasni/h zasedbi/ah. Besedilo bi pisali kolektivno. Tekst bi lahko dodajal vsakdo(!), ki obišče spletno stran tovarna.org. Besedilo v nastajanju in končno besedilo (če bo pisanje kdaj zaključeno) bi bilo ves čas prosto dostopno na spletni strani. Naseljevalo bi prostor med fikcijo in realnostjo. Služilo bi lahko kot osnova za gledališke in plesne predstave, ki bi jih producirali/izvedli v tovarni Rog, postalo bi lahko inspiracija za mnogotere projekte raznovrstnih umetnikov, ki souporabljajo Rog, (p)ostalo bi dokument časa itd.itd.

7 komentarjev | preberi več
XML novice